Säädösmuutosten hakemisto: 1924

200/1924
Päätös Suomen ja Suurbritannian ja Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan välisen kauppa- ja merenkulkusopimuksen 23 artiklan 2 kohdan ja 24 artiklan soveltamisesta
198/1924
Asetus henkikirjoituksesta 10 päivänä huhtikuuta 1894 annetun asetuksen 14 ja 15 §:n kumoamisesta
197/1924
eräiden Suomen aikaisemmasta yhteydestä Venäjän kanssa johtuneiden asetusten, julistusten ja kirjeiden kumoamisesta
195/1924
Asetus 19 päivänä elokuuta 1898 annetun, tarkempia määräyksiä siitä, miten sakkopäätös on täytäntöönpantava, sisältävän asetuksen 17 §:n 2 momentin kumoamisesta
193/1924
Asetus maanmittauspalkkiosta
192/1924
Asetus eräitten Haagin toisessa rauhankonferenssissa tehtyjen ja siellä 18 päivänä lokakuuta 1907 allekirjoitettujen kansainvälisten sopimusten voimaansaattamisesta
191/1924
Asetus sodassa haavoittuneiden ja sairastuneiden kohtalon lieventämisestä Genevessä 6 päivänä heinäkuuta 1906 allekirjoitetun yleissopimuksen voimaansaattamisesta
190/1924
Päätös "Suomen Teollisuus-Hypoteekkipankki O.Y. - Industri- Hypoteksbanken i Finland A.B." nimisen pankkiyhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 17 §:n muuttamisesta toisin kuuluvaksi
189/1924
Päätös luvan myöntämisestä Suomen Kiinteistöpankki, Osakeyhtiölle laskea liikkeeseen korkoa kasvavia lainaobligatioita.
188/1924
Asetus Turun akatemian oikeuttamisesta toimeenpanemaan filosofian ja pohjoismaiden historian kuulusteluja ylemmän oikeustutkinnon suorittamista varten
187/1924
Asetus Suomen Tasavallan Hallituksen ja Hänen Brittiläisen Majesteettinsa Hallituksen välisen, suomalaisen ja brittiläisten alusten mittakirjojen molemminpuolista tunnustamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
186/1924
Asetus Suomen ja Venäjän välillä Helsingissä lokakuun 21 päivänä 1922 kalastuksen ja hylkeenpyynnin harjoittamisesta molempien maiden aluevesillä Pohjoisella Jäämerellä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta Suomessa
185/1924
Laki eräiden säännöksien hyväksymisestä Suomen ja Venäjän välisessä sopimuksessa kalastuksen ja hylkeenpyynnin harjoittamisesta molempien maiden aluevesillä Pohjoisella Jäämerellä
184/1924
Asetus Helsingissä lokakuun 28 päivänä 1922 Suomen ja Venäjän välillä kalastuksen ja hylkeenpyynnin harjoittamisesta Laatokalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta Suomessa
183/1924
Laki eräiden säännöksien hyväksymisestä Suomen ja Venäjän välisessä sopimuksessa kalastuksen ja hylkeenpyynnin harjoittamisesta Laatokalla
182/1924
Päätös niiden valitsijamiesten luvun jakamisesta eri vaalipiirien kesken, jotka toimittavat tasavallan presidentin vaalin
181/1924
Laki lisäys vuoden 1924 vakinaiseen menoarvioon.
180/1924
Laki lisäys vuoden 1924 vakinaiseen tulo- ja menoarvioon.
179/1924
Laki lisäyksiä vuoden 1924 tulo- ja menoarvioon.
178/1924
Laki lisäys vuoden 1924 ylimääräiseen menoarvioon.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.