Säädösmuutosten hakemisto: 1920

88/1920
Asetus väliaikaisista maanjako-oikeuden puheenjohtajista
87/1920
Tieasetus
86/1920
Asetus Joensuun satamaraiteen liikennöimisestä kannettavista maksuista
85/1920
Asetus jolla korvauksesta asianomaisille virkamiehille niistä sakkojen, uhkasakkojen ja menetetyksi tuomitun tavaran osuuksista, joita heille ei enää tule, 13 päivänä huhtikuuta 1896 annetun asetuksen 3 § muutetaan toisin kuuluvaksi
84/1920
Päätös denaturoitujen alkoholipitoisten aineiden valmistuksen, maahantuonnin ja myynnin järjestämisestä ja silmälläpitämisestä.
83/1920
Asetus uusien virkojen perustamisesta kouluhallitukseen
80/1920
Asetus Suomen kreikkalais-katolisen kirkkokunnan yleisestä rahastosta
79/1920
Keinottelulaki.
76/1920
Asetus eläinlääkärien oikeudesta myydä lääkkeitä eläinlääkintätarpeisiin
75/1920
Asetus valtion omistamien ja sen kustannuksella kuivatuiden soiden ja rämeiden yksityisille luovuttamista koskevien asiain käsittelystä
74/1920
Asetus eräistä muutoksista toimituskirjain lunastusta ja toimituspalkkiota koskeviin säännöksiin
73/1920
Asetus postimaksuista Suomessa kuljetettavista lähetyksistä
72/1920
Laki Tulo- ja menoarvio vuodelle 1920
71/1920
Päätös eräänlaisen omaisuuden käytöstä sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa 2 päivänä kesäkuuta 1917 annetun lain sekä saman lain voimassaoloajan pidentämisestä 8 päivänä heinäkuuta 1918 annetun lain ja elintarveasiain järjestelystä sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa 27 päivänä heinäkuuta 1918 annetun lain sekä viimeksimainitun lain voimassaoloajan pidentämisestä 31 päivänä lokakuuta 1919 annetun lain nojalla julkaistujen päätösten ja määräysten voimassaoloajan edelleen pidentämisestä.
69/1920
Päätös vapaakirjeoikeudesta perintö- ja lahjaveroa koskevia asioita varten määrätyille kruunun asiamiehille
68/1920
Päätös Kuhmoniemen kunnan julistamisesta erityisen avionliittäjän toimialueeksi.
66/1920
Asetus sisältävä Valtion Keskuskirjaston palkkaussäännön
65/1920
Asetus taidehistorian professorinviran perustamisesta Helsingin Yliopistoon
63/1920
Laki jolla hallitus oikeutetaan antamaan määräyksiä ulkomaisen valuutan ostosta ja myynnistä.
62/1920
Päätös Valtioneuvoston kanslian ja ministeriöiden kansliapäälliköiden tehtävistä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.