Säädösmuutosten hakemisto: 1925

371/1925
Asetus eräistä kauppa- ja teollisuusministeriön viroista suoritettavasta palkkauksesta
370/1925
Asetus kauppa- ja teollisuusministeriöstä.
369/1925
Laki kauppa- ja teollisuushallituksen lakkauttamisesta.
368/1925
Asetus yleisinä saapumispäivinä vuonna 1925 vakinaiseen palvelukseen astuneitten asevelvollisten kotiinlaskemisesta sekä asevelvollisten vakinaiseen palvelukseen astumisesta vuonna 1926
367/1925
Päätös järjestelyohjesäännön vahvistamisesta Degerön taajaväkiselle yhdyskunnalle
366/1925
Laki valtion vientiluoton järjestämisestä
365/1925
Laki Suomen Pankista
364/1925
Laki sisältävä erinäisiä kultarahakannan palauttamisesta aiheutuvia säännöksiä
363/1925
Rahalaki
362/1925
Asetus Suomen ja Amerikan Yhdysvaltain välisen väliaikaisen kauppasopimuksen voimaansaattamisesta
361/1925
Laki eräiden Suomen ja Amerikan Yhdysvaltain välisen väliaikaisen kauppasopimuksen säännösten hyväksymisestä
360/1925
Päätös joka sisältää tarkemmat määräykset 21 päivänä joulukuuta 1925 tulitikkuverosta annetun lain soveltamisesta
358/1925
Päätös tullin korottamisesta erinäisille vuonna 1926 maahantuotaville tavaroille
357/1925
Laki tullien kantamisesta vuonna 1926
356/1925
Asetus ulkomaisesta merenkulusta ja tavarankuljetuksesta Laatokalla
355/1925
Päätös makeisvalmisteverosta annetun lain soveltamisesta
354/1925
Laki makeisvalmisteverosta
351/1925
Päätös kuoletuslainain myöntämisestä pienasuntojen rakentamisen edistämiseksi.
349/1925
Asetus maksuista Suomen kotimaisessa postiliikenteessä
348/1925
Asetus valtion siviilisairaaloissa suoritettavista maksuista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.