Säädösmuutosten hakemisto: 1926

41/1926
Päätös Huopalahden kunnan Drumsön kylään kuuluvan Märäholm nimisen tilan R. N:o 1: 175 siirtämisestä kirkollisessa, hallinnollisessa, oikeudellisessa ja kameraalisessa suhteessa Helsingin kaupunkiin kuuluvaksi
39/1926
Päätös kaupunkikuntien finanssitilastotietojen keräämisestä.
38/1926
Laki vakuutuslaitoksen vakuutusrahastosta ja panttioikeudesta siihen
37/1926
Päätös omnibusautomobiilien konealustan ja korin rakenteesta ynnä muista varusteista
36/1926
Päätös tapporahan maksamisesta tapetuista hylkeistä
35/1926
Asetus Helsingin tullikamarin uudestaanjärjestämisestä
34/1926
Laki erinäisistä rautatierakennuksista vuosina 1926 - 1930
33/1926
Päätös Ranuan pitäjän siirtämisestä Pudasjärven ja Taivalkosken pitäjien käräjäkuntaan Kemin tuomiokuntaa
32/1926
Asetus 30 päivänä joulukuuta 1887 annetun tullisäännön muuttamisesta
31/1926
Laki kaupparekisteristä sekä toiminimestä ja prokurasta annetun asetuksen muuttamisesta.
30/1926
Laki asunto-osakeyhtiöistä
26/1926
Laki oikeudenkäytön julkisuudesta
23/1926
Päätös uuden lääketaksan vahvistamisesta
22/1926
Asetus Helsingin tyttölyseoiden yhteydessä toimivien valmistavien luokkien lakkauttamisesta
21/1926
Asetus kahden preparaattorintoimen perustamisesta Helsingin Yliopiston patologis-anatomiseen laitokseen
20/1926
Asetus yhden vaihtuvan varsinaisen professorinviran perustamisesta Helsingin yliopistoon
19/1926
Asetus Suomen ja Amerikan Yhdysvaltain välisen väliaikaisen merenkulkusopimuksen voimaansaattamisesta
18/1926
Asetus Suomen ja Kanadan välisen postiosoitusten vaihtoa koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
17/1926
Asetus kahden toimen perustamisesta ulkoasiainministeriöön
15/1926
Laki asevelvollisuuslain eräiden pykälien muuttamisesta toisin kuuluviksi 22 päivänä tammikuuta 1926 annetun lain voimaanpanemisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.