Säädösmuutosten hakemisto: 1919

Säädösmuutokset numeroittain

159 - 138 137 - 117 114 - 94 93 - 72 71 - 52 51 - 29 28 - 8 7 - 1

159/1919
Päätös sisältävä taksan, jonka mukaan metsätoimitukset Suomen evankelis- luterilaisten seurakuntain papiston virkataloilla ovat korvattavat
158/1919
Päätös KKO:n päätös Helsingin kaupungin maistraatin ja raastuvanoikeuden kokoonpanosta ja toiminnasta voimassa olevain, Suomen Senaatin 18.5.1906 vahvistamain määräysten muuttamisesta
157/1919
Päätös koskeva eräiden Messukylän ja Pirkkalan pitäjissä olevien alueiden yhdistämistä Tampereen kaupungin alueeseen.
157/1919
Päätös sisältävä "O/Y Kansainvälinen Pankki-Internationella Banken A/B" nimisen pankkiyhtiön yhtiöjärjestyksen vahvistamisen
156/1919
Päätös koskeva virastojen sinettejä.
155/1919
Päätös , joka sisältää tarkemmat määräykset kolmensadan viidenkymmenen miljoonan markan obligatsionilainasta Suomen Pankin aseman vahvistamiseksi
154/1919
Asetus 1919 vuoden tulo- ja menoarvion väliaikaisesta pitentämisestä
154/1919
Laki lisäykset 1919 vuoden tulo- ja menoarvioon.
153/1919
Päätös joka koskee virkamiehille vuonna 1920 tehdyistä virkamatkoista tulevain päivärahain ynnä matkatavarain kuljetuskustannuskorvausten määrää.
152/1919
S Ruotsin ja Saksan kanssa Ahvenanmaan saarille rakennettujen linnoitusten ja muiden sotilaallisten varustusten hävittämisestä
151/1919
Päätös uuden palkkaussäännön vahvistamisesta Helsingin kaupungin raastuvanoikeudelle
151/1919
Päätös luvan myöntämisestä Suomen kiinteistöpankki, osakeyhtiölle laskea liikkeeseen korkoa kasvavia lainaobligatsioneja.
151/1919
Asetus ylioppilastutkinnosta
150/1919
Laki siementavarain maahan tuonnista ja kaupasta
150/1919
Laki sääntöperinnöstä
150/1919
Laki sähkölaitteista langatonta sähköttämistä tai puhelemista varten
150/1919
Laki lennätinlaitteista.
149/1919
Asetus Postisäästöpankinhallituksen eräistä toimenhaltijoista ja vuosirahasäännöstä
149/1919
Asetus joka koskee postisäästöpankista Suomessa 24 päivänä toukokuuta 1886 annetun asetuksen 19 sekä 21--23 §:n muuttamista toisin kuuluviksi
149/1919
Laki postisäästöpankista Suomessa toukokuun 24 päivänä 1886 annetun asetuksen 18 ja 20 §:n muuttamisesta toisin kuuluviksi
148/1919
Päätös joka koskee työaikaa keskeytymättömässä työssä
147/1919
Päätös Merenkulkuhallituksen rakennusmestareille, teknikoille ja monttööreille virkamatkoista tulevasta korvauksesta
147/1919
Päätös uuden palkkaussäännön vahvistamisesta Porin kaupungin raastuvanoikeudelle ja maistraatille
147/1919
Päätös Sortavalan kaupungin pormestarin palkkauksen korottamisesta
147/1919
Asetus koskeva Rautatiehallituksen asianvalvojan konttorissa olevien notarion ja kanslistin virkojen muuttamisesta asianvalvojan apulaisen viroiksi.
147/1919
Asetus eräistä muutoksista toimituskirjain lunastusta ja toimituspalkkiota koskeviin säännöksiin. (15.1.1883 annetun asetuksen muutos).
146/1919
Asetus eräiden hallitus- ja hallintoasiain pidättämisestä Tasavallan Presidentin ratkaistavaksi
145/1919
Päätös valuuttakaupan harjoittamista koskevista määräyksistä
145/1919
Laki jolla Hallitus oikeutetaan antamaan määräyksiä valuuttakaupan harjoittamisesta.
144/1919
Päätös kaavojen vahvistamisesta niitä lomakkeita varten, joita on käytettävä tuloilmoitusta tehtäessä kunnallisverotusta varten.
142/1919
Päätös koskeva kieltoa tuoda maahan erinäisiä tavaroita.
141/1919
Päätös siitä taksasta, jonka mukaan maksut Helsingin maanviljelys- ja kauppakemiallisen laboratorion toimittamista tutkimuksista ovat suoritettavat
141/1919
Päätös koskeva "Suomen Punainen Risti", ruotsiksi "Finska Röda Korset" nimistä yhdistystä.
141/1919
Päätös koskeva erinäisten villa-, puolivilla-, puuvilla- ja nahkatavaroita sekä valmiiden jalkineiden ilmoittamista.
141/1919
Asetus virallisten syyttäjäin velvollisuudesta toimittaa Kauppa- ja teollisuushallituksen kauppaosastolle tiedot rangaistuksista, joita oikeudet ovat tuominneet elintarveasiain järjestelystä ja kohtuuttomain hintain ehkäisemisestä annettujen säännösten rikkomisesta
141/1919
Asetus jolla asianomaiset maaherrat oikeutetaan kieltämään kaikkien tai muutamien tavaralajien kuljettamisen rajaseuduilla.
140/1919
Päätös ajasta, jolloin ovat toimitettavat vuoden 1919 kuntain valtuutettujen ja tilintarkastajain vaalit.
140/1919
Laki poikkeuksesta voimassa olevista säännöksistä sitä tuloa laskettaessa, joka on vuodelta 1919 toimitettavan kunnallisen tuloverotuksen alainen
138/1919
Päätös siitä että joulukuun 6 päivää vuosittain on vietettävä Suomen itsenäiseksi julistautumisen vuosipäivänä
Säädösmuutokset numeroittain

159 - 138 137 - 117 114 - 94 93 - 72 71 - 52 51 - 29 28 - 8 7 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.