Säädösmuutosten hakemisto: 1924

129/1924
Asetus neljän vaihtuvan varsinaisen professorinviran perustamisesta Helsingin yliopistoon
128/1924
Asetus Helsingin yliopiston Venäjän historian ja venäläisen valtio-opin professorinviran muodostamisesta yleisen historian professorinviraksi
126/1924
Asetus valtion kasvatuslaitosten viroista ja toimista suoritettavasta palkkauksesta
125/1924
Asetus valtion kasvatuslaitoksista
124/1924
Päätös uusista kaavoista oikeustilastoa varten
123/1924
Päätös joka sisältää maalaiskuntain asutuskassain johtosäännön
122/1924
Asetus väkirehujen ja apulantojen sekä eräiden muiden maataloustarvikkeiden valmistuksesta, maahantuonnista ja kaupasta 25 päivänä tammikuuta 1924 annetun lain täytäntöönpanosta ja sovelluttamisesta
121/1924
Asetus asutusrahastosta
120/1924
Asetus vapaakirjeoikeudesta ja postirahanvapaudesta
119/1924
Asetus postisäännöstä
118/1924
Päätös spriin ja alkoholijuomain maastaviennistä
117/1924
Asetus puolustusneuvoston asettamisesta
116/1924
Laki merimiehen työajasta
115/1924
Päätös jolla työväen tapaturmavakuutuksesta 18 päivänä elokuuta 1917 annetun asetuksen 1 §:n 3 momentin nojalla erinäisille teollisuusammateille toistaiseksi myönnetään vapautus sanotun asetuksen noudattamisesta.
114/1924
Päätös jolla työväen tapaturmavakuutuksesta 18 päivänä elokuuta 1917 annetun asetuksen 1 §:n 4 momentin nojalla määrätään, että siinä mainitut liikkeet ja työt erinäisissä maalaiskunnissa toistaiseksi eivät ole sanotun asetuksen määräysten alaisia.
112/1924
Päätös 5 §:n muuttamisesta julistuksessa 3 päivältä toukokuuta 1899, sisältävä tarkempia määräyksiä samana päivänä annetussa asetuksessa käskettyä valtioviraston kassa- ja tililaitoksen uudestaan-järjestämistä toimeenpantaessa
109/1924
Asetus Suomen ja Ranskan välisen kauppasopimuksen voimaansaattamisesta
108/1924
Päätös "Helsingfors Aktiebank-Helsingin Osakepankki" nimisen pankkiyhtiön voimassaolevan yhtiöjärjestyksen 2, 4, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 33, 36 ja 39 §§:ien muuttamisesta toisin kuuluviksi
107/1924
Päätös valtiokonttorin oikeuttamisesta laskemaan liikkeeseen ensimmäisen sarjan Suomen valtion asutusobligatsioneja
106/1924
Päätös Viipurin kaupungin raastuvanoikeuden kokoonpanoa ja toimintaa koskevain määräysten muuttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.