Säädösmuutosten hakemisto: 1926

332/1926
Päätös joka sisältää tarkemmat määräykset 28 päivänä joulukuuta 1926 tulitikkuverosta annetun lain soveltamisesta
328/1926
Päätös ajasta, jolloin eräät tilat ovat kameraalisessa suhteessa siirrettävät Tuusniemen kunnasta Riistaveden kuntaan
327/1926
Päätös ajasta, jolloin eräät tilat ovat hallinnollisessa, oikeudellisessa ja kameraalisessa suhteessa siirrettävät Säkkijärven kunnasta Luumäen kuntaan
326/1926
Asetus sakkojen ja menetetyksi tuomitun tavaran arvon jakamisesta tullijutuissa
325/1926
Päätös tullin korottamisesta erinäisille vuonna 1927 maahantuotaville tavaroille
324/1926
Laki tullien kantamisesta vuonna 1927
323/1926
Päätös valtion viran tai toimen haltijain tapaturmakorvauslain toimeenpanemisesta
322/1926
Laki valtion viran tai toimen haltijain tapaturmakorvauksesta
321/1926
Päätös poliisiviranomaisten oikeustilastoa varten annettavista rikoksia koskevista ilmoituksista
320/1926
Asetus yhteisten määräysten vahvistamisesta eräissä kansainväliseen yksityisoikeuteen kuuluvissa asioissa koskevan, Haagissa 17 päivänä heinäkuuta 1905 tehdyn yleissopimuksen sekä siihen liittyvän, Haagissa 4 päivänä heinäkuuta 1924 allekirjoitetun pöytäkirjan voimaansaattamisesta
319/1926
Asetus oppilasluvusta seminaarien alimmalla luokalla
318/1926
Asetus Rauman yhteisseminaarin muuttamisesta miesseminaariksi
317/1926
jolla kumotaan 8 päivänä huhtikuuta 1921 annettu asetus naisoppilaiden väliaikaisesta ottamisesta Kajaanin seminaariin
316/1926
Asetus eräiden eläkkeelle siirtyneiden kansakoulunopettajain eläkkeiden ja vuotuisten apurahain korottamisesta annetun lain täytäntöönpanosta
315/1926
Laki eräiden eläkkeelle siirtyneiden kansakoulunopettajain eläkkeiden ja vuotuisten apurahain koroittamisesta
313/1926
Päätös jonka mukaan Suomen Kirkollisviraston Leski- ja Orpokassan maksettavaa eläkettä ei saa eläkkeensaajan velasta ulosmitata eikä takavarikkoon panna
312/1926
Päätös valtiopäiväedustajain luvun jakamisesta eri vaalipiirien kesken
311/1926
J neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä, jotka koko valtakunnassa ovat juhlallisesti vietettävät vuonna 1927
310/1926
Asetus Suomen ja Suurbritannian Yhdistyneen Kuningaskunnan välisen, rikoksentekijäin molemminpuolista luovuttamista koskevan sopimuksen määräysten ulottamisesta Pohjois-Borneo nimiseen brittiläiseen suojelusvaltioon ja seuraaviin mandaattialueisiin, nimittäin Palestiinaan, Brittiläiseen Kameruniin, Togomaahan (brittiläiseen valtapiiriin) sekä Tanganjika-alueeseen
309/1926
Asetus Suomen Tasavallan ja Turkin Tasavallan välisen ystävyyssopimuksen voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.