Säädösmuutosten hakemisto: 1919

Säädösmuutokset numeroittain

159 - 138 137 - 117 114 - 94 93 - 72 71 - 52 51 - 29 28 - 8 7 - 1

137/1919
Päätös Valtiokonttorin oikeuttamisesta laskemaan liikkeeseen ensimmäinen sarja obligatsioneja vuokra-alueiden lunastamiseksi
137/1919
Päätös koskeva Lapinlahden pitäjän Pajujärven kylään kuuluvan, Sarvamäki nimisen perintötilan R. N:o 4:4 siirtämistä Nilsiän pitäjään
137/1919
Asetus Niuvaniemen keskuslaitoksen ylilääkärille myönnetystä palkkionkorotuksesta määrävuosien palveluksen jälkeen
137/1919
Asetus hakukelpoisuudesta seminaarien maantiedon, luonnonhistorian ja maatalouden lehtorin virkaan.
137/1919
Asetus meijerikonsulentinvirkojen lakkauttamisesta
136/1919
Päätös kauran käytön lähemmästä järjestelystä.
135/1919
Päätös vuokra-alueiden lunastamistoimituksissa laadittavien arviokirjojen kaavojen muuttamisesta
134/1919
Päätös valtakuntaan tuotavaksi aijotun tavaran tullauksesta annettavista ennakkotiedoista
134/1919
Asetus Suomen Pankin aseman vahvistamiseksi myönnetyn kolmensadan viidenkymmenen miljoonan markan obligatsionilainan ehtojen muuttamisesta
133/1919
Laki tulojen suostuntaverosta vuodelta 1918
132/1919
Laki kauppa-, konttori- ja varastoliikkeiden työoloista
131/1919
Päätös jolla määrätään mihin väestökeskuksiin, paitsi kaupunkeja, on asetettava sellaisia kunnallisia huoneenvuokralautakuntia, kuin Valtioneuvoston päätös 27 päivältä lokakuuta 1919 huoneenvuokrasäännöstelystä edellyttää.
131/1919
Päätös erinäisten tilain siirtämisestä Mustasaaren ja Laihian pitäjistä Raippaluodon pitäjään.
131/1919
Päätös koskeva tavaroiden tuonti- ja vientilupien antamista
131/1919
Päätös postirahanvapaudesta sotilasmajoitus-asiamiehille
131/1919
Päätös postirahanvapaudesta Valtion Siementarkastuslaitokselle ja Otavan kasviviljelyskoeasemalle
130/1919
Päätös eräänlaisen omaisuuden käytöstä sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa 2 päivänä kesäkuuta 1917 annetun lain sekä saman lain voimassaoloajan pidentämisestä 8 päivänä heinäkuuta 1918 annetun lain ja elintarvikeasiain järjestelystä sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa 27 päivänä heinäkuuta annetun lain nojalla julkaistujen päätösten ja määräysten voimassaoloajan pidentämisestä.
129/1919
Päätös huoneenvuokrasäännöstelystä
128/1919
Valtioneuvoston päätös viidenkymmenenkolmenmiljoonan sadanviidenkymmenenkahdentuhannen markan suuruisen obligatsionilainan ottamisesta osakkeiden ostamista varten Aktiebolaget Tornator-nimisessä osakeyhtiössä
128/1919
Valtioneuvoston päätös kuudenkymmenenkahdeksanmiljoonan kahdensadantuhannen Norjan kruunun suuruisen obligatsionilainan ottamisesta osake-enemmistön ostamista varten Aktiebolaget W. Gutzeit & C:o yhtiössä
128/1919
Valtionhoitajan määräys obligatsionilainojen ottamisesta erinäisten valtiolle ostettujen omaisuuksien kauppahinnan suorittamiseksi
127/1919
Päätös luvan myöntämisestä Osakeyhtiö Maakiinteistöpankille laskea liikkeelle korkoa kasvavia lainaobligatsioneja
127/1919
Päätös vapaakirjeoikeudesta Suomen Valkoisen Ruusun Ritarikunnan Hallitukselle
127/1919
Päätös koskeva Pakolan perintötilan R. N:o 10:1 Iin pitäjän Tannilan kylässä siirtämistä Iin pitäjästä Pudasjärven pitäjään
127/1919
Päätös koskeva Kaarniemen yksinäisen perintötalon siirtämistä hallinnollisessa, oikeudellisessa ja kameraalisessa suhteessa Vehkalahden pitäjästä Kymin pitäjään
126/1919
Asetus sisältävä Helsingin Yliopiston eläkekassan ohjesäännön
125/1919
Päätös Porin kaupungin kunnallissairaalan lääkärin sekä kansakoululääkärin ja Reposaaren-Mäntyluodon aluelääkärin virkojen haltijoille myönnetystä osallisuudesta Siviiliviraston leski- ja orpokassaan.
125/1919
Päätös joka koskee postimaksuja postilähetyksistä Suomen sisäpuolella.
125/1919
Päätös postirahanvapaudesta eräistä Kotiteollisuuden ylitarkastajalle osoitetuista lähetyksistä.
125/1919
I Eduskunnan ilmoitus toimittamastaan tasavallan presidentin vaalista
123/1919
Päätös Meteorologisen Keskuslaitoksen vahtimestarien osallisuudesta Siviiliviraston leski- ja orpokassaan
123/1919
Päätös koskeva Kauppa- ja Teollisuuskomissionin lakkauttamista ja sen toiminnan siirtämistä Kauppa- ja Teollisuushallitukselle
123/1919
Päätös Savonlinnan kaupungin poliisikomisarionviran haltijalle myönnetystä osallisuudesta Siviiliviraston leski- ja orpokassaan
123/1919
Päätös sisältävä " Aktiebanken för Utrikeshandel " (Osakepankki Ulkomaankauppaa varten) nimisen pankkiyhtiön yhtiöjärjestyksen vahvistamisen
122/1919
Laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta
121/1919
Päätös korvauksen suorittamisesta kunnille niistä avustuksista, joita ne ovat maksaneet 23 p:nä syyskuuta 1919 avustuksen suorittamisesta eräille vakinaisessa palveluksessa olevain asevelvollisten omaisille annetun lain perusteella
121/1919
Laki avustuksen suorittamisesta eräille vakinaisessa palveluksessa olevain asevelvollisten omaisille.
120/1919
Päätös määräajan pidentämisestä tilapäistä varallisuusveroa koskevain veroilmoitusten antamista varten
120/1919
Päätös koskeva Tuupovaaran kunnan muodostamista eri nimismiespiiriksi
120/1919
Päätös vapaakirjeoikeudesta Tasavallan Presidentin kanslioille
119/1919
Päätös siitä, mitä viljelijän on huomioonotettava saadakseen vuosina 1921 ja 1922 uutisviljelyksistä korjattavasta viljasta taatut minimihinnat.
119/1919
Päätös niistä viljamääristä, mitkä maan eri elintarvetoimistojen alueilta on kuluvan vuoden sadosta valtiolle luovutettava
118/1919
Laki huoneenvuokrasäännöstelystä.
117/1919
Päätös koskeva erinäisten toimivaltuuksien myöntämistä Kauppa- ja Teollisuusministeriölle
Säädösmuutokset numeroittain

159 - 138 137 - 117 114 - 94 93 - 72 71 - 52 51 - 29 28 - 8 7 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.