Säädösmuutosten hakemisto: 1917

Säädösmuutokset numeroittain

130 - 110 109 - 90 89 - 70 69 - 49 48 - 29 28 - 9 8 - 1

69/1917
Avoin Kirje eräiden asiain siirtämisestä Suomen Senaatin lopullisesti ratkaistaviksi.
68/1917
Suomen Senaatin päätös Suomesta ulkomaille menevistä postilähetyksistä suoritettavista postimaksuista
68/1917
Suomen Senaatin päätös Suomesta Venäjälle menevistä postilähetyksistä suoritettavista postimaksuista
66/1917
Suomen Senaatin päätös vapaakirjeoikeudesta Valtion Kotitaloustoimikunnalle
66/1917
Asetus julkisten arpajaisten toimeenpanemisesta Suomessa.
66/1917
Asetus 13/26 päivänä maaliskuuta 1903 annetun, luvan myöntämistä julkisten näytäntöjen toimeenpanemiseen Suomessa koskevan asetuksen kumoamisesta.
65/1917
Suomen Senaatin päätös voin ja juuston kuljetuksen ehdoista.
65/1917
Suomen Senaatin päätös kaurojen kaupan ja kuljetuksen ehdoista.
64/1917
Asetus merimiesten ja laivapalvelijain tapaturmavakuutuksesta.
64/1917
Asetus työväen tapaturmavakuutuksesta.
64/1917
Asetus ammattientarkastuksesta.
64/1917
Asetus työstä teollisuus- ynnä eräissä muissa ammateissa.
63/1917
Suomen Senaatin päätös alkoholipitoisten aineiden takavarikoimisesta ja valmistamisesta sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa.
62/1917
Suomen Senaatin päätös, jonka mukaan Suomen Maakauppiaiden Eläkelaitoksen maksettavaa elinkorkoa ei saa velasta ulosmitata.
62/1917
Suomen Senaatin päätös, jonka mukaan Suomen sanomalehtimiesten eläke- ja säästörahaston suoritettavaa eläkettä ei saa ulosmitata.
62/1917
Suomen Senaatin päätös, jonka mukaan Suomen Asianajajain Eläkerahaston maksettavaa eläkettä ei saa velasta ulosmitata.
62/1917
Suomen Senaatin päätös sisältävä Suomen Hypoteekkiyhdistyksen uuden ohjesäännön vahvistuksen
61/1917
Asetus erinäisten rautatieliikenteestä kannettavia väliaikaisia veroja koskevien asetusten kumoamisesta.
61/1917
Päätös Suomen valtionrautateillä veroina kannettujen maksujen väliaikaisesta suorittamisesta tariffien korotuksina
61/1917
Suomen Senaatin päätös Suomen valtionrautateillä voimassa olevien tariffien väliaikaisesta korotuksesta.
61/1917
Asetus Armollisen asetuksen marraskuun 1/14 päivältä 1916 Suomen rautateiden matkustajilta nykyisen sodan aikana Venäläisen Punaisen Ristin Yhdistykselle kannettavan erityisen veron säätämisestä, kumoamisesta.
61/1917
Asetus päätirehtöörinapulaisen viran asettamisesta Suomen Rautatiehallitukseen.
61/1917
Asetus uuden intendentinviran perustamisesta Muinaistieteelliseen Toimikuntaan Suomen Kansallismuseon yhteydessä olevan kansatieteellisen ulkomuseon hoitoa varten.
60/1917
Asetus Suomen valtion oppikoulujen lukukausimaksun määrästä sekä vapautuksesta tämän maksun suorittamisesta.
60/1917
Asetus Suomen valtion oppikoulujen opetusohjelmia ja keskikoulututkintoa koskevien säännösten muuttamisesta.
60/1917
Asetus Suomen kansakoulunopettaja- ja opettajatarseminaarien uudestaan järjestämisestä 5/18 päivänä elokuuta 1916 annetun asetuksen kumoamisesta ja siitä johtuvista toimenpiteistä.
