Säädösmuutosten hakemisto: 1915

Säädösmuutokset numeroittain

93 - 69 68 - 48 47 - 27 26 - 4 3 - 1

68/1915
Päätös jolla kielletään calsium acetaatin, klooritinan, keltapuun, kastanjan, tammen ja muiden väri- ja parkitsemisaineita sisältäväin kasvien vienti Suomesta.
66/1915
Asetus ulkomaan passien tarkastusmaksusta
65/1915
Päätös jolla kielletään takavarikoimasta tai ulosottamasta Suomen lääkärien, heidän leskiensä ja lastensa eläkekassasta meneviä eläkkeitä
65/1915
Päätös niistä Suomen valtionrautateiden virkailijoista, jotka ovat velvolliset osaamaan venäjänkieltä
64/1915
Päätös jolla vahvistetaan luettelo tavaroista, joiden kuljetus läänin rajojen ulkopuolelle väliaikaisesti on kielletty
63/1915
K jolla torppia, lampuotitiloja ja mäkitupa-alueita koskevat vuokrasopimukset pitennetään
62/1915
Päätös lyhytaikaisen 30000000 markan lainan ottamisesta Suomen valtiovarastolle
61/1915
Päätös joka koskee Suomen valtionrautateille 21.1.1897 annetun liikenneohjesäännön muuttamista
60/1915
Päätös koskeva väliaikaista kieltoa viedä ulkomaille pasteuroimatonta meijerivoita
60/1915
Asetus Keisarillisen Suomen Senaatin valtuuttamisesta vahvistamaan Suomen postilaitoksen alempain virkatointen lukumäärän
59/1915
Päätös sisältävä erityiset ehdot tavarain kuljettamiselle Suomen kautta Englantiin
58/1915
Päätös koskeva kalaöljyn Suomesta viemisen kieltoa
57/1915
Päätös koskeva kieltoa kuljettaa suksia maan rajojen ulkopuolelle
56/1915
Päätös sisältävä määräyksiä tavarain tullikäyttelystä Keisarikunnan ja Suomen rautateiden välisessä yhdysliikenteessä
55/1915
Päätös lääkärintarkastuksen toimittamisesta laivoissa, kun ne poikkeavat erinäisiin Suomen satamiin
54/1915
Päätös koskeva natrium hyposulfitin ja vaski- ja rautavihtrillin kuljettamisesta asianomaisen läänin rajojen ulkopuolelle annetun kiellon peruuttamisesta
53/1915
Päätös koskeva voin myyntiä ja vientiä ulkomaille
53/1915
Päätös joka koskee erinäisten tilain siirtämistä hallinnollisessa ja oikeudellisessa suhteessa Pielaveden pitäjästä Maaningan pitäjään.
52/1915
Päätös jolla vahvistetaan johtosääntö virallista paperia valmistavain paperitehtaiden tarkastajille
52/1915
Päätös jolla vahvistetaan johtosääntö Suomen Teknillisen korkeakoulun Aineenkoetuslaitokselle virallisen paperin tutkimista varten
52/1915
Päätös koskeva virallisen paperin valmistusta ja tarkastusta
52/1915
Päätös virallisen paperin N:o 4 valmistamisesta ja käyttämisestä
51/1915
Asetus tullilaitoksen rannikkovartiohöyryveneiden päällysmiehenvirkojen muuttamisesta ylipäällysmiehenviroiksi
50/1915
B Kulkulaitosrahaston budgetti
49/1915
Asetus Itävallan, Unkarin, Saksan ja Turkin alamaisten kiinteän omaisuuden tahi jonkun sellaiseen omaisuuteen kohdistuvan oikeuden myymisestä julkisella huutokaupalla
48/1915
Asetus maksun suorittamisesta virallisen paperin teknillisestä tutkimisesta
48/1915
Asetus maksun suorittamisesta virallisen paperin teknillisestä tutkimisesta
Säädösmuutokset numeroittain

93 - 69 68 - 48 47 - 27 26 - 4 3 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.