Säädösmuutosten hakemisto: 1918

Säädösmuutokset numeroittain

189 - 170 169 - 150 149 - 129 128 - 109 108 - 88 87 - 67 66 - 47 46 - 27 26 - 7 6 - 2

189/1918
Laki Lisäpöytäkirja Suomen ja Itävalta-Unkarin väliseen rauhansopimukseen, suomalais-itävaltalais-unkarilaiseen oikeuspoliittiseen lisäsopimukseen sekä suomalais-itävaltalais- unkarilaiseen taloudelliseen lisäsopimukseen
189/1918
S Lisäsopimus Suomen ja Itävalta-Unkarin väliseen rauhansopimukseen.
189/1918
S Lisäsopimus Suomen ja Itävalta-Unkarin väliseen rauhansopimukseen.
189/1918
S Rauhansopimus Suomen ja Itävalta-Unkarin välillä.
188/1918
Päätös sisältävä "Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki" nimisen yhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen muutetun sanamuodon
188/1918
Asetus joulukuun 20 päivänä 1918 annetun, toimenpiteitä suomalaisen hevosrodun parantamiseksi koskevan asetuksen täytäntöönpanosta.
188/1918
Asetus toimenpiteistä suomalaisen hevosrodun parantamiseksi
187/1918
Päätös joka sisältää tarkempia määräyksiä sadan miljoonan markan suuruisen Suomen toisen vapaudenlainan ottamisesta
186/1918
Päätös koskeva "Paloheimo :i Pankkiosakeyhtiö" nimisen pankkiyhtiön yhtiöjärjestyksen vahvistamista
185/1918
Asetus Suomen kreikkalais-katolisesta kirkkokunnasta annetun asetuksen voimaanpanemisesta
185/1918
Asetus Suomen kreikkalais-katolisesta kirkkokunnasta
184/1918
Päätös joka sisältää väliaikaisen tariffin sotaväen ja sotilastavaran kuljetukselle Suomen Valtionrautateillä.
184/1918
Laki edustajapalkkiosta vuoden 1918 ylimääräisillä valtiopäiviltä.
183/1918
Laki osakkeita siirrettäessä suoritettavasta suostuntaverosta
182/1918
Päätös sisältävä Helsingfors Diskontobank, Aktiebolag-Helsingin Diskontopankki, Osakeyhtiö nimisen yhtiön voimassaolevan yhtiöjärjestyksen 4 §:n muutetun sanamuodon
182/1918
Päätös sisältävä "Suomen Käsityöläis-Osakepankki-Hantverkare- Aktiebanken i Finland" nimisen yhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 3 §:n muutetun sanamuodon
182/1918
Päätös sisältävä "Suomen Kauppapankki, Osakeyhtiö" nimisen yhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 2 §:n muutetun sanamuodon
182/1918
Päätös sisältävä "Finlands Industribank, Aktiebolag" nimisen pankkiyhtiön yhtiöjärjestyksen vahvistuksen
182/1918
Päätös vapaakirjeoikeudesta maassa toimivien Suojeluskuntien esikunnille
182/1918
Asetus kunnanlääkärien oikeudesta lukea virkavuosia
182/1918
Asetus lääkintöhallituksen toimivallan laajentamisesta
182/1918
Asetus maamiesopistoista
181/1918
Laki vuodelta 1918 suoritettavan henkirahan korottamisesta
181/1918
Laki henkirahan maksamisesta
180/1918
Päätös joka sisältää tarkempia määräyksiä tulojen suostuntaverosta vuodelta 1917 28 päivänä joulukuuta 1918 annetun lain soveltamisesta.
180/1918
Laki tulojen suostuntaverosta vuodelta 1917
179/1918
Päätös lisäyksistä Suomen rahasääntöön vuodeksi 1917
179/1918
Päätös sisältävä "Suomen Vakuus O.Y. Garanti A.B. i Finland" nimisen osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen vahvistuksen
179/1918
Päätös joka sisältää tarkempia määräyksiä valuuttakaupan harjoittamisesta.
179/1918
Päätös ulkovaltojen lähetystöjen ja konsulivirastojen oikeudesta saada tullitta maahan tuoda erinäisiä tavaroita
179/1918
Asetus uusien virkojen perustamisesta Aleksanterin-Yliopiston eläintieteelliseen museoon
179/1918
Asetus joka koskee kirjoitusharjoitusten tarkastamisesta sekä yksityisestä opetuksesta Aleksanterin-Yliopistossa suoritettavaa korvausta.
179/1918
Asetus väliaikaisen kanslian perustamisesta Valtionhoitajalle
179/1918
Asetus 13.4.1896 sakkojen ja menetetyksi tuomitun tavaran arvon jakamisesta tullijutuissa annetun asetuksen muuttamisesta
178/1918
Päätös joka koskee virkamiehille vuonna 1919 tehdyistä virkamatkoista tulevain päivärahain ynnä matkatavarain kuljetuskustannuskorvausten määrää.
178/1918
Päätös korko- ja osinkoveron kantamisesta ja tilityksestä
178/1918
Laki korko- ja osinkoverosta
177/1918
Päätös leimamaksun kannosta ja tilittämisestä
177/1918
Laki Leimamaksusta
176/1918
Päätös alkoholipitoisten aineiden takavarikoimisesta ja valmistamisesta sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa.
176/1918
Päätös jolla määrätään mihin asutuskeskuksiin, paitsi kaupunkeja, on asetettava sellaisia kunnallisia vuokralautakuntia, kuin Senaatin päätös 26 päivältä marraskuuta 1918 huoneenvuokra-asian järjestelystä sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa edellyttää.
175/1918
Päätös Porin kaupunginvoudin palkan korottamisesta
175/1918
Päätös määräyksiksi kokoontumisoikeuden väliaikaisesta soveltamisesta.
175/1918
Päätös asioiden käsittelystä Metsähallituksessa.
175/1918
Asetus joka sisältää tarkempia määräyksiä säästöpankeista.
175/1918
Asetus piiritarkastajain palkka- ja eläke-etujen parantamisesta.
175/1918
Laki jolla säädetään, että eräät sotapalvelusta koskevat säännökset eivät ole perustuslain luontoisina pidettävät.
174/1918
K uusien edustajanvaalien toimittamisesta ja uusien valtiopäiväin kokoontumisesta
173/1918
K Suomen Eduskunnan kirjelmä korkeimman vallan käyttämisestä.
172/1918
Päätös perunajauhojen kaupasta ja kuljetuksesta.
171/1918
Päätös siitä, mille viranomaiselle armonanomukset ovat annettavat
171/1918
Asetus vekselien protesteeraamisajan pitentämisestä elokuun 7 (heinäkuun 25) päivänä 1914 annetun asetuksen voimassaolon lakkaamisesta
170/1918
Päätös 1918 vuoden Vapaussodan muistomitalin perustamisesta ja sen antamisen perusteista
170/1918
Asetus Valtion Meteorologiselle Keskuslaitokselle 15 päivänä marraskuuta 1918 annetun asetuksen täytäntöönpanosta
170/1918
Asetus Valtion Meteorologisesta Keskuslaitoksesta
Säädösmuutokset numeroittain

189 - 170 169 - 150 149 - 129 128 - 109 108 - 88 87 - 67 66 - 47 46 - 27 26 - 7 6 - 2

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.