Säädösmuutosten hakemisto: 1909

Säädösmuutokset numeroittain

74 - 55 54 - 34 33 - 14 13 - 1

33/1909
Päätös Haapasaaren ulkosaaren muodostamisesta itsenäiseksi saarnahuonekunnaksi sekä Haapasaaren kansakoulunopettajanviran yhdistämisestä saarnahuonekunnan saarnaajanvirkaan.
33/1909
Päätös Hämeenkyrön kunnassa olevan Sasslinin rukoushuoneen saarnaajan- ja pientenlastenkoulun opettajantoimen uudestaan järjestämisestä.
32/1909
Asetus maalaiskansakouluja varten asetettujen piiritarkastajanvirkain muuttamisesta sääntöpalkkaisiksi viroiksi
31/1909
Asetus "Carl Fredrik Packalenin säädös" -nimisen puutarhaopiston perustamisesta Tyrvännön kappelissa olevalle Stjernsundin eli Lepaan tilalle.
31/1909
Asetus Kurkijoen ylemmän maanviljelyskoulun uudestaanjärjestämisestä maamiesopistoksi
30/1909
Päätös koskeva Kymin pitäjän Korkeakosken ja Landbon jakokunnan kalavedestä Kotkan kaupungin satama-alueen suurentamiseksi erotettujen vesialueiden selkä Norssaari-nimisen saaren yhdistämistä kirkollisessa, hallinnollisessa ja oikeudellisessa suhteessa Kotkan kaupunkiin kuuluviksi
30/1909
Päätös Suomen Pankin viiden markan arvoisten setelien tekstin, ulkoasun ja muodon muuttamisesta
29/1909
Päätös sisältävä johtosäännön Suomen kruununmetsien metsänvartijoille
28/1909
K jolla Suomenmaan Kenraalikuvernööri, Ratsuväen Kenraali Wladimir Böckmann määrätään Hänen Keisarillisen Majesteettinsa puolesta avaamaan kesäkuun 1 päiväksi 1909 kokoonkutsutut Valtiopäivät.
27/1909
Päätös luotsiaseman perustamisesta Heinolan kaupungin lähistöön
27/1909
Päätös koskeva Kemin kaupungin kaupunginvuodille tulevan palkkauksen korottamista
27/1909
Päätös hevoshoidon edistämistä varten asetettujen apulaisneuvojanvirkain lakkauttamisesta.
26/1909
Päätös sisältävä johtosäännön Suomen Rautatiehallitukselle ja Suomen valtionrautateiden hallinnolle
25/1909
Asetus Suomen sairaanhoitolaitosten uusista vuosirahasäännöistä
24/1909
Päätös siitä mitä on noudatettava, kun esitys Suomessa rikoksesta syytteenalaisen mutta maasta paenneen henkilön vangitsemisesta ja Suomeen luovuttamisesta tehdään
24/1909
Asetus koskeva Kajaanin kaupungin ulosottoviranomaisten järjestämistä
23/1909
Päätös joka sisältää tarkempia määräyksiä koleran torjumisesta ja vastustamisesta.
22/1909
Päätös koskeva suljettujen vakuutettujen lähetysten, jälkivaatimusten ja postiosoitusten vaihtoa tässä maassa sekä Suomen ja Venäjän valtakunnan muiden osain välillä
22/1909
Päätös koskeva konsulentin ja apulaiskonsulentin asettamista toistaiseksi tuberkuloosin vastustamiseksi nautaeläimissä
22/1909
Selitys asetusten julistamisjärjestyksestä Suomessa
21/1909
Päätös Keisarilliseen Senaattiin annetun kirjoituksen johdosta, jossa Varatuomari Georg Ehrnrooth, Tilanomistaja J. Kavaleff, Alikapteeni T. Nummelin ynnä muut ovat anoneet vahvistusta hakemuskirjaan liitetylle ehdotukselle yhtiöjärjestykseksi "Landtmannabanken, Aktiebolag" (Maamiespankki, Osakeyhtiö) nimellä perustettavaksi aiottua yhtiötä varten
20/1909
Päätös koskeva kanavamaksuja pienemmän puutavaran uitosta Vesijärven kanavan kautta
20/1909
Päätös määrättyjen välityslukujen ottamisesta kanavamaksujen kannossa toistaiseksi noudatettaviksi maan kaikilla kanavilla ja asianomaisissa tullikamareissa erinäisiä vilja-, jauho- ja ryynilajeja y.m. sisältäväin lähetysten painoa muunnettaessa hehtolitroiksi
19/1909
Päätös koskeva tutkimuksia varten eläinlääkinnän alalla perustetun, Lääkintöhallituksen ylivalvonnan alaisen laboratorion johtajalle kuin myöskin asianomaisille eläinlääkäreille myönnettyä postirahanvapautta keskinäisessä kirjevaihdossa
19/1909
Asetus, joka koskee juutalaisille myönnetystä luvasta, teurastaa kotieläimiä juutalaisten uskonnollisten menojen mukaisesti 13 päivänä elokuuta 1903 annetun Armollisen Asetuksen kumoamista
19/1909
Asetus Hangon rautatiesataman hallinnosta.
19/1909
Asetus kolmannen esittelijäsihteerinviran perustamisesta Keisarillisen Suomen Senaatin Siviilitoimituskuntaan
18/1909
Päätös sisältävä määräyksiä puutavarain myynnistä Suomen kruununmetsistä yleisillä ja paikallishuutokaupoilla
17/1909
Päätös koskeva Oulun luotsauspiiriin kuuluvan Kubbanin luotsipaikan lakkauttamisesta ja vieläkin yhden vanhemmanluotsin ja yhden luotsinoppilaan asettamisesta samassa luotsauspiirissä olevaan Socklothällanin luotsipaikkaan
17/1909
Päätös ammattientarkastajain virantoimitusalueista
17/1909
Asetus eläkkeen myöntämisestä naispuolisille apulais- ammattientarkastajille Suomessa.
17/1909
Asetus sisältävä vuosirahan-säännön naispuolisille apulais- ammattientarkastajille Suomessa
17/1909
Asetus ammattientarkastajain luvun lisäämisestä sekä ammattientarkastajain virantoimitusalueista.
16/1909
Päätös koskeva lupaa toistaiseksi Isosta-Britanniasta ja Irlannista tuoda maahan sianlihaa ja sianlihavalmisteita
16/1909
Päätös siitä ajasta, jolloin Mangin perintötalo N:o 16 ja Keiskon perintötalo N:o 17 Lohtajan pitäjän Maringaisten kylässä ovat hallinnollisessa ja oikeudellisessa suhteessa siirrettävät Kälviän pitäjään kuuluviksi
15/1909
J Keisarillisen Korkeuden Suuriruhtinas Wladimir Aleksandrovitschin kuoleman johdosta
14/1909
M koskeva Suomen Suuriruhtinaanmaan vuonna 1909 otettua, 1800000 Punnan Sterlingin suuruista 4 1/2 % kuoletuslainaa
Säädösmuutokset numeroittain

74 - 55 54 - 34 33 - 14 13 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.