Säädösmuutosten hakemisto: 1908

Säädösmuutokset numeroittain

67 - 46 44 - 24 23 - 4 3 - 1

44/1908
Päätös sisältävä lähempiä määräyksiä meijeriopetuksesta
44/1908
Asetus sisältävä muutetut määräykset meijeriopetuksesta
44/1908
Päätös sisältävä lähempiä määräyksiä karjanhoidon opetuksesta
44/1908
Asetus sisältävä muutetut määräykset karjanhoito-opetuksesta
43/1908
Asetus joka koskee erinäisistä nahkateoksista suoritettavan tullin korottamista.
42/1908
Asetus koskeva Perttulan tylsämielisten kasvatuslaitoksen ottamista kokonansa valtiolaitoksen huostaan ja sen toiminnan järjestämistä
41/1908
M koskeva Waasan, Kuopion ja Wiipurin-Mikkelin läänien tarkastuspiireihin kuuluvain kruununmetsäin hoidon uudestaan järjestämistä
41/1908
Asetus koskeva toisen kaupunginvoudin asettamista Wiipurin kaupunkiin
40/1908
Päätös sisältävä ohjesäännön Mustialan metsäalueen hallinnolle
40/1908
Päätös sisältävä ohjesäännön Mustialan emätilan hallinnolle
40/1908
Päätös sisältävä ohjesäännön Mustialan virkatalolle Tammelan pitäjässä perustetulle maamiesopistolle
39/1908
Asetus viransijaisen palkkiosta avoimen professorinviran hoitamisesta Keisarillisessa Aleksanterin-Yliopistossa.
39/1908
Asetus fonetikan opettajanviran perustamisesta Keisarilliseen Aleksanterin-Yliopistoon.
39/1908
Asetus suomalaisen ja vertailevan kansanrunoudentutkimuksen vakinaisen professorinviran perustamisesta Keisarilliseen Aleksanterin- Yliopistoon
39/1908
Asetus germanilaisen ja romanilaisen filologian professorinviran Keisarillisessa Aleksanterin-Yliopistossa jakamisesta.
39/1908
Asetus ruotsin kielen ja kirjallisuuden ylimääräisen professorinviran muodostamisesta vakinaiseksi pohjoismaisen filologian professorinviraksi Keisarillisessa Aleksanterin-Yliopistossa
38/1908
Päätös Pietarin kuvernementin julistamisesta koleran tartuttamaksi
36/1908
Asetus maamiesopiston perustamisesta Mustialan virkatalolle Tammelan pitäjässä
35/1908
K Lääkintöhallitukselle siitä, että Oripään kappeli on kokonaisuudessaan luettava kuuluvaksi Huittisten piirilääkärinpiiriin
35/1908
M Pietarissa olevan Suomen Passiviraston vuosirahansäännön väliaikaisesta lisäämisestä
34/1908
Laki Liittokirja koskeva väkijuomain tuontia Afrikaan.
33/1908
Päätös sisältävä leipurinammatin järjestysohjeet
33/1908
Laki työstä leipomoissa
32/1908
K jolla Suomenmaan Kenraalikuvernööri, Ratsuväen Kenraali Wladimir Böckmann määrätään Hänen Keisarillisen Majesteettinsa puolesta avaamaan elokuun 1 päiväksi 1908 kokoonkutsutut Valtiopäivät.
31/1908
Päätös joka koskee postiosotusten ja jälkivaatimuksellisten postilähetysten ynnä erinäisten muiden postilähetysten vaihtoa maassa sekä Suomen ja Venäjän valtakunnan muiden osain kesken.
30/1908
Asetus uuden suomenkielisen viisiluokkaisen tyttökoulun perustamisesta Tampereelle
29/1908
Päätös Hangon kaupungin pormestarille ja oikeusneuvosmiehelle myönnetystä osallisuudesta Suomen Siviilivirkakunnan leskien- ja orpoinkassaan
29/1908
Päätös koskeva 21 p:nä tammikuuta 1897 Suomen valtionrautateille annetun liikenne-ohjesäännön 33 ja 34 §:n muutettua sanamuotoa.
29/1908
Päätös koskeva Helsingin kaupungin maistraatin puheenjohtajan ja jäsenten virkalomaa
28/1908
Asetus siitä, että Helsingin yleiseen sairashuoneeseen perustetaan väliaikainen korva-, nenä- ja kurkkutautien osasto
27/1908
Asetus uusien virkojen perustamisesta Keisarillisen Aleksanterin- Yliopiston filosofisen tiedekunnan fysillis-matemaattiseen osastoon
27/1908
Asetus uuden amanuensinviran perustamisesta Keisarillisen Aleksanterin- Yliopiston venäläiseen kirjastoon sekä sen vuosimäärärahan korottamisesta
26/1908
Päätös koskeva eräiden maataloustilastollisten selontekojen suunnitelmaa ja kaavakkeita
25/1908
Päätös sisältävä määräyksiä virastojen tilikirjain säilyttämisestä
25/1908
Päätös koskeva Lohjan pitäjässä olevan Kirkniemen eli Gerknäsin yksinäiseen verotaloon N:o 1 kuuluvan Ängsholmen nimisen maa- alueen siirtämisestä hallinnollisessa, kameraalisessa ja oikeudellisessa suhteessa Siuntion pitäjään
24/1908
Päätös koskeva Koulutoimen Ylihallituksen vahtimestareille myönnettyä osallisuutta Suomen Siviilivirkakunnan leskien- ja orpoinkassaan
Säädösmuutokset numeroittain

67 - 46 44 - 24 23 - 4 3 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.