Säädösmuutosten hakemisto: 1926

213/1926
Asetus Suomen ja Viron välisten merenalaisten kaapelien kunnossapitoa ja käyttöä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
212/1926
Päätös siitä, mikä ammattitauti on katsottava tapaturman aiheuttamaksi ruumiinvammaksi
211/1926
Päätös jonka mukaan "Ilmarinen, spar- och pensionskassa för tjänstemän vid de industirella verk i Finland" nimisen eläkelaitoksen maksettavaa eläkettä ei saa eläkkeensaajan velasta ulosmitata eikä takavarikkoon panna
210/1926
Asetus Suomen Tasavallan ja Viron Tasavallan välillä työssä sattuneen tapaturman aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
209/1926
Asetus valtion maatutkimuslaitoksen toimittamista tutkimuksista suoritettavista maksuista
208/1926
Asetus rahapajan valvonnasta
207/1926
Asetus Suomen ja Kreikan välisen väliaikaisen kauppasopimuksen voimaansaattamisesta
206/1926
Asetus alusten merikelpoisuutta ja varustusta koskevan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamisesta
205/1926
Päätös tapaturmalautakunnan kokoonpanosta niiden korvausasiain käsittelyä varten, jotka perustuvat 13 päivänä huhtikuuta 1926 annettuun lakiin korvauksen suorittamisesta asevelvollisille sotapalveluksessa sattuneen ruumiinvamman tai sairauden johdosta
204/1926
Asetus korvauksen suorittamisesta asevelvollisille sotapalveluksessa sattuneen ruumiinvamman tai sairauden johdosta 13 päivänä huhtikuuta 1926 annetun lain soveltamisesta
203/1926
Asetus valtion viran tai pysyväisen toimen haltijain nimittämiskirjoista sekä heidän oikeudestaan pysyä virassaan tai toimessaan annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
202/1926
Laki valtion viran tai pysyväisen toimen haltijain nimittämiskirjoista sekä heidän oikeudestaan pysyä virassaan tai toimessaan
201/1926
Päätös eräiden Messukylän kuntaan kuuluvien tilojen siirtämisestä kirkollisessa, hallinnollisessa, oikeudellisessa ja kameraalisessa suhteessa Tampereen kaupunkiin
200/1926
Päätös ajasta, jolloin eräät kylät ja valtion metsämaat ovat kameraalisessa suhteessa siirrettävät Iin kunnasta Yli-Iin kuntaan
199/1926
Päätös Tiensuun yksinäistalon ja Kättylän kylän siirtämisestä hallinnollisessa, oikeudellisessa ja kameraalisessa suhteessa Liedon kunnasta Tarvasjoen kuntaan
198/1926
Päätös ajasta, jolloin Lapväärtin kuntaan kuuluva Myrkyn kylä on hallinnollisessa, oikeudellisessa ja kameraalisessa suhteessa siirrettävä Karijoen kuntaan kuuluvaksi
197/1926
Päätös joka koskee Karkun pitäjän ja Suoniemen kappelin nimismiespiirin, Mouhijärven, Suodenniemen ja Lavian pitäjien nimismiespiirin sekä Tyrvään, Kiikan ja Kiikoisten pitäjien nimismiespiirin järjestelyä
195/1926
Päätös sisäasiainministeriön alaisten rajavartiostojen oikeudesta toimittaa tullivalvontaa
194/1926
Päätös luvan myöntämisestä Lovisa-Wesijärvi Järnvägsaktiebolag nimiselle toiminimelle laskea liikkeeseen korkoa kantavia lainaobligatioita.
193/1926
Asetus moottoriajoneuvojen rekisteröimisen ja katsastuksen järjestämisestä Ahvenanmaan maakunnassa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.