Säädösmuutosten hakemisto: 1920

61/1920
Asetus yhteisen keskiajan käytäntöönottamisesta Suomessa
60/1920
Laki yleisistä varoista rikosasioissa todistajille suoritettavan korvauksen korottamisesta
59/1920
Laki kulkulaitosrahaston lakkauttamisesta.
56/1920
Laki leimamaksun koroittamisesta vuodeksi 1920.
55/1920
Päätös korotetuista maksuista sähkösanomaliikenteessä Suomen sisällä.
54/1920
erinäisistä muutoksista Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle 6 päivänä joulukuuta 1869 annettuun Kirkkolakiin.
53/1920
Asetus työnjohtajakouluista
52/1920
Asetus ammattioppilaskouluista
51/1920
Asetus yleisistä ammattilaiskouluista
50/1920
Asetus ammatteihin valmistavista kouluista
49/1920
Päätös siementavarain maahan tuonnista ja kaupasta joulukuun 30 päivänä 1919 annetun lain täytäntöönpanosta ja sovelluttamisesta
48/1920
Asetus virastoissa palvelevien virka- ja palvelusmiesten nimikirjain pitämisestä sekä virkamiesten ansioluetteloista
46/1920
Laki lisenssi- ja vientimaksuista vuodeksi 1920.
45/1920
Asetus sisältävä valtiopäiväin avajaisissa ja päättäjäisissä noudatettavat juhlamenojenohjeet
44/1920
Päätös jolla kumotaan Senaatin päätös 10 päivältä toukokuun 1918 kauppa- ja merenkulkusopimuksien edelleen sovelluttamisesta. (Kumottu säädös annettu 10 toukokuuta 1918).
43/1920
Päätös koskeva eräiden Pieksämäen pitäjässä olevien, mutta Haukivuoren pitäjään kuuluvien perintötilojen siirtämisestä kirkollisessa, hallinnollisessa, oikeudellisessa ja kameraalisessa suhteessa Pieksämäen pitäjään.
42/1920
Asetus ilmiantajanosuuksista sotatilaan julistetuilla alueilla tehdyissä takavarikoissa
41/1920
Asetus yleiselle revisionioikeudelle 27 päivänä toukokuuta 1895 vahvistetun johtosäännön 14 §:n muuttamisesta toisin kuuluvaksi
40/1920
Asetus 1919 vuoden tulo- ja menoarvion voimassaoloajan edelleen pitentämisestä
39/1920
Päätös vapaakirjeoikeudesta ja postirahanvapaudesta eräille viranomaisille

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.