Säädösmuutosten hakemisto: 1919

Säädösmuutokset numeroittain

159 - 138 137 - 117 114 - 94 93 - 72 71 - 52 51 - 29 28 - 8 7 - 1

114/1919
Asetus ylimpäin sotilaallisten komento- ja hallintoviranomaisten toimivallasta sekä heidän määräystensä antamisen järjestyksestä
113/1919
Päätös viljatavaran kuljetuksesta
112/1919
Asetus Tasavallan Presidentin kansliasta
111/1919
Päätös Kemin kaupungin kaupunginlääkärinviran haltijalle myönnetystä osallisuudesta Siviilivirkakunnan leski- ja orpokassaan
111/1919
Päätös Merentutkimuslaitoksen toimituskirjain lunastuksesta
111/1919
Asetus eräiden yksityiskoulujen ottamisesta valtion huostaan.
111/1919
Asetus sisältävä lisäyksen valtion oppikoulujen opettajien ja opettajattarien hakukelpoisuudesta 1872, 1885 ja 1886 säädettyihin määräyksiin
111/1919
Asetus valtion tyttökoulujen ruotsinkielisen nimityksen muuttamisesta
111/1919
Asetus koskeva niitä yleisiä perusteita, joiden mukaan Kauppa- ja Teollisuushallituksen menoarvioon otetut tai sen käytettäväksi asetetut matka-apurahat opintojen harjoittamista varten jaetaan
111/1919
Asetus joka koskee matkustajahöyrylaivoista 27 päivänä maaliskuuta 1890 annetun asetuksen 24 §:n muutosta.
111/1919
Asetus koskeva sotalaitokselle myönnettyä oikeutta toimituttaa höyrypannuista 11 päivänä huhtikuuta 1888 annetussa asetuksessa määrättyjä tarkastuksia omilla virkailijoillaan
110/1919
Päätös jolla kahdeksan tunnin työajasta 27 päivänä marraskuuta 1917 annetussa laissa säädettyä työaikaa on eräillä teollisuusaloilla väliaikaisesti pidennetty
109/1919
Päätös postirahanvapauden myöntämisestä maan kauppakamareille.
109/1919
Laki sähkövoiman siirtämisestä maan rajojen ulkopuolelle
108/1919
Asetus koskeva oppilaslukua seminaarien alimmalla luokalla
108/1919
Asetus uuden ruotsinkielisen tyttökoulun perustamisesta Helsingin kaupunkiin
108/1919
Asetus eläkeoikeudesta kirkkoherroille Utsjoen, Inarin ja Enontekiön kirkkoherrakunnissa.
108/1919
Asetus jolla papisto vapautetaan antamasta luetteloita aatelisperheissä tapahtuneista muutoksista.
107/1919
Asetus sisältävä ohjesäännön lähetystöille ja konsulinvirastoille
106/1919
Asetus vuoden 1899 ikäluokkaan kuuluvien asevelvollisten kutsunnasta ja vakinaiseen palvelukseen astumisen ajasta sekä osan vakinaisessa palveluksessa olevien asevelvollisten kotiinlaskemisesta
105/1919
Päätös niiden henkilöluettelojen kaavakkeista, jotka henkikirjoittajain tulee kunnallisten vaaliluettelojen tekemistä varten toimittaa, sekä luettelojen maksusta
105/1919
Asetus Otavan kasviviljelyskoeaseman perustamisesta
103/1919
Päätös omavarais- ja muiden talouksien viljankäytön järjestelystä
102/1919
Päätös joka sisältää tarkemmat määräykset 27 päivänä kesäkuuta 1919 tilapäisestä varallisuusverosta annetun lain soveltamisesta.
102/1919
Päätös tarkemmista määräyksistä, joita tarvitaan täytäntöön pantaessa 27 päivänä kesäkuuta 1919 annettua lakia niistä perusteista, joiden mukaan sodan ja kapinan aikana vuonna 1918 aineellisia vahinkoja kärsineitä avustetaan
101/1919
Päätös vuoden 1919 sadon luovutushinnoista
100/1919
Päätös sisältävä määräyksiä Valtion osanotosta eräitten maanparannustöitten kustannuksiin
99/1919
K Avoin kirje kenraali vapaaherra Carl Gustaf Emil Mannerheimin valtionhoitajatoimen päättymisen johdosta.
98/1919
Päätös sisältävä lähempiä määräyksiä 1918 vuoden vapaussodan muistomitalien jakamisesta
98/1919
Asetus asutusneuvoksen asutustoimintaa varten yksityismaalla apulaisen viran perustamisesta Asutushallitukseen.
97/1919
M seitsemänkymmenenviiden miljoonan markan suuruisen palkinto- obligatsionilainan ottamisesta
97/1919
M kahdensadan miljoonan markan lainan ottamisesta kulkulaitosrahaston tarpeisiin
97/1919
M valuuttalainan ottamisesta
97/1919
Päätös seitsemänkymmenenviiden miljoonan markan suuruisen palkinto- obligatsionilainan ottamisesta
97/1919
Asetus henkilötodistuksista.
96/1919
Laki tasavallan presidentin palkkiosta
95/1919
Asetus Suomen kansalaisten ulkomaanpasseista
95/1919
Asetus ulkomaalaisten maahantulosta ja oleskelusta valtakunnassa
95/1919
Asetus eräistä muutoksista toimituskirjain lunastusta ja toimituspalkkiota koskeviin säännöksiin.
94/1919
Laki Suomen Hallitusmuodon täytäntöönpanemisesta
94/1919
Suomen Hallitusmuoto
Säädösmuutokset numeroittain

159 - 138 137 - 117 114 - 94 93 - 72 71 - 52 51 - 29 28 - 8 7 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.