Säädösmuutosten hakemisto: 1907

Säädösmuutokset numeroittain

58 - 38 37 - 18 17 - 1

37/1907
K 1907 vuoden määräaikaisten Valtiopäiväin päättämisestä 2 p:nä marraskuuta (20 p:nä lokakuuta) tänä vuonna
36/1907
Asetus Suomen maalaispoliisin virkapuvusta
35/1907
Päätös Porvoon, Mikkelin ja Lappeenrannan postikonttorien lukemisesta toiseen palkkioluokkaan näissä postikonttoreissa palveleville postiljooneille tuleviin palkkaetuihin nähden
35/1907
M Oulunsuun kylässä Oulun pitäjässä olevan Laanilan tuomarinvirkatalon peruuttamisesta kruunulle
34/1907
V Haagissa 8/21 p:nä joulukuuta 1904 allekirjoitetun, sairaanhoitolaivain vapauttamista satama- ja muista maksuista koskevan liittokirjan vahvistus
34/1907
K Selityskirja, tehty Venäjän ja Ruotsin kesken kauppalaivain mittauskirjain molemminpuolisesta tunnustamisesta
33/1907
Asetus koskeva Keisarillisessa Aleksanderin-Yliopistossa opiskelevaa nuorisoa
32/1907
Päätös, jolla kumotaan Keisarillisen Senaatin päätös 26 p:ltä heinäkuuta 1906, sisältävä lisäsäännöksiä Armolliseen asetukseen 28 p:ltä tammikuuta 1904 tarttuvien kotieläintautien ehkäisemisestä Suomessa
32/1907
Päätös koskeva Jyväskylän tuomiokunnan tuomarille tulevan kruununpalkan määrää
32/1907
Asetus, joka sisältää muutoksen armolliseen julistukseen 27 päivältä syyskuuta 1876 Suomenmaan piirilääkäreille 17 päivänä tammikuuta 1832 annetun johtosäännön 6 §:n muuttamisesta
31/1907
Päätös sisältävä määräyksiä suomenrotuisten oriitten kantakirjan pidosta
30/1907
Asetus Suomen kruununnimismiesten palkkaeduista
30/1907
Päätös erään Keisarilliseen Senaattiin annetun kirjelmän johdosta
29/1907
Asetus assistentinviran perustamisesta Aleksanderin-Yliopiston tähtitieteelliseen observatorioon
29/1907
Asetus siitä että farmaseuttisesta opetus- ja tutkintotoimesta Suomessa 26 päivänä tammikuuta 1897 annetun Armollisen asetuksen 4 § muutetaan toisin kuuluvaksi
29/1907
Asetus, jonka kautta rajoitukset ampuma-aseiden Suomeen tuonnissa määrätään edelleen voimassa oleviksi
28/1907
Päätös koskeva uutta Maanviljelyshallituksen johtosääntöä
28/1907
Asetus osittaisista muutoksista 20 p:nä kesäkuuta 1895 annettuihin armollisiin julistuksiin, jotka koskevat Aleksanderin-Yliopiston vuosirahansääntöä sekä Yliopiston dosentteja
27/1907
Päätös koskeva Suomen valtionrautateille 21 p:nä tammikuuta 1897 annetun armollisen liikenneohjesäännön 21 §:n muuttamista toisin kuuluvaksi
26/1907
Asetus maantaloustilaston järjestämisestä
26/1907
Asetus Suomen Maanviljelyshallituksen uudestaanjärjestämisestä
25/1907
Määräys koskeva venäjänkielen taidon vaatimista virkamiehiltä ja palvelijoilta Suomen valtionrautateitten päähallinnossa, Pietarin-Valkeasaaren rataosan piirihallituksesta sekä viimeksimainitun rataosan asemilla
25/1907
Määräys koskeva venäjänkielen taidon vaatimista erinäisiltä Suomen postilaitoksen virkamiehiltä
24/1907
Päätös koskeva vuotuisen määrärahan myöntämistä Kylliälän eli Nygårdin kasvatuslaitoksen johtokunnan esimiehen ja jäsenten palkkaamiseksi
24/1907
Päätös sisältävä hevoshoidon edistämistä varten asetettavain apulaisneuvojain johtosäännön
23/1907
Asetus Luotsi- ja majakkalaitoksen Ylihallituksen kanslistinviran lakkauttamisesta ja apulaissihteerinviran perustamisesta samaan Ylihallitukseen
23/1907
Asetus hydrografisen toimiston perustamisesta Tie- ja vesirakennusten Ylihallitukseen
22/1907
Päätös Helsingin luotsauspiiriin kuuluvan Hästö-Busön luotsiaseman vanhemman luotsinviran lakkauttamisesta sekä yhden nuoremman luotsin ja yhden luotsinoppilaan asettamisesta sinne vakinaiselle palkalle
22/1907
Päätös koskeva myönnytystä sähkö-veturirautatien rakentamiseen Lohjanjärven rannalta Lohjan asemalle Hangon-Hyvinkään rautatiellä
22/1907
Päätös ohjesääntöisen haureuden lakkauttamisesta
22/1907
Asetus muutoksesta Keisarillisen Suomen Senaatin vuosirahasääntöön
21/1907
Päätös koskeva uuden palkkaussäännön vahvistamista Hämeenlinnan kaupungin raastuvanoikeutta ja maistraattia varten
20/1907
Päätös lakimääräisiä Valtiopäiviä avattaessa Helsingissä 25 p:nä toukokuuta 1907
19/1907
Päätös koskeva Luotsi- ja majakkalaitoksen Ylihallitukseen asetetun lääkärin johtosääntöä
19/1907
Päätös erinäisistä lisäyksistä keisarillisen Aleksanderin-Yliopiston vuosirahansääntöön
19/1907
Päätös koskeva venäjänkielen taidon vaatimista eräiltä Suomen tullilaitoksen virkamiehiltä
19/1907
M yksityisen henkilön, yhtiön tai yhdistyksen ylläpitämän kylpy- ja terveysvedenjuontilaitoksen lääkärin oikeudesta virkavuosien lukemiseen
18/1907
Asetus uudesta palkkaussäännöstä Suomen valtionrautateille
Säädösmuutokset numeroittain

58 - 38 37 - 18 17 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.