Säädösmuutosten hakemisto: 1921

221/1921
Päätös "Suomen Maatalous-Osake-Pankki" nimisen pankkiyhtiön voimassaolevan yhtiöjärjestyksen 2,9,12,13 ja 24 §:n muuttamisesta toisin kuuluviksi
219/1921
Asetus Oulun-Tornion rataosalla olevien Rauman, Kemin, Simon, Iin, Kuivaniemen ja Haukiputaan rautatiesiltojen ylikulkemisesta kannettavista maksuista
218/1921
Asetus Tornionjoen ylitse liikennettä välittävän valtionrautateiden omistaman höyrylautan käyttämisestä kannettavista maksuista
216/1921
Päätös jolla kielletään tuomasta ilman erikoista lupaa Suomeen nautaeläimiä, lampaita, vuohia ja sikoja sekä sellaisista eläimistä saatuja raakatuotteita sekä eräistä maista hevossukuisia eläimiä
214/1921
Päätös Jokioisten pienviljelijäkoulusta
213/1921
Asetus , joka sisältää tarkempia määräyksiä sotalaitokselle rauhanaikana annettavia luontaissuorituksia koskevan lain soveltamisesta
212/1921
Asetus suojeluskunnista
210/1921
Asetus sisältävä tarkempia määräyksiä majakkamaksun suorittamisesta annetun lain täytäntöönpanosta
207/1921
Päätös poliisijärjestyksen vahvistamisesta Iin haminan taajaväkiselle yhdyskunnalle
206/1921
Päätös Värtsilän taajaväkisen yhdyskunnan järjestämisestä
205/1921
Päätös Bromarvin kunnan Hangon kylässä olevien perintötalojen n:o 1, 2, 3, 4 ja 5 siirtämisestä hallinnollisessa, oikeudellisessa ja kameraalisessa suhteessa Hangon kaupunkiin
203/1921
Asetus yleisinä saapumispäivinä lokakuussa 1920 vakinaiseen palvelukseen astuneitten asevelvollisten kotiinlaskemisesta
202/1921
Päätös vapaakirjeoikeudesta vankilan alaosastoina toimiville vankisiirtoloille
201/1921
Asetus 30.4.1874 merimieshuoneista Suomessa annetun asetuksen muuttamisesta
200/1921
Päätös päiväsakkojen merkitsemisestä sakko- ja tuomioluetteloihin
199/1921
Päätös yleisistä perusteista, joiden mukaan kansakoulunopettajan tulee saada korvaus kansakoululaitoksen kustannuksista 15 päivänä huhtikuuta 1921 annetun lain 6, 8 ja 10 §:ssä määrätyistä luontaiseduista
198/1921
Päätös ajasta, jonka ensi kyydinpitokausi on kestävä
196/1921
Laki majakkamaksun suorittamisesta
195/1921
Päätös jolla Petsamon lääni ammattientarkastuksen suhteen yhdistetään Oulun ammattientarkastuspiiriin
194/1921
Päätös jolla työväen tapaturmavakuutuksesta elokuun 18 päivänä 1917 annetun asetuksen 1 §:n 4 kohdan nojalla määrätään, että siinä mainitut liikkeet ja työt Petsamon läänissä toistaiseksi eivät ole sanotun asetuksen määräysten alaisia.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.