Säädösmuutosten hakemisto: 1928

63/1928
Asetus apulaisosastopäällikön viran perustamisesta ulkoasiainministeriöön
61/1928
Asetus Ulkoasiainministeriöstä
59/1928
Päätös eräiden Rovaniemen kunnan Kemihaaran kylään kuuluvien tilojen siirtämisestä Ranuan kuntaan
58/1928
Päätös Sortavalan kreikkalais-katolisen pappisseminaarin rehtorin ja opettajain virkojen sekä vahtimestarin toimen haltijoille myönnetystä osallisuudesta siviilivirkakunnan leski- ja orpokassaan
57/1928
Päätös valtiokonttorin oikeuttamisesta laskemaan liikkeeseen viides sarja Suomen valtion asutusobligatsioneja
56/1928
Asetus eräiden yksityisluontoisten maatalousoppilaitosten valtionavustuksesta
55/1928
maatalousoppilaitoksista 1 päivänä heinäkuuta 1927 annetun lain nojalla 30 päivänä joulukuuta 1927 annettujen asetusten soveltamisesta
53/1928
Päätös Aktiebolaget Unionbanken nimisen pankkiyhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 2 §:n, 3 §:n, 12 §:n 3 mom., 13 §:n 2 mom., 17 §:n 8 kohdan, 19 §:n ja 26 §:n muuttamisesta toisin kuuluviksi
52/1928
Asetus paikanvuokrista ja muista Sortanlahden valtionsatamassa suoritettavista maksuista
51/1928
Asetus satamamaksun kantamisesta Sortanlahden valtionsatamassa
49/1928
Asetus uuden valtiolainan ottamisesta erinäisten valtiolainain kuoletusta varten
46/1928
Laki välimiesmenettelystä
45/1928
Päätös jonka mukaan Tjänstemännens vid Pargas Kalkbergs Aktiebolag pensionsanstalt nimisen eläkelaitoksen maksettavaa eläkettä ei saa eläkkeensaajan velasta ulosmitata eikä takavarikkoon panna
44/1928
Päätös tapporahan maksamisesta tapetuista hylkeistä
43/1928
Päätös maan jakamisesta alusrekisterialueisiin
42/1928
Päätös ammattientarkastajain, apulaistarkastajain ja työläistarkastajain luvusta ja virantoimitusalueista
41/1928
Asetus yhden uuden apulaistarkastajan viran perustamisesta sosialiministeriön vakuutustoimistoon
40/1928
Päätös "Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki" nimisen pankkiyhtiön voimassaolevan yhtiöjärjestyksen 12 §:n 3 ja 4 kohdan, 15 §:n 1 momentin sekä 20 §:n 2 momentin muuttamisesta toisin kuuluviksi
38/1928
Asetus sisältävä matkustussäännön
37/1928
Asetus metsätieteellisen koelaitoksen nimen muuttamisesta sekä kahden uuden professorinviran perustamisesta laitokseen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.