Säädösmuutosten hakemisto: 1928

203/1928
Asetus eräiden luotsintoimien lakkauttamisesta ja uudelleen järjestelystä
200/1928
Asetus linjaluotsien pätevyysehdoista
199/1928
Asetus suomalaisten kauppa-alusten kansi- ja konepäällystön pätevyyskirjoista
198/1928
Laki valtion laivarahastosta
197/1928
Asetus erinäisten virkojen perustamisesta ulkomaiseen edustukseen
196/1928
Asetus puolustusministeriöstä
195/1928
Sisäministeriön päätös koskeva Laitilan piirin piirieläinlääkärin asemapaikkaa
194/1928
Asetus yötyötä leipomoissa koskevan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamisesta
192/1928
Päätös chilensalpietarin maahantuonnista
191/1928
Päätös Rajajoen tullikamarin tullinhoitajanviran ja ylipäällysmiehenviran haltijoille myönnetystä osallisuudesta siviilivirkakunnan leski- ja orpokassaan.
190/1928
Päätös Suomen ja Suurbritannian ja Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan välisen kauppa- ja merenkulkusopimuksen 23 artiklan 2 kohdan soveltamisesta
189/1928
Asetus asevelvollisille suoritettavasta päivärahasta
188/1928
Asetus puolustusministeriön, puolustuslaitoksen sekä suojeluskuntajärjestön viroista ja toimista suoritettavista palkkauksista
187/1928
Asetus Suomen ja Belgian välisen, rikoksentekijäin luovuttamista ja virka-apua rikosasioissa koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
186/1928
Asetus sen johdosta, että Australia, Kanada, Intia ja Uusi Seelanti ovat liittyneet sopimusmaina vuonna 1908 uusittuun Bernin-sopimukseen
184/1928
Laki asutustilojen merkitsemisestä maarekisteriin
183/1928
Asetus evankelis-luterilaisten hiippakuntain arkkipiispan ja piispain palkkauksen perusteista sekä palkkauksesta ja eläkeoikeudesta annettujen lakien täytäntöönpanosta
182/1928
Asetus tilastollisesta päätoimistosta
181/1928
Laki tilastollisen päätoimiston viroista ja toimista
179/1928
Päätös vapaakirjeoikeudesta valtion poliisikoiralaitokselle

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.