Säädösmuutosten hakemisto: 1916

Säädösmuutokset numeroittain

100 - 81 80 - 54 53 - 32 31 - 11 10 - 1

31/1916
Päätös joka koskee suojakotelolla varustettujen ja sidottujen kirjojen maahantuontilupaa Venäjän liittolaisvaltioista
30/1916
Päätös puutavaroista suoritettavien kanavamaksujen velotustariffin muuttamisesta
30/1916
Päätös jolla annetaan postirahanvapaus taajaväkisten maalaisyhdyskuntain yhdyskunnanvaltuusmiehille ja vapaakirjeoikeus sellaisten yhdyskuntain hallintolautakuntain esimiehille
29/1916
Päätös eräiden Keisarikunnan rautateiden liittämisestä yhdysliikenteeseen Suomen valtionrautateiden kanssa
29/1916
Päätös koskeva hevos- ja karjakaupan järjestämistä markkinoilla ja toripäivillä
28/1916
Päätös koskeva Viipurin 7-virstan linnoitusalueen rajain uuden selitelmän vahvistamista
27/1916
Päätös toimenpiteisiin ryhtymisestä lihan kulutuksen supistamiseksi Suomessa
26/1916
Asetus koskeva naimisissa olevan naisen oikeutta päästä Suomen postilaitoksen palvelukseen
26/1916
Asetus rautatien postivaunuissa palvelevain postiljoonien oikeudesta eläkkeen saantiin virasta erotessaan
25/1916
Päätös jolla vahvistetaan Turun Osakepankin voimassa olevan yhtiöjärjestyksen 2 §:n muutettu sanamuoto.
25/1916
Päätös joka koskee Loru-nimisen tilan siirtämistä Ristiinan pitäjästä Anttolan pitäjään.
23/1916
Päätös jolla kielletään ulkomaalta Suomeen tuomasta suojakotelolla varustettuja tai sidottuja kirjoja
22/1916
Päätös laajennetusta postirahanvapaudesta Suomessa oleville venäläisille alkeiskouluille
21/1916
Asetus sellaisten velaksiannettujen rahapääomain verottamisesta, jotka ovat turvatut kiinnityksellä kiinteään omaisuuteen
21/1916
Asetus väliaikaisesta suurten tulojen verosta
20/1916
Päätös , joka koskee eräiden talojen ja talonosien siirtämistä Heinäveden, Säämingin ja Kerimäen pitäjistä Enonkosken pitäjään
19/1916
Päätös alkoholinpitoisten aineiden myymisestä tieteelliseen, lääkintä- tai teknilliseen tarpeeseen
18/1916
Asetus julkisista näytännöistä ja huvitilaisuuksista kannettavan väliaikaisen veron korottamisesta
18/1916
Armollinen asetus niiden väliaikaisten verojen korottamisesta, joita kannetaan rautatiellä matkustajilta ja rautatiellä kuljetettavasta rahtitavarasta.
17/1916
Päätös siitä, millä ehdoilla nahkajalkineita saa viedä pois maasta
16/1916
Päätös jolla vahvistetaan uudet kaavat Suomessa rekisteröityjen alusten laivakirjoille
15/1916
Päätös postirahanvapaudesta erityisiä Kalastustentarkastajalle osotettuja lähetyksiä postissa kuljetettaessa
15/1916
Päätös koskeva Pohjoismaiden Maakiinteistöosakepankin osakkeiden hinnan suorittamisajan pitennystä
14/1916
Päätös sisältävä erityiset ehdot tavarain kuljettamiselle suoraan Suomesta Englantiin
13/1916
Päätös koskeva Suomenmaan Kenraalikuvernöörille Armossa annettuja erityisiä oikeuksia passiasioihin ja ulkomaanmatkoihin nähden
12/1916
Päätös Suomen valtionrautateillä voimassa olevain tariffien korottamisesta
11/1916
Päätös koskeva Helsingin Kaupungin maistraatinsihteerin palkkausta
11/1916
Päätös joka koskee eräiden tilojen siirtämistä Messukylän pitäjästä Oriveden pitäjään.
11/1916
Päätös luvan myöntämisestä Fastighetsbanken i Finland, aktiebolag Suomen kiinteistöpankki, osakeyhtiölle laskea liikkeeseen korkoa kasvavia lainaobligatsioneja
11/1916
Päätös koskeva lupakirjoja sellaisten tavarain viemiseen Suomesta, joitten maastavienti on kielletty
Säädösmuutokset numeroittain

100 - 81 80 - 54 53 - 32 31 - 11 10 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.