Säädösmuutosten hakemisto: 1906

Säädösmuutokset numeroittain

67 - 47 46 - 27 26 - 7 6 - 1

46/1906
Asetus maanviljelys- ja kauppakemiallisen laboratoorin perustamisesta Helsingin kaupunkiin
45/1906
Päätös Suomen Suuriruhtinaanmaan Valtiosäädyille 1905-1906 vuoden ylimääräisiä valtiopäiviä lopetettaessa Helsingissä 18 (5) p:nä Syyskuuta 1905
44/1906
Asetus maan kuritushuoneiden sekä työ- ja lääninvankilain palvelijakunnan oikeudesta eläkkeesen virasta erotessaan
44/1906
Asetus työnvalvojantoimien perustamisesta keskusvankiloihin miehiä varten sekä maan vankilain palvelijakunnan palkkaeduista
43/1906
O Juhlamenojenohjeet 1905 - 1906 vuosien väliaikaisia valtiopäiviä Helsingissä lopetettaessa.
43/1906
K Suomenmaan Valtiosäädyille 1905 - 1906 vuosien väliaikaisten valtiopäiväin päättämisestä 18/5 p:nä Syyskuuta 1906
42/1906
Asetus apulaispäällikön määräämisestä toistaiseksi Keisarillisen Suomen Senaatin Talousosaston Siviilitoimituskuntaan.
42/1906
Asetus jolla toistaiseksi rajoitetaan oikeutta tuoda Suomeen ampuma- aseita.
41/1906
M koskeva venäjänkielen oppituntien lukumäärää Viipurin läänin klassillisissa ja reaalilyseoissa sekä niihin verrattavissa yksityisoppilaitoksissa ynnä Sortavalan kaupungin suomalaisessa tyttökoulussa
41/1906
Asetus luotsilaitoksen palkka- ja menosäännön korottamisesta
41/1906
Asetus joka koskee muutoksia Suomen luotsi- ja majakkavirastoille 9 p:nä Toukokuuta 1870 annettuun Armolliseen Ohjesääntöön.
40/1906
Päätös Suomen Postihallituksen ja postikonttorien jakamisesta palkkio- ja vuokraluokkiin 7/20 p:nä Heinäkuuta 1906 annetun, Suomen postilaitoksen postiljoonien palkkaetuja koskevan Armollisen asetuksen perusteella
40/1906
Päätös yleisen kynnönneuvojanviran lakkauttamisesta
40/1906
Päätös Polyteknillisen opiston insinööritiedeosastoon järjestettävästä erityisestä oppikurssista maanviljelysinsinöörejä varten sekä yhdestä tätä varten opistoon asetettavasta ylimääräisestä opettajasta viljelystieteessä
40/1906
Asetus uudesta vuosirahansäännöstä Suomen maanviljelys-taloudelliselle koelaitokselle
40/1906
Asetus maatalouskonekonsulentin asettamisesta
39/1906
K niin kutsutun kiinteän väkiviinan maahan-tuonnista Keisarikunnasta
39/1906
Asetus erinäisten Yleisten rakennusten Ylihallituksen virkamiesten palkkaetujen muuttamisesta.
38/1906
Asetus niistä ajoista, jolloin vaalit 1907 vuoden valtiopäiville ovat toimitettavat sekä valmistaviin toimenpiteisiin vaaleja varten ryhdyttävä
38/1906
Laki lausunto-, kokoontumis- ja yhdistymisvapaudesta
37/1906
J Suomen Suuriruhtinaanmaalle, 4 p:nä Marraskuuta (22 p:nä Lokakuuta) 1905 annetun, toimenpiteitä laillisen järjestyksen palauttamiseksi maahan koskevan Armollisen Julistuskirjan edelleen kehittämisestä ja menneiden vuosien oloista johtuneen levottomuuden ja erimielisyyden poistamisesta
36/1906
Asetus tiedonnäytteistä pätevyyden osoittamiseksi opettajantoimiin ja muihin valtionvirkoihin maanviljelyksen alalla
36/1906
Asetus Suomen Aleksanderin-Yliopiston filosofisen tiedekunnan maanviljelystaloudellisesta osastosta
36/1906
Asetus Suomen postilaitoksen postiljoonien palkkaeduista
35/1906
S Venäjän ja Itävalta-Unkarin välillä 2/15 p:nä Helmikuuta 1906 tehdyn kauppa-ja merenkulkuliittokirjan vahvistuksesta sekä erinäisiä tulli- ja eläinlääkärikysymyksiä koskevista kolmesta nootista
34/1906
K Venäjän ja Ranskan välillä tehdyn uuden kauppaliittokirjan ynnä siihen kuuluvan lisäsopimuksen sekä sanotun kauppaliittokirjan ja lisäsopimuksen pätevyyden ulottamista Tunisiin koskevan selityskirjan vahvistus
33/1906
K Kirje, jolla Keisarillisen Suomen Senaatin Varapuheenjohtajat ja Jäsenet ensi kolmivuotiskaudeksi kutsutaan ja määrätään
