Säädösmuutosten hakemisto: 1919

Säädösmuutokset numeroittain

159 - 138 137 - 117 114 - 94 93 - 72 71 - 52 51 - 29 28 - 8 7 - 1

71/1919
Sotaväen rikoslaki
70/1919
Asetus varasto-osaston perustamisesta Rautatiehallitukseen
70/1919
Asetus neljän sumusireeninhoitajan ottamisesta merenkulkulaitokseen
70/1919
Asetus koskeva patentista 21 päivänä tammikuuta 1898 annetun julistuksen 6 ja 16 §:n muuttamista
70/1919
Asetus kansalaisoikeutta koskevain asiain käsittelemisen siirtämisestä Oikeusministeriöstä Sisäasiainministeriöön
69/1919
Asetus matkatodistuksista
68/1919
Asetus maanjakojen edistämisestä yleisillä varoilla
67/1919
Päätös piirieläinlääkäritutkinnosta ja oppisuunnitelman vahvistamisesta mainittua tutkintoa varten vaadittaville valmistaville kursseille
67/1919
Asetus Tampereen, Hämeenlinnan, Jyväskylän ja Lahden tullikamaripiirien laajentamisesta
66/1919
Päätös niistä ohjeista, joiden mukaan johtosääntö maalaiskuntain valtuustojen asettamille raittiudenvalvojille on valmistettava
66/1919
Päätös niistä ohjeista, joiden mukaan johtosääntö kaupunkikuntain valtuustojen asettamille raittiuslautakunnille ja raittiudenvalvojille on valmistettava
66/1919
Asetus valvojien, ylimääräisten nimismiesten ja neuvojien asettamisesta alkoholipitoisten aineiden valmistuksesta, maahantuonnista, myynnistä, kuljetuksesta ja varastossapidosta annettujen määräysten noudattamista valvomaan ja edistämään
66/1919
Asetus Sosialiministeriön Raittiusosastosta
66/1919
Asetus alkoholipitoisten aineiden valmistuksesta, maahantuonnista, myynnistä, kuljetuksesta ja varastossapidosta 29 päivänä toukokuuta 1917 annetun asetuksen toimeenpanosta ja valvonnasta.
65/1919
Päätös joka koskee kalapörssien lakkauttamista.
64/1919
Asetus lääkärien velvollisuuksista eräissä poikkeuksellisissa oloissa annetun lain soveltamisesta
64/1919
Laki lääkärien velvollisuuksista eräissä poikkeuksellisissa oloissa
63/1919
Päätös vuoden 1919 viljasadon käyttämisestä
62/1919
Päätös sisältävä tarkemmat määräykset 13 päivänä toukokuuta 1919 tupakkavalmisteverosta annetun lain täytäntöönpanosta ja sen noudattamisen valvomisesta
62/1919
Laki tupakkavalmisteverosta
61/1919
Laki maalaiskuntain asutuslautakunnista
60/1919
Asetus ulkomaille matkustavien tai sieltä saapuvien henkilöitten ruumiillisen tarkastuksen toimittamisesta
59/1919
Päätös sisältävä Suomen Kiinteistöpankki, Osakeyhtiö nimisen yhtiön voimassaolevan yhtiöjärjestyksen 5 §:n muutetun sanamuodon
59/1919
Päätös sisältävä "Pohjolan Osake-Pankki" nimisen yhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 2 ja 4 §§:ien muutetun sanamuodon
59/1919
Päätös sisältävä Luotto-Pankki Osakeyhtiö nimisen yhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen alempana mainittujen pykäläin muutetun sanamuodon
59/1919
Päätös sisältävä Kansallis-Osake-Pankki nimisen yhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 3 ja 30 pykäläin muutetun sanamuodon
59/1919
Asetus koskeva uusien virkojen perustamista Suomen Valtiokonttoriin
58/1919
Päätös koskeva erinäisiä määräyksiä rikosrekisteriin annettavista ilmoituksista
57/1919
Päätös jolla kumotaan Senaatin 15 päivänä lokakuuta 1918 raakojen valmistamattomien vuotien ja raakojen nahkojen kaupasta sekä näiden rajahinnoista antamat päätökset.
57/1919
Asetus maamieskouluista
57/1919
Asetus maanviljelyskouluista
57/1919
Asetus topografisen osaston perustamisesta Maanmittaushallitukseen
56/1919
Päätös voin ja juuston säännöstelyä koskevien määräysten muuttamisesta
56/1919
Päätös alkoholipitoisten aineiden takavarikkoa ja valtiolle luovuttamista koskevain asiain siirtämistä Sosialiministeriöön.
55/1919
Päätös sisältävä määräykset eläkkeistä vapaussodassa haavoittuneille sotureille sekä kaatuneitten ja sairauden johdosta kuolleitten soturien perheenjäsenille 28 päivänä huhtikuuta 1919 annetun lain voimaanpanemisesta
55/1919
Laki eläkkeistä vapaussodassa haavoittuneille sotureille sekä kaatuneitten ja sairauden johdosta kuolleitten soturien perheenjäsenille.
54/1919
Päätös joka sisältää tarkempia määräyksiä valuuttakaupan harjoittamisesta.
53/1919
Päätös siitä taksasta, jonka mukaan elintarvelautakuntain valitsemille arviomiehille suoritetaan korvaus viljelysmaan pinta-alojen ja viljelyskasvien kylvömäärien ilmoittamisesta tammikuun 17 päivänä 1919 annetun Valtioneuvoston päätöksen 3 §:ssä mainittujen arvioiden toimittamisesta
53/1919
Päätös väkirehuvarastojen luovutushinnoista annettujen määräysten muuttamisesta
52/1919
Päätös Eduskunnan kirjaston muuttamisesta Valtioneuvoston alaiseksi Valtion Keskuskirjastoksi.
52/1919
Asetus postiljoonien virkapuvusta
Säädösmuutokset numeroittain

159 - 138 137 - 117 114 - 94 93 - 72 71 - 52 51 - 29 28 - 8 7 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.