Säädösmuutosten hakemisto: 1922

129/1922
Laki valtion metsämaiden asuttamisesta ja niillä olevain vuokra- alueiden lunastamisesta
127/1922
Päätös joka sisältää lähemmät määräykset valuuttakaupan harjoittamisesta ja sen valvonnasta
126/1922
Laki valuuttakaupan harjoittamisesta
125/1922
Asetus Suomen ja Tanskan välistä postinvaihtoa koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta Suomessa
124/1922
Asetus Suomen ja Norjan välistä postinvaihtoa koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta Suomessa
123/1922
Asetus Suomen ja Ruotsin välistä postinvaihtoa koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta Suomessa
120/1922
Asetus valtionrautateillä kannettavista laiturimaksuista
119/1922
Päätös valtionrautateillä kannettavien maksujen yleisistä perusteista
118/1922
Päätös koskeva Venäjälle tapahtuvaa tavarainvientiä.
117/1922
Päätös automobiilien ja moottoripyörien rekisteröimisestä ja katsastuksesta
116/1922
Päätös valtion virkataloihin kuuluvain vuokra-alueiden lunastamisesta sekä virkatalojen käyttämisestä eräissä tapauksissa 30 päivänä maaliskuuta 1922 annetun lain täytäntöönpanosta
115/1922
Päätös valtion virkatalojen ja niistä muodostettujen pää- eli kantatilojen sekä viljelys- ja asuntotilojen vuokralle antamisesta 30 päivänä maaliskuuta 1922 annetun lain täytäntöönpanosta
114/1922
Päätös sisältävä maataloustuotannon edistämiseksi perustetun rahaston johtosäännön
113/1922
Päätös "Suomen Liittopankki, Osakeyhtiö" nimisen pankkiyhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 24 ja 28 pykälän muuttamisesta toisin kuuluviksi
112/1922
Päätös eräiden Mouhijärven pitäjän Tervamäen ja Eskolan kyliin kuuluvien tilojen siirtämisestä kirkollisessa ja kameraalisessa suhteessa Suodenniemen pitäjään kuuluviksi
111/1922
Päätös sisältävä "Svenska Finlands Lantmannabank A.B." nimisen pankkiyhtiön yhtiöjärjestyksen vahvistuksen
110/1922
Asetus maksuista, joita on suoritettava puheluista eräillä lennätinlaitoksen puhelinjohdoilla
109/1922
Päätös joka koskee huhtikuun 28 päivänä 1922 annetussa vuokrakeinottelulaissa mainittua ilmoitusta tehtäessä käytettävää kaavaketta
108/1922
Päätös , jolla huhtikuun 28 päivänä 1922 annetun vuokrakeinottelulain nojalla määrätään ne kaupungit ja muut asutuskeskukset, missä sijaitseville huoneistoille on vahvistettava karkeimmat vuokrat
107/1922
sisältävä välittäviä säännöksiä mittaamisesta ja punnitsemisesta, niin myös mittaamis- ja punnitsemisvälineiden vakaamisesta sekä säilytys- ja kuljetusvälineiden merkitsemisestä kannettavista maksuista annettujen asetusten sovelluttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.