Säädösmuutosten hakemisto: 1909

Säädösmuutokset numeroittain

74 - 55 54 - 34 33 - 14 13 - 1

54/1909
Asetus koskeva maanmittareille tulevaa korvausta maatilojen halkomisesta, lohkomisesta ja palstoittamisesta tilattoman maalaisväestön hyväksi
54/1909
Asetus apulaisen asettamisesta hevoshoidon neuvojalle.
53/1909
Asetus koskeva kulkulaitosrahaston ennakkoarviota vuodeksi 1909
52/1909
K Suomenmaan Kenraalikuvernöörille hallinnollisen lainsäädännön piiriin kuuluvista asioista ja ehdotuksen laatimisesta Armolliseksi esitykseksi Suomen Eduskunnalle kunnallista itsehallintoa koskevain asetusten muuttamisesta
52/1909
K jolla Keisarillisen Suomen Senaatin Oikeusosaston Jäsenet ensi kolmivuotiskaudeksi kutsutaan ja määrätään.
51/1909
K Lääkintöhallitukselle, Kuopion lääninsairaalan sairasvuoteitten lukumäärän vahvistamista koskevassa asiassa
50/1909
Asetus alaikäisten lainrikkojain kasvatuslaitosten palvelijakunnan oikeudesta eläkkeen saantiin virasta erotessaan.
50/1909
Asetus uudesta menosäännöstä Kotiniemen kasvatuslaitokselle alaikäisiä miespuolisia lainrikkojia varten
50/1909
Asetus uudesta vuosirahansäännöstä Koivulan kasvatuslaitokselle alaikäisiä miespuolisia lainrikkojia varten
49/1909
K Suomenmaan Kenraalikuvernöörille Haminan rauhanteon 100- vuotismuistopäivää vietettäessä
48/1909
Päätös Virtelän vankiaseman päällysmiehelle myönnetystä postirahanvapaudesta virkatoimia koskevassa kirjevaihdossa
48/1909
Päätös koskeva Lappeenrannan-Lappeen seurakunnan kirkkoherran virkatalosta pakkolunastuksen kautta erotetun maa-alan siirtämistä hallinnollisessa, kirkollisessa ja oikeudellisessa suhteessa Lappeenrannan kaupunkiin kuuluvaksi
46/1909
K kaikille hovioikeuksille sen johdosta, että 17 päivänä heinäkuuta 1905 Haagissa tehty sovintokirja julkaistaan Suomessa
46/1909
K kaikille Kuvernööreille sen johdosta, että 17 päivänä heinäkuuta 1905 Haagissa tehty sovintokirja julkaistaan Suomessa
46/1909
S koskeva eräitä kansainväliseen yksityisoikeuteen kuuluvia asioita
45/1909
Päätös Keisarillisen Majesteetin Armollisen ilmoituksen johdosta Keisarilliselle Senaatille, joka koskee 27 p:nä helmikuuta (12 p:nä maaliskuuta) 1909 torpan, lampuotitilan ja mäkitupa-alueen vuokrauksesta annetun Armollisen Asetuksen vahvistuslauselmaa
45/1909
Asetus sisältävä muutetut määräykset luotsilaitoksen upseerien oikeudesta eläkkeen saantiin määrättyjen vuosien palveluksesta
45/1909
Asetus eräiden virkojen asettamisesta vakinaiselle kannalle Helsinkiin perustetuilla suomenkielisillä, Yliopistoon johtavilla tyttökoulunjatkoluokilla
44/1909
Päätös Liivinmaan ja Arkangelin kuvernementtien julistamisesta koleran saastuttamiksi
44/1909
Päätös sisältävä lähempiä määräyksiä vuokralautakuntien asettamisesta vuosiksi 1910 - 1912
43/1909
Päätös sisältävä palkkaussäännön Viipurin kaupungin molempia kaupunginvouteja varten
43/1909
Asetus opinnäytteistä pätevyyden osoittamiseksi valtionvirkoihin metsänhoitolaitoksessa
43/1909
Asetus Suomen Keisarillisen Aleksanterin-Yliopiston filosofisen tiedekunnan Maanviljelys-taloudellisessa osastossa annettavasta metsänhoitotieteiden opetuksesta
42/1909
Päätös sisältävä muutetut määräykset toimenpiteistä suomalaisen hevosrodun parantamiseksi
41/1909
Päätös erään Keisarilliseen Senaattiin jätetyn kirjelmän johdosta, jossa Lehtori K. Göös y.m. ovat anoneet vahvistusta kirjelmään liitetylle, perustettavaksi päättämänsä "Suomen Maamies Osake- Pankki - Jordbrukare Aktie Bank" -nimisen osakeyhtiön yhtiöjärjestykselle; ollen mainittu yhtiöjärjestys näin kuuluva:
40/1909
Päätös sisältävä lisämääräyksiä venäläistä alkuperää olevan sokerin tullietuudella maahan tuomisesta
39/1909
Asetus Keisarillisten hovioikeuksien kokoonpanosta ja toiminnasta
38/1909
Päätös Metsähallituksen puutavarain hankintaa varten valtionrautateille ja muille valtionlaitoksille Siuroon ja Pielisjärvelle perustamain kahden sahalaitoksen johtajille myönnetystä vapaakirjeoikeudesta virka-asioissa
38/1909
M varatirehtorinviran perustamisesta Kenraalikuvernöörinkansliaan
38/1909
Asetus 14.6.1893 annetun, oikeutta hammaslääkärinammatin harjoittamiseen Suomessa koskevan Armollisen Asetuksen 2 §:n muuttamisesta
37/1909
Päätös koskeva uusia määräyksiä koulutilaston laatimisesta
37/1909
Asetus koskeva muutettuja määräyksiä Koulutoimen Ylihallituksen aktuaarinvirasta sekä siitä johtuvia muutoksia saman Ylihallituksen vuosirahansääntöön
36/1909
Päätös sisältävä määräyksiä torpan, lampuotitilan ja mäkitupa-alueen vuokrausta koskevain välikirjain rekisteröimisestä
35/1909
Asetus sisältävä piirieläinlääkärien ohjesäännön
34/1909
Päätös koskeva vangittujen henkilöiden ruokarahan korottamista heitä kuljetettaessa ja säilytettäessä ulkopuolella rangaistuslaitoksia ja lääninvankiloita
34/1909
Päätös siitä mitä on huomioonotettava ulkomaisia painotuotteita maahan tuotaessa
34/1909
Asetus sisältävä muutettuja määräyksiä maan seminaarien harjoituskoulujen opettajille ja opettajattarille tulevasta oikeudesta palkankorotukseen ja eläkkeeseen nähden hyväksensä lukea aikaisemmin palvelemaansa virka-aikaa
Säädösmuutokset numeroittain

74 - 55 54 - 34 33 - 14 13 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.