59/1917
Suomen Senaatin päätös sisältävä lisäyksiä 11 päivänä huhtikuuta 1917 annettuun Senaatin päätökseen maidon maasta viennin ja kuljetuksen ehdoista.
59/1917
Suomen Senaatin päätös juuston kuljetuksen ehdoista
58/1917
Asetus tarkastajanviran perustamisesta Suomen Vankeinhoitohallitukseen
58/1917
Asetus palkkaussäännöstä Suomen valtionrautateille.
57/1917
Suomen Senaatin päätös sisältävä muutetut ehdot tavarain kuljettamiselle suoraan Suomesta Englantiin.
57/1917
Asetus vahtimestarintoimen perustamisesta Suomen Aleksanterin-Yliopiston eläintieteelliseen laboratooriin.
57/1917
Asetus Suomen Aleksanterin-Yliopistoon sisäänkirjoitettujen ylioppilaiden suoritettavan opintomaksun säätämisestä kesäkuun 22 päivänä 1916 annetun asetuksen kumoamisesta.
57/1917
Asetus odontologian tohtorinarvon perustamisesta Suomen Aleksanterin-Yliopiston Lääketieteelliseen tiedekuntaan.
57/1917
Asetus sisätautien hoidon ylimääräisen professorinviran perustamisesta Suomen Aleksanterin-Yliopistoon.
56/1917
Suomen Senaatin päätös vuoden 1917 viljasadon takavarikoimisen ja leipäviljan kulutuksen järjestämisestä.
55/1917
Asetus kauppakamareista
54/1917
Suomen Senaatin päätös, kalan sekä kalatuotteiden kaupasta ja kuljetuksesta Suomessa sekä niitten viennistä maan rajojen ulkopuolelle.
53/1917
Suomen Senaatin päätös, naudanvuotien kaupasta.
53/1917
Suomen Senaatin päätös Suomen Maanmittaushallituksen kolmannen vahtimestarin sekä lääninmaanmittauskonttorien ja Vakauskomisionin vahtimestarien osallisuudesta Siviiliviraston leski- ja orpokassaan.
52/1917
Suomen Senaatin päätös, pohjanahan kaupasta.
52/1917
Suomen Senaatin päätös, jolla kielletään viemästä hiivaa Venäjälle.
51/1917
Suomen Senaatin päätös, jolla karjanteurastus ilman elintarvikelautakunnan lupaa kielletään.
50/1917
Manifesti Eduskunnan hajoittamisesta heinäkuun 18/31 päivänä 1917 ja uusien vaalien toimittamisesta
49/1917
Suomen Senaatin päätös, sisältävä ohjesäännön tavaran kuljetuksesta maitse ja meritse käyvässä yhdysliikenteessä Venäjän ja Suomen välillä.
49/1917
Suomen Senaatin päätös, koskeva tavarankuljetuksesta maitse käytävässä yhdysliikenteessä Suomen kanssa joulukuun 22 päivänä 1914 vahvistetun sopimuksen 10 §:n liitteessä otettua, Venäjän rautateiden Yleisen Ohjesäännön 40 artiklaa.
49/1917
Suomen Senaatin päätös sisältävä lisäyksen Suomen valtionrautateille 21 päivänä tammikuuta 1897 vahvistetun Liikenneohjesäännön 8 lukuun.
49/1917
Suomen Senaatin päätös, koskeva vapaakirjeoikeuden myöntämistä Helsingin kaupungin Kasvatuslautakunnalle ja postirahanvapauden myöntämistä lautakunnan alaisille kasvatuslaitoksille.
49/1917
Suomen Senaatin päätös, joka koskee uuden palkkaussäännön vahvistamista Jyväskylän kaupungin virka-ja palvelusmiehille.
Säädösmuutokset numeroittain

130 - 110 109 - 90 89 - 70 69 - 49 48 - 29 28 - 9 8 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.