Säädösmuutosten hakemisto: 1908

Säädösmuutokset numeroittain

67 - 46 44 - 24 23 - 4 3 - 1

23/1908
K Lääkintöhallitukselle Sortavalan yleisen sairashuoneen vapaasijain lukumäärää koskevassa asiassa
23/1908
Päätös koskeva uutta palkkasääntöä Porvoon kaupungin raastuvanoikeudelle ja maistraatille
22/1908
Päätös koskeva eräiden Hänen Majesteettinsa Keisarin Suomen Kanslian virkamiesten osallisuutta Suomen Siviilivirkakunnan leskien- ja orpoinkassaan
22/1908
J Hänen Keisarillisen Korkeutensa Maria Pavlovnan vihkimisestä avioliittoon Hänen Kuninkaallisen Korkeutensa Ruotsin Prinssin, Södermanlandin Herttuan Wilhelmin kanssa.
22/1908
J Hänen Keisarillisen Korkeutensa Suuriruhtinatar Maria Pavlovnan kääntymyksestä oikeaoppiseen uskoon.
21/1908
Päätös Geologisen komissionin vahtimestarin osallisuudesta Siviiliviraston leski-ja orpokassassa.
21/1908
Laki Suomen pankille 19 päivänä helmikuuta 1895 annetun Ohjesäännön 2 §:n, semmoisena kuin se kuuluu Armollisessa Asetuksessa 10 päivältä heinäkuuta 1901, muuttamisesta toisin kuuluvaksi
20/1908
Päätös koskeva uutta Metsähallituksen johtosääntöä
19/1908
M koskeva lahjapalkkiota sellaisten hajoitetuissa Suomen sotajoukoissa palvelleiden henkilöiden kuoltua, jotka ovat siirtyneet palvelemaan Keisarikunnan sotajoukoissa
19/1908
Asetus lisäyksestä 2 p:nä kesäkuuta 1828 annettuun Armolliseen Asetukseen ja Julistukseen siitä mitä Keisarilliselle Majesteetille osotettuihin alamaisiin hakemuksiin nähden ynnä muusta on noudatettava.
18/1908
Päätös joka sisältää erinäisiä määräyksiä paloapuyhdistyksistä 17 (4) päivänä huhtikuuta 1908 annetun lain käyttämisestä.
18/1908
Laki paloapuyhdistyksistä
17/1908
Päätös Suomen Yhdyspankin Pankkivaliokunnan Keisarilliseen Senaattiin antaman hakemuskirjan johdosta, jossa Pankkivaliokunta on anonut, että ne pankin osakasten yhtiökokouksissa 11 p:nä tammikuuta ja 24 p:nä maaliskuuta 1908 tekemät päätökset vahvistettaisiin, jotka koskevat pankin kantarahain lisäämistä kahdestatoista miljoonasta markasta neljäksikolmatta miljoonaksi markaksi siirtämällä kaksitoista miljoonaa markkaa vararahastosta N:o 2 kantarahoihin sekä erinäisiä osaksi mainitun kantarahain lisäämisen johdosta osaksi muuten tarpeellisiksi havaittuja pankin sääntöjen muutoksia;
16/1908
Päätös Oulun luotsauspiirissä olevan Hiuvetin luotsiaseman poishävittämisestä
16/1908
Päätös koskeva Hangon kaupungin raastuvanoikeuden ja maistraatin uutta palkkaussääntöä
15/1908
Laki Suomen Suuriruhtinaanmaan ylimääräinen tulo- ja menoarvio vuodelle 1908
15/1908
Laki Suomen Suuriruhtinaanmaan vakinainen tulo- ja menoarvio vuodelle 1908
14/1908
V Venäjän ja Italian välillä tehdyn, 15/28 p:nä kesäkuuta 1907 allekirjoitetun kauppa- ja merenkulkuliittokirjan vahvistuksesta
13/1908
K Tullihallitukselle kuivattujen, mutta ei paahdettujen eikä poltettujen sokerijuurikkaiden tullimäärästä
13/1908
Päätös yhden vanhemman ja yhden nuoremman luotsin asettamisesta Saimaan ja Kallaveden luotsauspiiriä olevalle Palokin luotsiasemalle
13/1908
Päätös Hangon kaupungin raastuvanoikeuden ja maistraatin kokoonpanosta ja toiminnasta
13/1908
Asetus vapaaehtoisten asistenttilääkärien asettamisesta Helsingin yleiseen sairaalaan
12/1908
Asetus sisältävä Suomen Teknillisen korkeakoulun säännöt
11/1908
Asetus uusien edustajavaalien toimittamisesta
11/1908
K uusien edustajavaalien toimittamisesta, nykyisille varsinaisille Valtiopäiville kokoontuneen Eduskunnan hajoittamisesta ja uusien Valtiopäiväin avaamisesta Helsingissä 1 päivänä elokuuta 1908
10/1908
Päätös jolla kielletään Skotlannista tuomasta Suomeen märehtiviä eläimiä ja sikoja sekä sellaisista eläimistä saatuja raakatuotteita.
10/1908
Päätös Kalastustentarkastajalle myönnetystä vapaakirjeoikeudesta
10/1908
Asetus sisältävä uuden vuosirahasäännön Suomen Pankille
10/1908
Asetus sisältävä johtosäännön Suomen Eduskunnan pankkivaltuusmiehille
9/1908
Päätös Keisarilliseen Senaattiin annetun hakemuskirjan johdosta, jossa Maanviljelijä Kaarle Ojanen Nummen Säästöpankin hallituksen, Maanviljelijä Edvard Sjöman Marttilan Säästöpankin ja Maanviljelijä Heikki Hovi Säkkijärven Säästöpankin hallituksen valtuuttamina ovat anoneet vahvistusta hakemuskirjaan liitetylle ehdotukselle yhtiösäännöiksi "Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki" nimistä, perustettavaksi aiottua yhtiötä varten
8/1908
K Lääkintöhallitukselle, koskeva Seilin hospitaalin kunnossapitoa varten jaotettujen kruununkymmenyksien peruuttamista
8/1908
Päätös sisältävä johtosäännön ruotsinkieliselle, yksivuotiselle metsänvartijakoululle
8/1908
Asetus sisältävä johtosäännön Suomen kruununmetsiä varten asetettaville työnjohtajille
7/1908
Asetus määrärahoista rautatierakennuksia varten vuonna 1908
7/1908
Laki eräiden kirkollisten maksujen taksoittamisen perusteista evankelisluterilaisissa seurakunnissa
6/1908
Asetus kulkulaitosrahaston ennakkoarviosta vuodeksi 1908
6/1908
Asetus siitä kuoletuslainasta, joka vuonna 1906 on päätetty rautateitä varten otettavaksi
5/1908
Asetus Suomen Metsähallituksen uudestaan järjestämisestä
4/1908
Päätös puutavarain ilmoittamisesta niitä ulosvietäessä kuin myös puutavaroista suoritettavan sahausmaksun ja vientitullin tulouttamisesta, ylöskannosta sekä tilinteosta.
Säädösmuutokset numeroittain

67 - 46 44 - 24 23 - 4 3 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.