32/1906
Asetus niille tyttökoulun naispuolisille kolleegoille tulevista palkkaeduista, jotka täyttävät miespuolisia kolleeganviran hakijoita varten säädetyt kelpaavaisuusehdot
32/1906
Asetus Tornion, Raahen, Loviisan, Heinolan ja Kokkolan alkeiskoulujen laajentamisesta viisiluokkaisiksi yhteiskouluiksi
32/1906
Asetus oikeuden myöntämisestä niille hajoitettujen Suomen sotajoukkojen upseereille, jotka ovat siirtyneet palvelemaan Keisarikunnassa, niin myös niiden perheille, saada ylimääräistä eläkettä Suomen yleisistä varoista emeritaalieläkettä vastaava määrä
31/1906
Asetus koskeva Keisarillisen Aleksanderin-Yliopiston filosofian professorinviran jakamisesta
31/1906
Asetus muutoksista eräisiin osiin voimassa olevia säännöksiä filosofiankandidaatti-ja filosofianlisentsiaattitutkinnosta Suomen Keisarillisessa Aleksanderin-Yliopistossa
30/1906
Asetus koskeva velvollisuutta pitää kauppa-aluksissa laivain yhteentörmäämisen estämistä tarkoittavia sääntöjä
29/1906
Päätös asiasta, joka koskee sen alan laajentamista missä koirashirveä saadaan metsästää.
29/1906
Asetus luotsi- ja majakkalaitoksen ylihallituksen vahtimestarin palkkauksesta
29/1906
Asetus Teollisuushallituksen vahtimestarin palkkauksesta
29/1906
Asetus Helsingin ja Turun teollisuuskoulujen suomenkielisten rinnakkaisosastojen asettamisesta vakinaiselle vuosirahasäännölle.
28/1906
Päätös Suomen Pankin ulkomaisen kirjeenvaihdon kanslistille myönnetystä osallisuudesta Suomen Siviiliviraston leski- ja orpokassaan
28/1906
Päätös Hämeenlinnan kaupungin oikeusraatimiehelle myönnetystä osallisuudesta Suomen Siviiliviraston leski- ja orpokassaan.
28/1906
Päätös sellaisten vähempien lapsenpäästölaitosten perustamisesta maahan, joita tarkoitetaan Armollisessa Julistuksessa 26 p:ltä Huhtikuuta 1892
28/1906
Päätös ylimääräisen mielentautiopin professorinviran perustamisesta Keisarilliseen Aleksanderin-Yliopistoon sekä apulaislaboraattorinviran perustamisesta saman Yliopiston kemialliseen laboratooriin
28/1906
Asetus siitä, että muutamat kohdat voimassa olevissa Aleksanderin- Yliopiston leskien- ja orpoinkassaa koskevissa määräyksissä muutetaan ja täydennetään
28/1906
Asetus jolla eräissä kohdin muutetaan voimassa olevat säännökset toimenpiteistä yhdenvertaisuuden perillesaattamiseksi suomen ja ruotsinkielten käyttämiseen nähden Suomenmaan tuomioistuimissa ja virastoissa.
28/1906
Asetus suomalaisen lakikielen apulaisenviran asettamisesta Suomen Aleksanderin-Yliopiston lainopilliseen tiedekuntaan
27/1906
Päätös, jolla kielletään karviaistainten ja tuoreiden tahi kuivattuin karviaismarjain tuonti Suomeen
27/1906
Päätös koskeva Suomen Pankin ulkomaan-kirjeenvaihdon kanslistinviran lukemista Suomen Suuriruhtinaanmaassa voimassa olevan, 15 p:nä Heinäkuuta 1897 annetun armollisen arvojärjestyksen kahdenteentoista arvoluokkaan
27/1906
Päätös koskeva luotsiaseman perustamista Haapaluodon (Aspkärin) saarelle, joka on aavan meren ja Porin pohjoispuolella olevan Satamasaaren (Hamnholmin) välisessä kulkuväylässä
27/1906
Päätös koskeva kruununvuotien ja kruununnimismiesten virkaan nimittämisen ja virasta erottamisen järjestyksestä 26 (13) päivänä helmikuuta 1903 annetun Armollisen määräyksen peruuttamista
27/1906
Asetus virkatalointarkastajanvirkain asettamisesta vakinaiselle palkkakannalle
27/1906
Päätös kunnaneläinlääkäreille myönnetystä postirahanvapaudesta
27/1906
Päätös sisältävä taksan, jonka mukaan piiri-insinöörit ja maanviljelysinsinöörit ovat oikeutetut saamaan lunastusta alempana mainituista asiakirjoista, kartoista ja piirustuksista y.m.
Säädösmuutokset numeroittain

67 - 47 46 - 27 26 - 7 6 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.