Säädösmuutosten hakemisto: 1917

Säädösmuutokset numeroittain

130 - 110 109 - 90 89 - 70 69 - 49 48 - 29 28 - 9 8 - 1

48/1917
Suomen Senaatin päätös vuoden 1917 vehnä-, ruis- ja ohrasadon takavarikoimisesta.
47/1917
Venäjän ja Ruotsin Hallitusten välinen Sopimus erinäisten tavarain vaihdosta mainittujen maiden kesken.
46/1917
Suomen Senaatin päätös sisältävä määräyksiä siitä, miten sellaisia tavaroita, joiden vienti Venäjälle on kielletty, saadaan kuljettaa Venäjään rajoittuvalla alueella.
46/1917
Suomen Senaatin päätös siitä millä ehdoilla tavaraa saadaan vastaanottaa Suomesta Englantiin kuljetettavaksi.
46/1917
Suomen Senaatin päätös, joka koskee suojakotelolla varustettujen ja sidottujen kirjojen maahantuontilupaa puolueettomista maista.
46/1917
Suomen Senaatin päätös, koskeva lupatodistuksia sellaisten tavarain viemiseen Venäjälle, joiden viennin Senaatti on toistaiseksi kieltänyt.
46/1917
Asetus suomen- ja ruotsinkielenkääntäjäin viroista Suomen Senaatissa.
45/1917
Suomen Senaatin päätös, sisältävä järjestysohjeet sikari-, paperossi- ja tupakkatehtaita varten Suomessa.
45/1917
Suomen Senaatin päätös, sisältävä järjestysohjeet kivenlouhintaa ja kivenhakkuuta varten Suomessa.
45/1917
Suomen Senaatin päätös sisältävä järjestysohjeet kirjapainoja varten Suomessa.
44/1917
Asetus neljännen esittelijäsihteerinviran perustamisesta Suomen Senaatin Siviilitoimituskuntaan.
44/1917
Väliaikaisen Hallituksen Avoin Kirje Suomenmaan Kenraalikuvernoorille.
43/1917
Suomen Senaatin päätös, koskeva määräyksiä korvausvaatimusten tekemisestä sellaisen matka- ja muun tavaran vahingoittumisesta, hukkaantumisesta tai viivästyneestä kuljetuksesta, jota paikallisliikenteessä kuljetetaan velaksi sotilaslaitoksen laskuun.
43/1917
Suomen Senaatin päätös sisältävä määräyksiä tavaran tilapäisestä säilyttämisestä Suomen rautatieasemilla.
43/1917
Suomen Senaatin päätös koskeva lisäystä Suomen Valtionrautateille tammikuun 21 päivänä 1897 vahvistetun Liikenneohjesäännön 101 §:ään.
43/1917
Suomen Senaatin päätös Vilppulan-Mäntän rautatien liikenneohjesäännön ja liikennetaksan 12, 13 ja 31 §:n muuttamisesta.
42/1917
Suomen Senaatin päätös kyytirahan suuruudesta.
42/1917
Suomen Senaatin päätös vapaakirjeoikeudesta Elintarvekeskuskomitealle ja sen asiantuntijajaostoille.
42/1917
Asetus 20 päivänä joulukuuta 1888 annetun, erinäisiä määräyksiä kyytitoimesta sisältävän julistuksen 1 §:n muuttamisesta.
41/1917
Suomen Senaatin päätös rajahintain tiedoksisaattamisesta ja noudattamisesta.
40/1917
Suomen Senaatin päätös, jolla määrätään mihin asutuskeskuksiin, paitsi kaupunkeja, on asetettava sellaisia kunnallisia vuokralautakuntia, kuin Senaatin päätös kesäkuun 5 p:ltä 1917 Suomen kaupunkien ja muitten asutuskeskusten huoneenvuokrasuhteitten järjestelystä sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa, edellyttää
40/1917
Suomen Senaatin päätös joka koskee Käkisalmen kaupungin virka- ja toimimiesten uuden palkkaussäännön vahvistamista.
39/1917
Suomen Senaatin päätös jolla "Privatbanken i Helsingfors, aktiebolag" nimisen osakeyhtiön sääntöjen 2 §, 4 §:n 1 momentti, 7 ja 13 §, 17 §:n 9 momentti ja 18 §:n 2 momentti vahvistetaan muutettuina toisin kuuluviksi.
39/1917
Suomen Senaatin päätös juuston valmistuksen, kauppaan laskemisen ja Venäjälle viemisen ehdoista.
38/1917
Suomen Senaatin päätös Suomen kaupunkien ja muitten asutuskeskusten huoneenvuokrasuhteitten järjestelystä sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa.
37/1917
Suomen Senaatin päätös koskeva liha- ja karjakaupan harjoittamista maassa.
37/1917
Suomen Senaatin päätös vapaakirjeoikeudesta erinäisille elintarvikekomiteoille ja - lautakunnille
37/1917
Suomen Senaatin päätös erinäisten elintarvejärjestöjen perustamisesta ja niiden tehtävistä.
36/1917
Suomen Senaatin päätös jolla toistaiseksi kielletään viemästä Suomesta ulkomaille viimeistelemättömiä jalokiviä, hedelmäsokeria eri muodoissa sekä tavaran kääreenä käytettäviä säkkejä.
35/1917
Suomen Senaatin päätös leipäviljan kulutuksen järjestämisestä.
34/1917
Suomen Senaatin päätös koskeva kieltoa käyttää rukiita, ohraa, vehnää ja herneitä eläinten ruuaksi y. m.
33/1917
Asetus viidennen ja kuudennen jaoston asettamisesta Turun Hovioikeuteen.
33/1917
Asetus viidennen ja kuudennen jaoston asettamisesta Wiipurin Hovioikeuteen.
33/1917
Väliaikaisen Hallituksen Julistuskirja
32/1917
Väliaikaisen Hallituksen Avoin Kirje Suomenmaan Kenraalikuvernöörille.
31/1917
Laki eräänlaisen omaisuuden käytöstä sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa.
30/1917
Suomen Senaatin päätös erään maa-alueen siirtämisestä Porin maalaiskunnasta Porin kaupunkiin.
29/1917
Asetus denaturoitujen alkoholipitoisten aineiden valmistuksesta, maahantuonnista ja myynnistä.
29/1917
Asetus alkoholipitoisten aineiden valmistuksesta, maahantuonnista, myynnistä, kuljetuksesta ja varastossapidosta.
Säädösmuutokset numeroittain

130 - 110 109 - 90 89 - 70 69 - 49 48 - 29 28 - 9 8 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.