Säädösmuutosten hakemisto: 1919

Säädösmuutokset numeroittain

28 - 8 7 - 1

7/1919
Asetus eläkeoikeudesta evankelis-luterilaisen kirkon piispoille.
6/1919
Päätös Iisalmen kaupungin ulosottoviranomaisten järjestelystä.
6/1919
Päätös uuden palkkaussäännön vahvistamisesta eräille Helsingin kaupungin virastojen ja laitosten virka- ja palvelusmiehille
6/1919
Päätös yhdistysrekisterin ja paikallisten yhdistysluetteloiden pitämisestä
6/1919
Päätös , jolla kumotaan Senaatin 2 päivänä syyskuuta 1918 antama päätös sähkötarvevarastojen takavarikoimisesta ja pakko-otosta.
6/1919
Päätös vapaakirjeoikeudesta Sortavalan kreikkalaiskatolisen pappisseminaarin johtokunnalle, Elintarveministeriön yhteyteen perustetulle Valtion viljakonttorille sekä Merentutkimuslaitokselle
6/1919
Päätös vapaakirjeoikeudesta Valtionhoitajan väliaikaiselle kanslialle
6/1919
Päätös , joka sisältää säännöt sähkösanomamaksujen suorittamisesta kuukausittain.
6/1919
Päätös , joka sisältää säännöt puhelujen välittämisestä lennätinlaitoksen kaupunkienvälisillä puhelinlinjoilla.
6/1919
Päätös sotaväkeen kuuluvien henkilöiden hoitamisesta maan yleisissä siviilisairaanhoitolaitoksissa
6/1919
Päätös koskeva Muinaistieteellisen Toimikunnan amanuensseille myönnettyä oikeutta virkamatkoihin nähden lukeutua voimassa olevan matkustussäännön kolmanteen luokkaan
6/1919
Päätös postirahanvapaudesta kreikkalaiskatolisen ja roomalaiskatolisen kirkkoyhdyskunnan johtajalle sekä näiden yhdyskuntain kirkolliselle hallinnolle ja kirkollisille viranomaisille
6/1919
Päätös , jolla kumotaan Suomen Senaatin päätös 16 päivältä helmikuuta 1916 postirahanvapaudesta Suomessa olevien venäläisten koulujen johtokunnille ja Suomen Senaatin päätös 11 päivältä huhtikuuta 1916 laajennetusta postirahanvapaudesta Suomessa oleville venäläisille alkeiskouluille.
6/1919
Päätös , joka koskee leveäraiteisen rautatien rakentamista Matkaselän asemalta Suistamon kautta Suojärvelle.
6/1919
Asetus Sukevan, Ilmajoen, Konnunsuon, Lammin ja Mäntyharjun vankisiirtolain muodostamisesta itsenäisiksi, väliaikaisiksi varavankiloiksi
6/1919
Laki selityksestä 23 päivänä syyskuuta 1917 annettuun asetukseen, joka sisältää määräyksiä erinäisistä 13 päivänä maaliskuuta 1916 voimassa olleista torppaa, lampuotitilaa ja mäkitupa-aluetta koskevista vuokrasopimuksista
5/1919
Päätös kahvikaupasta
5/1919
Päätös niiden kalakauppaa koskevien asioiden käsittelyn siirtämisestä Kalastushallitukseen, jotka erinäisten Senaatin päätösten mukaan aikaisemmin ovat olleet Elintarvehallituksen ja senaatin Elintarvetoimituskunnan käsiteltäviä
5/1919
Päätös viljelysmaan pinta-alojen ja viljelyskasvien kylvömäärien ilmoittamisesta
5/1919
Asetus koskeva viljelysmaan pinta-alojen ja viljelyskasvien kylvömäärien ilmoittamisesta tammikuun 17 päivänä 1919 annetun valtioneuvoston päätöksen 3 §:ssä arvokustannusten ulosmittaamisesta
4/1919
Päätös , joka sisältää tarkempia määräyksiä osakkeita siirrettäessä suoritettavasta suostuntaverosta 28 p:nä joulukuuta 1918 annetun lain soveltamisesta ja sen noudattamisen valvomisesta
3/1919
Asetus tuulaakimaksun laskemisen perustetta koskevan lain käyttämisestä
3/1919
Laki tuulaakimaksun laskemisen perusteesta
1/1919
Laki edustajanpalkkiosta 1918 vuoden varsinaisilta valtiopäiviltä.
1/1919
Laki yhdistyksistä
1/1919
Painovapauslaki
Säädösmuutokset numeroittain

28 - 8 7 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.