Säädösmuutosten hakemisto: 1917

Säädösmuutokset numeroittain

130 - 110 109 - 90 89 - 70 69 - 49 48 - 29 28 - 9 8 - 1

109/1917
Suomen Senaatin päätös Elintarvehallituksesta.
109/1917
Suomen Senaatin päätös Vilppulan—Mäntän rautatien liikenneohjesäännön ja liikennetaksan 12 §:n 1 mom:n, 20 §:n 4 ja 5 mom:n, 26 §:n 2 mom:n, 29, 31, 32, §:n, 34 §:n 2 mom:n, 40 §:n 1 mom:n ja 41 §:n muuttamisesta toisin kuuluvaksi.
109/1917
Asetus telefoniverosta 1 päivänä helmikuuta 1915 annetun asetuksen kumoamisesta.
109/1917
Asetus joka koskee Suomen valtionrautateiden Eläkelaitoksen tammikuun 21 päivänä 1897 vahvistetun ohjesäännön 43 §:n muuttamista.
108/1917
Kunnallinen vaalilaki.
108/1917
Laki kansanäänestyksestä.
108/1917
Kaupunkien kunnallislaki.
108/1917
Maalaiskuntain kunnallislaki.
107/1917
Suomen Senaatin päätös joka koskee eräiden Senaatin Talousosaston Kamaritoimituskunnan virkamiesten siirtämistä toisiin Talousosaston toimituskuntiin.
107/1917
Asetus uuden toisen apukamreerinviran perustamisesta Suomen Senaatin Valtiovaraintoimituskuntaan.
107/1917
Asetus esittelijäsihteerinviran, protokollasihteerinviran ja kanslistinviran perustamisesta Suomen Senaatin Sosiaalitoimituskuntaan.
107/1917
Asetus Käännöstoimiston perustamisesta Suomen Senaattiin.
107/1917
Asetus muutoksesta Suomen Senaatin vuosirahasääntöön.
106/1917
Asetus yksityismetsien ylitarkastajanviran perustamisesta Metsähallitukseen.
106/1917
Suomen senaatin päätös, joka sisältää määräyksiä toimenpiteistä metsän hävittämisen ehkäisemiseksi 2 päivänä marraskuuta 1917 annetun Asetuksen 14 §: ssä tarkoitettujen luetteloiden pitämisestä.
106/1917
Asetus, joka sisältää lääninmetsälautakuntien menosäännön.
106/1917
Suomen Senaatin päätös, joka sisältää lääninmetsälautakuntien johtosäännön.
106/1917
Suomen Senaatin päätös, joka sisältää tarkempia määräyksiä toimenpiteistä metsän hävittämisen ehkäisemiseksi 2 päivänä marraskuuta 1917 annetun Asetuksen voimaanpanemisesta.
106/1917
Asetus toimenpiteistä metsän hävittämisen ehkäisemiseksi.
105/1917
Suomen Senaatin päätös joka koskee eräitä toimenpiteitä viljan saamiseksi kulutuskeskuksiin ja viljan puutetta kärsiviin maalaiskuntiin.
104/1917
Suomen Senaatin päätös alkoholipitoisten aineiden takavarikoimisesta ja valmistamisesta sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa.
103/1917
Suomen Senaatin päätös, joka koskee eräiden tilojen siirtämistä Joroisten, Juvan ja Mikkelin pitäjistä Virtasalmen pitäjään.
103/1917
Laki kahdeksan tunnin työajasta.
102/1917
Suomen Eduskunnan kirjelmä koskeva maan hallituksen asettamista.
101/1917
Asetus avioliiton solmimisesta siviliviranomaisen edessä.
100/1917
Suomen Senaatin päätös joka sisältää kiellon maasta viedä Suomen metallirahaa.
100/1917
Suomen Senaatin päätös sokerinjakelun järjestämisestä.
99/1917
