Säädösmuutosten hakemisto: 1928

83/1928
Asetus kotitalousopettajaopistosta
82/1928
Valtioneuvoston päätös, jonka mukaan W. Rosenlew & Co., Aktiebolags tjänstemannapensionskassa - W. Rosenlew & Co., Aktiebolagin virkailijain eläkekassa nimisen eläkelaitoksen maksettavaa eläkettä ei saa eläkkeensaajan velasta ulosmitata eikä takavarikkoon panna
81/1928
Päätös jonka mukaan elinkorko, jonka Vakuutusyhtiö Auto Försäkringsaktiebolag moottoriajoneuvoliikenteestä säädetyn vakuutuksen perusteella joutuu maksamaan, ei saa elinkoronsaajan velasta ulosmitata eikä takavarikkoon panna
80/1928
Päätös joka sisältää järjestysohjeita leipomotyöpaikkoja varten
79/1928
Asetus tekijänoikeudesta henkisiin tuotteisiin sekä oikeudesta valokuviin annettujen lakien soveltamisesta vuonna 1908 uusitun Bernin-sopimuksen suojaamiin teoksiin
78/1928
Päätös valtion komiteain puheenjohtajille ja jäsenille suoritettavista päivärahoista ja matkakustannusten korvauksesta
77/1928
Asetus ulkoasiain hallinnon alalla palvelevain viran tai toimen haltijain matka- ja muuttokustannusten korvaamisesta
76/1928
Asetus Helsingin koelyseon, Jyväskylän yhteislyseon ja Helsingin toisen suomalaisen lyseon asettamisesta vakinaiselle kannalle
75/1928
Asetus uusmuotoisista valtion oppikouluista 24 päivänä helmikuuta 1928 annetun lain soveltamisesta
74/1928
Laki uusmuotoisista valtion oppikouluista
73/1928
Päätös sisältävä "Etelä-Pohjanmaan-Pankki-Osakeyhtiön" yhtiöjärjestyksen vahvistuksen
72/1928
Laki lisäys vuoden 1927 ylimääräiseen menoarvioon.
71/1928
Laki eräiden sotasaaliina valtion haltuun joutuneiden maa-alueiden ja rakennusten luovuttamisesta Viipurin kaupungille
70/1928
Asetus yhteisen aluelääkärinviran perustamisesta Pelkosenniemen ja Savukosken kuntia varten
69/1928
Asetus Sortavalan yleisen sairaalan lääkärinviran muuttamisesta ylilääkärinviraksi ja alilääkärinviran perustamisesta samaan sairaalaan
68/1928
Asetus erinäisistä valtion sairaanhoitolaitosten toimista
67/1928
Asetus ulkomaan edustuksessa palvelevain kanslia-apulaisten palkkauksesta
66/1928
Asetus ulkomaan edustuksessa palvelevain viran ja pysyväisen toimen haltijain paikalliskoroituksista
65/1928
Asetus varakonsulinviran perustamisesta Pietarin pääkonsulinvirastoon
64/1928
Asetus ulkoasiainhallinnon palveluksessa olevain viran tai pysyväisen toimen haltijain velvollisuudesta siirtyä toiseen virkaan tai pysyväiseen toimeen annetun lain soveltamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.