Säädösmuutosten hakemisto: 1928

303/1928
Asetus koskeva Etelä-Afrikan Unionin yhtymistä sopimusmaana vuonna 1908 uusittuun Bernin-sopimukseen kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamiseksi
302/1928
Asetus Suomen ja Espanjan välisen, sovintomenettelyä sekä riitojen oikeudellista ja välitysoikeudellista ratkaisua koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
301/1928
Päätös sellaisen voin, joka ei ole saanut laatumerkkiä, maastavientiä koskevista ehdoista
298/1928
Asetus erinäisiä muutoksia Suomen ja Espanjan kesken 16 päivänä heinäkuuta 1925 tehtyyn kauppasopimukseen sisältävän sopimuksen lopullisesta voimaansaattamisesta
294/1928
Asetus Espanjan liittymisen johdosta Espanjan marokkolaisen vyöhykkeen puolesta sopimukseen teollisuusomistusoikeuden suojelemisesta
293/1928
Päätös valtion virkatalolautakuntain puheenjohtajain ja jäsenten palkkioista
292/1928
Asetus Suomen ja Norjan välisen, suomalaisten ja norjalaisten alusten mittauskirjojen molemminpuolista tunnustamista koskevan sopimuksen voimaan saattamisesta
289/1928
Päätös Nummen ja Pusulan kuntain muodostamisesta Lohjan tuomiokuntaan kuuluvaksi eri käräjäkunnaksi
288/1928
Päätös "Ålands Aktiebank" nimisen pankkiyhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen erinäisten pykälien muuttamisesta
287/1928
Asetus Hangon majakan ohi kulkevan uuden tuloväylän käyttämisestä talviliikenteessä
286/1928
Asetus Suomen ja Liettuan kesken tehdyn väliaikaisen kauppasopimuksen voimaansaattamisesta
285/1928
Asetus Karjalan kannaksen raja-asiamiehiä koskevan noottienvaihdolla 24 päivänä syyskuuta 1928 tehdyn, Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton välisen sopimuksen voimaansaattamisesta
284/1928
Asetus Genevessä 19 päivänä helmikuuta 1925 tehdyn kansainvälisen opiumsopimuksen voimaansaattamisesta
283/1928
Asetus Suomen ja Italian välillä, siviilisäätyilmoitusten vaihtamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
282/1928
Asetus erinäisiä muutoksia Suomen ja Espanjan kesken 16 päivänä heinäkuuta 1925 tehtyyn kauppasopimukseen sisältävän sopimuksen väliaikaisesta voimaansaattamisesta
281/1928
Laki erinäisiä muutoksia Suomen ja Espanjan kesken 16 päivänä heinäkuuta 1925 tehtyyn kauppasopimukseen sisältävän sopimuksen eräiden säännösten hyväksymisestä
280/1928
Päätös Suomen sekä Suurbritannian Yhdistyneen Kuningaskunnan ja Irlannin välisen, rikoksentekijäin molemminpuolista luovuttamista koskevan sopimuksen soveltamisesta Kanadaan
279/1928
Laki lisäys vuoden 1928 ylimääräiseen menoarvioon.
278/1928
Laki lisäys vuoden 1928 ylimääräiseen menoarvioon.
277/1928
Asetus asutustilojen merkitsemisestä maarekisteriin annetun lain toimeenpanosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.