Säädösmuutosten hakemisto: 1910

Säädösmuutokset numeroittain

86 - 67 66 - 46 45 - 25 24 - 4 3 - 1

24/1910
Päätös Armollisen käskyn johdosta, joka koskee Tilastollisen Päätoimiston vahtimestarin palkkaetuja.
23/1910
Päätös Niinimäen perintötilan N:o 16 Horontaipaleen kylässä Rautalammin pitäjää ja Kuopion lääniä siirtämisestä kirkollisessa, hallinnollisessa ja oikeudellisessa suhteessa kuuluvaksi Wiitasaaren pitäjään Waasan lääniä
23/1910
Päätös Pernajan pitäjän Andtbyn kylässä olevan Smeds'in talon siirtämisestä kirkollisessa, hallinnollisessa ja oikeudellisessa suhteessa Loviisan kaupunkiin
23/1910
Päätös Alalaanilan perintötilan N:o 3 Oulun pitäjän Oulunsuun kylässä liittämisestä kirkollisessa, hallinnollisessa ja oikeudellisessa suhteessa Oulun kaupunkiin.
22/1910
Päätös joka koskee myönnytystä "Läskelän rautatie" nimisen veturirautatien rakentamiseen Läskelän tehtaan ja Viipurin lääniä olevan Sortavalan pitäjän Joensuun kylän välille
22/1910
Päätös Armollisen käskyn johdosta, joka koskee myönnytystä "Hagan raitiotie" nimisen sähköraitiotien rakentamiseen Helsingin Raitiotie ja Omnibus Osakeyhtiön Töölön kaupunginosassa Helsingin kaupungissa olevan raitiotien loppupään ja Suomen valtionrautateiden Helsingin pitäjässä sijaitsevan Huopalahden pysäkesillan välille.
21/1910
Asetus venäjänkielenkääntäjän-viroista Keisarillisessa Suomen Senaatissa
20/1910
Päätös , joka sisältää uuden palkkaussäännön Hämeenlinnan kaupungin kaupunginviskaalia varten.
20/1910
Päätös joka koskee valtion oppilaitosten eräille opettajille ja opettajattarille myönnettyä väliaikaista palkkionlisäystä
20/1910
Päätös joka koskee Maarianhaminan reaaliopiston voimistelun opettajattaren palkkion korottamisesta
20/1910
Asetus Keisarillisen Aleksanterin-Yliopiston puutarhurin ja erinäisten palvelusmiesten palkkaeduista
20/1910
Asetus Keisarillisen Aleksanderin-Yliopiston kirjaston venäläistä kirjallisuutta varten kirjastonhoitajan palkkauksen korottamisesta
19/1910
Asetus sahausmaksun suorittamisesta Suomessa sekä sahaamattomista puutavaroista suoritettavasta vientitullista
18/1910
Päätös koskeva Keisarillisen senaatin 23 p:nä tammikuuta 1909 väkijuomain ja viinien kuljettamisesta Suomen valtionrautateillä tekemän päätöksen kumoamista
17/1910
J lakiehdotuksen johdosta niiden Suomen Suuriruhtinaanmaata koskevien lakien ja asetusten säätämisen järjestyksestä, joilla on yleisvaltakunnallinen merkitys
16/1910
Päätös koskeva sitä, missä järjestyksessä Suomen valtionlaitosten edustajia saadaan lähettää ulkomaisiin kongresseihin, konferensseihin, kokouksiin, näyttelyihin ja muihin kansainvälisiin juhliin ja kokouksiin
15/1910
Päätös joka koskee koleratartunnan lakkaamista Pietarin läänissä
15/1910
Asetus vahtimestarinviran perustamisesta Keisarillisen Aleksanterin- Yliopiston maantieteelliseen laitokseen sekä lämmittäjäntoimen perustamisesta Yliopiston fysikaaliseen laitokseen
14/1910
Keisarillisen Suomen Senaatin päätös Keisarilliseen Senaattiin annetun kirjoituksen johdosta, jossa Osakeyhtiö Suomen Kaupunkien Hypoteekkikassa on alamaisesti anonut, että mainittu yhtiö oikeutettaisiin antamaan korkoakasvavia, haltijalle asetettuja lainaobligatsioneja
13/1910
Päätös uudesta palkkasäännöstä Wiipurin kaupungin Raastuvanoikeudelle
12/1910
Päätös Keisarilliseen senaattiin annetun kirjoituksen johdosta, jossa Suomen kaupunki- ja maalaiskuntien Keskuslainakassa osakeyhtiö on alamaisuudessa anonut 4,000,000 markan suuruisen kotimaisen lainan ottamista varten saada antaa korkoakasvavia, haltijalle asetettuja lainaobligatsioneja
11/1910
Päätös joka koskee Eduskunnan puhemiehen velvoittamista tarkoin noudattamaan Valtiopäiväjärjestyksen 24 ja 25 §:n määräyksiä
10/1910
K jolla Suomenmaan Kenraalikuvernööri, Kenraaliluutnantti Seyn määrätään Hänen Keisarillisen Majesteettinsa puolesta avaamaan maaliskuun 1 päiväksi 1910 kokoonkutsutut Valtiopäivät
9/1910
Päätös koskeva Keisarikunnan ja paikallisten Suomen virastojen ja virkamiesten välisen kirjeenvaihdon järjestystä
8/1910
Päätös koskeva sitä järjestystä, jossa Kulkulaitosministeriön on valvottava Suomen rautateitä
7/1910
Laki Suomen Suuriruhtinaanmaan ylimääräinen tulo- ja menoarvio vuodelle 1909
7/1910
Laki Suomen Suuriruhtinaanmaan vakinainen tulo- ja menoarvio vuodelle 1909
5/1910
Asetus erinäisistä muutoksista Suomen Suuriruhtinaanmaan Valtiosihteerinviraston vuosirahansääntöön
4/1910
Päätös koskeva Hangon satamahallituksen ja sen alaisen satamakapteenin johtosääntöä
Säädösmuutokset numeroittain

86 - 67 66 - 46 45 - 25 24 - 4 3 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.