Säädösmuutosten hakemisto: 1925

255/1925
Asetus Viipurin suomalaisen tyttökoulun muodostamisesta tyttölyseoksi
253/1925
Asetus Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan kandidaatti- ja lisensiaattitutkinnoista
252/1925
Asetus siitä taksasta, jonka mukaan paikka- ja makasiinivuokrat Hangon valtionsatamassa ovat suoritettavat
251/1925
Asetus sakkojen ja menetetyksi tuomitun tavaran arvon jakamisesta kieltolakirikoksia koskevissa jutuissa
250/1925
Päätös Suomen ja Suurbritannian ja Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan välisen kauppa- ja merenkulkusopimuksen 23 artiklan 2 kohdan soveltamisesta
249/1925
Asetus Suomen kreikkalais-katolisen kirkkokunnan arkkipiispanistuimen ja kirkollishallituksen siirtämisestä Sortavalan kaupunkiin
247/1925
Laki ulkomaisesta edustuksesta
246/1925
Asetus ulkoasiainhallinnon palveluksessa olevain viran tai pysyväisen toimen haltijain velvollisuudesta siirtyä toiseen virkaan tai pysyväiseen toimeen annetun lain soveltamisesta
245/1925
Laki ulkoasiainhallinnon palveluksessa olevain viran tai pysyväisen toimen haltijain velvollisuudesta siirtyä toiseen virkaan tai pysyväiseen toimeen
243/1925
Asetus upseerien oikeudesta lukea palvelusvuosia ylennystä varten
242/1925
Asetus käräjähuoneistoista
241/1925
Laki kihlakunnanoikeuksien käräjähuoneista.
240/1925
Asetus Huippuvuoria koskevan kansainvälisen sopimuksen voimaansaattamisesta
239/1925
Päätös Ahvenanmaan maakunnan maalaiskansakoulujen kansakouluntarkastajanviran haltijan osallisuudesta siviiliviraston leski- ja orpokassaan
238/1925
Päätös siviiliviraston leski- ja orpokassalle helmikuun 26 päivänä 1896 annetun johtosäännön 5 §:n muuttamisesta
237/1925
Asetus asepalveluksesta vapautetun asevelvollisen juhlallisen vakuutuksen kaavasta
236/1925
Asetus Kotkan suomalaisen yhteiskoulun ottamisesta valtion haltuun
233/1925
Laki kansanopistojen valtioavusta.
230/1925
Asetus Suomen ja Tanskan välillä alusten mittakirjojen molemminpuolisesta tunnustamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
229/1925
Asetus Suomen ja Latvian välisen kauppa- ja merenkulkusopimuksen voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.