Suomen Senaatin päätös, jonka mukaan Oulun kauppiaiden Eläke- ja Avustusyhdistyksen maksettavaa eläkettä ja avustusta ei saa velasta ulosmitata.
99/1917
Asetus valtionoppikoulujen opettajien virantoimituspalkkioiden maksuperusteista.
98/1917
Suomen Senaatin päätös sisältävä Etelä-Suomen Pankkiosakeyhtiö - Södra Finlands Bankaktiebolag nimisen pankkiyhtiön yhtiöjärjestyksen vahvistuksen.
97/1917
Suomen Senaatin päätös vapaakirjeoikeudesta erinäisille Suomessa oleville Venäjän vaalilaitoksille
97/1917
Suomen Senaatin päätös voin kaupan ja kuljetuksen ehdoista.
97/1917
Suomen Senaatin päätös kuorimattoman ja kuoritun maidon, kerman ja piimän kaupan ja kuljetuksen ehdoista.
97/1917
Suomen Senaatin päätös steriloidun maidon valmistuksen ehdoista.
97/1917
Päätös jolla vuolukerman (Smetanan) kuljetus ja myynti kielletään
97/1917
Suomen Senaatin päätös koskeva liha- ja karjakaupan harjoittamista maassa.
96/1917
Asetus joka sisältää muutoksia Suomen Senaatille 13 päivänä syyskuuta 1892 annettuun ohjesääntöön.
95/1917
Suomen Senaatin päätös lisäyksestä Suomen Valtionrautateille 21 päivänä tammikuuta 1897 annetun Liikenneohjesäännön 12 §:ään
95/1917
Suomen Senaatin päätös Suomen Valtionrautateille 21 päivänä tammikuuta 1897 annetun Liikenneohjesäännön 96 §:n 3 ja 5 momentin muuttamisesta.
95/1917
Suomen Senaatin päätös sisältävä Kansallis-Osake-Pankin yhtiöjärjestyksen 16 §:n muuttamisen.
95/1917
Asetus työttömyyskassoista, joilla on oikeus saada apurahaa yleisistä varoista.
95/1917
Asetus työnvälitystoimesta.
94/1917
Suomen Senaatin päätös avustuksen myöntämisestä valtion varoista kulutuskeskusten maidontuottajille.
93/1917
Metsätieteellisen koelaitoksen johtosääntö.
93/1917
Asetus Metsätieteellisen koelaitoksen perustamisesta.
92/1917
Väliaikaisen Hallituksen Avoin Kirje, jolla Suomenmaan Kenraalikuvernööri määrätään avaamaan vuoden 1917 toiset varsinaiset Valtiopäivät.
91/1917
Suomen Senaatin päätös alkoholipitoisten aineiden takavarikoimisesta ja valmistamisesta sodan aiheuttamissa poikkeuksellisissa oloissa.
91/1917
Väliaikaisen Hallituksen Avoin Kirje, jonka mukaan Nikolainkaupungilla on tästä lähtien oleva alkuperäinen nimensä "Vaasa".
90/1917
Suomen Senaatin päätös,jolla kielletään viemästä Suomesta ulkomaille uusia ja käytettyjä postimerkkejä, savukkeita, kiillettä (katinkultaa) luuliimaa, gelatiiniä, linoleumia ja leviä.
90/1917
Suomen Senaatin päätös, sisältävä Länsi-Suomen Osake-Pankin voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 3, 10 ja 32 §:ien muutetun sanamuodon.
90/1917
Asetus, joka koskee alaikäisiä lainrikkojia varten Suomessa perustettujen kasvatuslaitosten opettajistolle myönnettyä oikeutta palkkionkorotukseen ja eläkkeeseen nähden lukea hyväkseen aikaisemmin palvelemansa virka-ajan.
90/1917
Asetus Asutushallituksesta.
Säädösmuutokset numeroittain

130 - 110 109 - 90 89 - 70 69 - 49 48 - 29 28 - 9 8 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.