Säädösmuutosten hakemisto: 1924

339/1924
Asetus Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton välisen, järjestyksen ylläpitämistä aluevesien ulkopuolelle olevassa Suomenlahden osassa sekä merenkulkulaitosten ylläpitämistä ja luotsipalvelusta mainitulla lahdella koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
338/1924
Asetus yleisinä saapumispäivinä vuonna 1924 vakinaiseen palvelukseen astuneitten asevelvollisten kotiinlaskemisesta sekä asevelvollisten vakinaiseen palvelukseen astumisesta vuonna 1925
337/1924
Laki lisäys vuoden 1924 tulo ja menoarvioon.
336/1924
Laki lisäys vuoden 1924 ylimääräiseen menoarvioon.
335/1924
Asetus eräiden virkojen uudestaanjärjestämisestä tullihallituksessa
334/1924
Asetus eräiden uusien vakinaisten virkojen perustamisesta tullilaitokseen
333/1924
Asetus valtiontakuun myöntämisestä Tornion-Muonionjokien lauttayhdistyksen ottamalle obligatsionilainalle
332/1924
Asetus valtiontakuun myöntämisestä Osuuskassojen Keskuslainarahasto- Osakeyhtiön ottamille lainoille
330/1924
Laki tehdastiloihin kuuluvien viljelmien lunastamisesta
329/1924
Päätös joka sisältää ohjeita valtion viroista ja toimista suoritettavan palkkauksen perusteista annetun lain täytäntöönpanosta 31 päivänä tammikuuta 1924 annetun asetuksen sovelluttamisesta
328/1924
Päätös kunnan, uskonnollisen yhdyskunnan tai yksityisestä toimesta valtion palvelukseen siirtyneen henkilön oikeudesta palvelusajan lukemiseen ikälisän saamista varten.
326/1924
Laki eräiden eläkettä valtion varoista nauttivien henkilöiden eläke- eduista
325/1924
Päätös yleisistä perusteista, joiden mukaan kansakoulunopettajan tulee saada korvaus kansakoululaitoksen kustannuksista 15 päivänä huhtikuuta 1921 annetun lain 6, 8 ja 10 §:ssä määrätyistä luontaiseduista
324/1924
Laki säästöpankkien vakuusrahastosta
323/1924
Laki valtion viran tai toimen haltijan oikeudesta eläkkeeseen
322/1924
Päätös tullimaksujen korottamisesta erinäisille vuonna 1925 maahantuotaville tavaroille
321/1924
Laki tullimaksujen kantamisesta vuonna 1925
317/1924
Päätös valtion margariinitehtaan tilinpidosta
316/1924
Päätös niiden erinäisten maksujen kannosta, jotka tätä ennen ovat olleet lakkautettujen maa- ynnä muiden verojen yhteydessä suoritettavat
315/1924
Päätös Kaavin pitäjän Maarianvaaran kylään kuuluvien tilojen R.N:o 21/3 ja 26/1 siirtämisestä kirkollisessa, hallinnollisessa, oikeudellisessa ja kameraalisessa suhteessa Kuusjärven pitäjään.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.