Säädösmuutosten hakemisto: 1913

Säädösmuutokset numeroittain

44 - 22 21 - 2 1 - 1

21/1913
Päätös koskeva Postihallituksen parselinhoitajan osallisuutta Siviilivirkakunnan leskien- ja orpoinkassaan
21/1913
Päätös luvan myöntämisestä "kontrolliranan" nimisen mittauskoneen käyttämiseen Suomessa
20/1913
Asetus joka koskee alaikäisiä miespuolisia lainrikkojia varten Ihantalan emätilalle Viipurin pitäjässä perustettavaa väliaikaista kasvatuslaitosta
19/1913
Päätös Suomen postilaitokselle 15 p:nä maaliskuuta 1881 annetun Johtosäännön 76 §:n muuttamisesta
19/1913
Päätös 15 p:nä maaliskuuta 1881 annetun Armollisen Postijärjestyksen 43 §:n, semmoisena kuin se on Armollisessa Julistuksessa 7 p:ltä lokakuuta 1884, muuttamisesta
18/1913
S Wiipurin linnoituksen kahdenkymmenenviidenvirstan alueen rajain selitelmä
17/1913
S Suomen Suuriruhtinaanmaan ylimääräinen rahasääntö vuodelle 1913
17/1913
S Suomen Suuriruhtinaanmaan vakinainen rahasääntö vuodelle 1913
16/1913
Päätös Metsähallituksen puutavarain hankintaa varten valtionrautateille ja muille valtionlaitoksille Sukevalle perustaman sahalaitoksen johtajalle myönnetystä vapaakirjeoikeudesta virka-asioissa
16/1913
Päätös maan ylimetsänhoitajille myönnetystä vapaakirjeoikeudesta kaikissa virka-asioissa
15/1913
Päätös Käkisalmen kaupungin kaupunginlääkärille myönnetystä osallisuudesta Suomen Siviilivirkakunnan leskien- ja orpoinkassaan
15/1913
Päätös jolla Lääkintöhallitukseen tuberkuloosin vastustamiseksi nautaeläimissä asetetut konsulentit velvoitetaan noudattamaan 14 p:nä toukokuuta 1912 piirieläinlääkäreille vahvistettua taksaa
14/1913
Päätös joka koskee Härmälän yksinäisen perintötalon siirtämistä kirkollisessa, hallinnollisessa ja oikeudellisessa suhteessa Pirkkalan pitäjästä Messukylän pitäjään
14/1913
Asetus peuran rauhoituksesta
14/1913
Asetus jolla juutalaisille ja mahomettilaisille annetaan lupa teurastaa kotieläimiä juutalaisten ja mahomettilaisten uskonnollisten menojen mukaan
13/1913
Päätös erään pakkolunastuksella Kuopion maaseurakunnan kirkkoherran virkatalosta Kuopion kaupungille luovutetun maa-alueen liittämisestä kirkollisessa, hallinnollisessa ja oikeudellisessa suhteessa Kuopion kaupunkiin
13/1913
Asetus 16 p:nä heinäkuuta 1886 mittain, painojen ja punnitsimien vakausta ja leimausta varten sekä niiden muodosta, rakennuksesta ja merkitsemisestä annetun Armollisen ohjesäännön 11 §:n ja 14 p: nä heinäkuuta 1899 annetun, muutoksia edellämainittuun Armolliseen ohjesääntöön sisältävän Armollisen julistuksen 35 §:n muuttamisesta
12/1913
Päätös postiosotusmääräin maksamisesta Suomessa venäjän rahassa
11/1913
S niille määrärahoille kansakoululaitosta ja erinäisiä sivistystarkoituksia varten, jotka ovat suostuntarahastosta suoritettavat vuonna 1913
10/1913
Päätös ihmisravinnoksi aijottujen rasva-aineiden tullikäyttelystä
9/1913
Asetus uusien edustajanvaalien toimittamisesta
8/1913
Päätös laajennetun postirahanvapauden myöntämisestä Suomen Maanviljelys- taloudelliselle koelaitokselle
8/1913
Asetus toukokuun 29 päivänä 1896 konsulentinviran asettamisesta eläinsiitosta ja karjanhoitoa varten annetun Armollisen Julistuksen 5:nen kohdan muuttamisesta
7/1913
K 1913 vuoden määräaikaisten Valtiopäiväin päättämisestä 19 p:nä huhtikuuta/2 p:nä toukokuuta tänä vuonna
6/1913
Päätös maamme paloviina-asiain tarkastajalle myönnetystä vapaakirjeoikeudesta
6/1913
Asetus kotimaisen ja yleisen kirjallisuushistorian vakinaisen professorinviran perustamisesta Keisarilliseen Aleksanterin- Yliopistoon
6/1913
Asetus suomalaisen filologian apulaisenviran perustamisesta Suomen Keisarilliseen Aleksanterin-Yliopistoon
5/1913
Päätös Suomen Postisäästöpankkiin talletettujen varojen maksamisesta ilman edelläkäypää irtisanomista
5/1913
Päätös juustonvalmistuskonsulentille myönnetystä postirahanvapaudesta
4/1913
Asetus jolla muutamia 19 päivänä tammikuuta 1876 annetun majoitusta sekä sotaväen ja sotaväenkalujen kuljetusta Suomessa koskevan Armollisen Ohjesäännön §§:ä muutetaan toisin kuuluviksi
3/1913
Päätös "Sotilaslaitoksessa palvelevain henkilöiden leskien- ja orpoinkassan" nimen muuttamisesta
3/1913
Laki suostuntarahaston budjetti vuodeksi 1913
2/1913
K jolla Suomenmaan Kenraalikuvernööri, Kenraaliluutnantti Seyn määrätään Hänen Keisarillisen Majesteettinsa puolesta avaamaan helmikuun 1 päivänä 1913 kokoonkutsutut Valtiopäivät
Säädösmuutokset numeroittain

44 - 22 21 - 2 1 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.