Säädösmuutosten hakemisto: 1908

Säädösmuutokset numeroittain

67 - 46 44 - 24 23 - 4 3 - 1

67/1908
Laki Lisäykset Suomen Suuriruhtinaanmaan ylimääräiseen tulo- ja menoarvioon vuodelle 1908
67/1908
Laki Lisäykset Suomen Suuriruhtinaanmaan vakinaiseen tulo- ja menoarvioon vuodelle 1908
65/1908
Päätös sisältävä määräyksiä palkinnon maksamisesta tapetuista hylkeistä
64/1908
Päätös koskeva lupaa toistaiseksi Tanskan Kuningaskunnasta tuoda maahan sianlihaa ja sianlihavalmisteita
63/1908
K Lääkintöhallitukselle Helsingin yleisen sairaalan korva-, nenä- ja kurkkutautien osastolla suoritettavista päivämaksuista
63/1908
J Keisarillisen Korkeuden Suuriruhtinaan Aleksei Aleksandrovitschin kuoleman johdosta
62/1908
Päätös koskeva Suojärven pitäjän ylimääräisen eläinlääkärinviran piiriä ja asemapaikkaa
62/1908
Asetus geologisten tutkimusten toimittamisesta Suomessa
60/1908
Päätös kuuromykkäin sielunhoitoa varten asetetuille kahdelle papille myönnetystä vapaakirjeoikeudesta virkaan kuuluvia asioita koskevassa kirjevaihdossaan
60/1908
Päätös luotsiaseman perustamisesta Lastukosken kanavalle, joka on Syvärin ja Vuotjärven välillä Saimaan ja Kallaveden luotsauspiirissä
60/1908
Päätös sisältävä määräyksiä tullimaksujen suorittamisesta ulkomailta Suomeen meritse tuotavista venäläisistä tehdastavaroista
59/1908
V Parisissa 20 p:nä marraskuuta/3 p:nä joulukuuta 1903 tehdyn Kansainvälisen Terveysliittokirjan Vahvistus
58/1908
Päätös Osakeyhtiö Suomen kaupunkien Hypoteekkikassan vuonna 1898 annettujen sääntöjen muuttamisesta
57/1908
Asetus Keisarillisen Aleksanderin-Yliopiston voimistelulaitoksen muutetusta järjestysmuodosta
56/1908
Asetus koskeva muutettuja määräyksiä Keisarillisen Aleksanterin- Yliopiston lehtoreista
55/1908
Päätös Turun luotsauspiirissä olevan Lypertön luotsiaseman luotsivanhimmanviran lakkauttamisesta ja sen sijaan vieläkin yhden vanhemman luotsin toimen perustamisesta sinne
54/1908
K 1908 vuoden toisten määräaikaisten Valtiopäiväin päättämisestä 31 (18) p:nä lokakuuta tänä vuonna
53/1908
Asetus Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle 6.12.1869 annetun Kirkkolain suomenkielisen tekstin muuttamisesta toisin kuuluvaksi
52/1908
Asetus erinäisistä muutoksista ja lisäyksistä Suomen evankelis- luterilaiselle kirkolle 6 päivänä joulukuuta 1869 annettuun Kirkkolakiin.
51/1908
Päätös postirahanvapauden myöntämisestä Mustialan maamiesopistolle ja Mustialan emätilan ja metsäalueen hoitajille virka-asioita koskevassa kirjevaihdossa
51/1908
Päätös postirahanvapauden myöntämisestä Hydrografisen toimiston alaisille havaintojentekijöille virka-asioita koskevassa kirjevaihdossa toimiston kanssa
50/1908
Asetus Lapinlahden mielenvikaisten keskuslaitoksen alilääkärinviran muuttamisesta vakinaiseksi viraksi ja asistenttilääkärinviran perustamisesta sanottuun laitokseen sekä lisäyksestä sen vuosirahansääntöön
49/1908
Päätös Yhtiösäännöt Pohjoismaiden Osakepankille kauppaa ja teollisuutta varten.
48/1908
Päätös kahden loistonvartijanviran asettamisesta vakinaiselle palkkakannalle Ykspihlajan luona Oulun luotsauspiirissä olevain johtoloistojen hoitamista varten
47/1908
M koskeva ylimääräisen eläinlääkäripiirin perustamisesta Suojärven kuntaan Wiipurin läänissä
46/1908
Päätös lisäsäännöksistä lähempiä määräyksiä koleraruton torjumisesta ja vastustamisesta sisältävään Armolliseen Julistukseen 22 päivältä elokuuta 1893.
46/1908
Päätös kahden luotsiaseman perustamisesta Oulujärveä varten, toinen Kajaanin kaupunkiin ja toinen Vaalaan
Säädösmuutokset numeroittain

67 - 46 44 - 24 23 - 4 3 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.