Säädösmuutosten hakemisto: 1919

Säädösmuutokset numeroittain

159 - 138 137 - 117 114 - 94 93 - 72 71 - 52 51 - 29 28 - 8 7 - 1

93/1919
Päätös vapaakirjeoikeudesta maan suojeluskunnille
93/1919
Päätös vapaakirjeoikeudesta sotalaitoksen saniteettivarikolle
93/1919
Päätös työnvälitystoimen silmälläpidosta sekä kunnallisten työnvälitystoimistojen ja -asiamiesten välisen yhteistoiminnan järjestämisestä
93/1919
Päätös vapaakirjeoikeudesta Itä-Karjalan toimituskunnalle ja sen alaisille virastoille
93/1919
Asetus Tullilaitoksessa palveluksessa olevien virka- ja palvelusmiesten virkapuvusta
92/1919
Päätös sisältävä Kenttäpostin ohjesäännön
92/1919
Asetus , joka sisältää tarkempia määräyksiä sotilaskyydityksestä
92/1919
Asetus , joka sisältää tarkempia määräyksiä sotilasmajoituksesta
92/1919
Laki sotaväen kunniatuomioistuimista.
92/1919
Laki sotilaskyydityksestä
92/1919
Laki sotilasmajoituksesta
91/1919
K Julistuskirja.
89/1919
Päätös sisältävä taksan maksuista valtion siementarkastuslaitoksella tehdyistä tutkimuksista
89/1919
Päätös sisältävä Valtion siementarkastuslaitoksen johtosäännön
89/1919
Asetus Valtion siementarkastuslaitoksen perustamisesta
88/1919
Päätös sisältävä yleisiä määräyksiä niiden puhelinjohtojen asettamisesta ja käyttämisestä, joihin myönnetään toimilupa
88/1919
Päätös sisältävä Tampereen Panttilaitos Osakeyhtiö nimisen osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muutetun sanamuodon
87/1919
Asetus 15.1.1883 ja 31.10.1896 ann. A:n muuttamisesta
87/1919
Asetus venäjänkielen tulkinviran lakkauttamisesta Viipurin hovioikeudessa
87/1919
Asetus uusien opettajavirkojen perustamisesta kansakoulunopettaja- ja opettajatarseminaareihin
86/1919
Laki niistä perusteista, joiden mukaan sodan ja kapinan aikana vuonna 1918 aineellisia vahinkoja kärsineitä avustetaan.
86/1919
Laki tilapäisestä varallisuusverosta
85/1919
Päätös joka sisältää tarkemmat määräykset perintö- ja lahjaverosta 27 päivänä kesäkuuta 1919 annetun lain täytäntöönpanoa varten.
85/1919
Laki perintö- ja lahjaverosta
83/1919
Päätös laajennetusta semmoisten henkilöiden armahtamisesta, jotka ovat saattaneet itsensä syypäiksi valtiorikoksiin
82/1919
Päätös jolla kumotaan Senaatin päätös 29 päivältä lokakuuta 1918, koskeva erinäisten öljyjen ja rasva-aineiden takavarikoimista ja niiden kaupan järjestelyä.
82/1919
Päätös jolla kumotaan senaatin päätös 15 päivältä lokakuuta 1918 valmiiden nahkojen kaupasta sekä Valtioneuvoston päätös valmiin nahan rajahinnoista 11 päivältä maaliskuuta 1919.
82/1919
Asetus seminaarien sisäoppilasmaksun määrästä
81/1919
Päätös eräitten maitotaloustuotteiden kauppaa ja kuljetusta koskevien Senaatin päätösten kumoamisesta.
80/1919
Päätös postirahanvapaudesta Maataloushallitukselle ja Meteorologiselle Keskuslaitokselle eräissä tapauksissa.
80/1919
Päätös vapaakirjeoikeudesta virkatalontarkastajille ja läänin verotuslautakunnille
80/1919
Päätös sisältävä "Ålands Aktiebank"- nimisen pankkiyhtiön yhtiöjärjestyksen vahvistuksen
80/1919
Asetus postisäästöpankkiin talletettujen varojen koron korottamisesta 5 prosentiksi.
79/1919
Päätös Ahvenanmaan tuomiokunnan jakamisesta käräjäkuntiin
79/1919
Päätös valtion satamassa Hangossa maksettavista paikanvuokrista
79/1919
Päätös satamamaksun kantamisesta valtion satamassa Hangossa
79/1919
Päätös sisältävä tarkempia määräyksiä kapitaudin vastustamiseksi hevosissa
79/1919
Päätös uuden palkkaussäännön vahvistamisesta eräille Porvoon kaupungin virka- ja palvelusmiehille
79/1919
Päätös Kuopion kaupungin kaupunginvoudin palkan korottamisesta
79/1919
Asetus , joka koskee Suomen valtionrautateiden virka- ja palvelusmiesten kapinan aikana tekemien virkavirheiden käsittelemistä varten asetetun kurinpitotuomioistuimen lakkauttamista
79/1919
Asetus uusien virkojen perustamisesta Helsingin Yliopiston Lääketieteelliseen tiedekuntaan ja sen alaisiin laitoksiin
79/1919
Laki edustajanpalkkiosta 1919 vuoden varsinaisilta valtiopäiviltä.
78/1919
Päätös jolla 3 päivänä joulukuuta 1918 annettu Valtioneuvoston päätös, koskeva teurasporojen ja poronlihan kauppaa Kuusamon, Taivalkosken, Pudasjärven, Suomussalmen ja Hyrynsalmen kunnissa kumotaan.
78/1919
Päätös jolla Senaatin päätös toimenpiteistä varsojen teurastamisen ehkäisemiseksi 5 päivältä marraskuuta 1918 kumotaan.
77/1919
Laki Suomen valtiotalouden oikeusperusteista
76/1919
Laki Tulo- ja menoarvio vuodelle 1919
75/1919
K Julistuskirja.
74/1919
Päätös sisältävä "Vaasan Osake Pankki" nimisen pankkiyhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 3 §:n muutetun sanamuodon
74/1919
Päätös , joka sisältää ohjesäännön juustonvalmistuksen opetusta varten.
74/1919
Asetus uudesta menoarviosta Mustialan virkatalon juustonvalmistuskurssia varten
73/1919
Päätös työaikalautakunnan asettamisesta
72/1919
Asetus joka koskee Tie- ja Vesirakennusten Ylihallituksen alaisille insinööreille rakennusmestareille eräissä tapauksissa päivärahan asemesta toistaiseksi tulevaa lisäpalkkiota
72/1919
Asetus opinto-apurahoista Teknillisen korkeakoulun maanmittausosaston ylioppilaille
72/1919
Asetus Suomen Teknillisen korkeakoulun professoreille tulevasta eläkkeestä.
72/1919
Asetus uuden vanhemman hallintosihteerin viran perustamisesta Korkeimpaan hallinto-oikeuteen
Säädösmuutokset numeroittain

159 - 138 137 - 117 114 - 94 93 - 72 71 - 52 51 - 29 28 - 8 7 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.