Säädösmuutosten hakemisto: 1906

Säädösmuutokset numeroittain

67 - 47 46 - 27 26 - 7 6 - 1

26/1906
Laki, joka käsittää Suomen Suuriruhtinaanmaan uuden Valtiopäiväjärjestyksen sekä Vaalilain toimeenpanemisesta aiheutuvia välittäviä säädöksiä
26/1906
Suomen Suuriruhtinaanmaan Vaalilaki
26/1906
Suomen Suuriruhtinaanmaan Valtiopäiväjärjestys
25/1906
Asetus siitä verosta, joka paloviinan valmistamisesta Suomessa on suoritettava 1 p: stä Heinäkuuta 1906 vuoden 1907 loppuun, sekä paloviinaveron käyttämisestä vuosina 1906 ja 1907
25/1906
Asetus suostuntaverosta mallasjuomain valmistamisesta
24/1906
Asetus leimasuostunnasta Suomen Suuriruhtinaanmaassa
24/1906
Asetus siitä suostuntaverosta, joka on suoritettava pelikorteista
23/1906
Päätös koskeva johtosääntöä Teollisuushallituksessa olevalle kauppaopetuksen tarkastajalle
23/1906
Päätös maksun kantamisesta soutuveneellä kulkemisesta Wihovuonteen ja Kerman kanavain kautta
23/1906
Päätös Helsingin kaupungin Maistraatin ja Raastuvanoikeuden kokoonpanosta ja toiminnasta.
22/1906
Laki Suomen Suuriruhtinaanmaan ylimääräinen tulo- ja menoarvio vuodelle 1906
22/1906
Laki Suomen Suuriruhtinaanmaan vakinainen tulo- ja menoarvio vuodelle 1906
21/1906
Päätös koskeva 15 päivänä Joulukuuta 1891 Keisarillisen Senatin vahvistaman taksan muuttamista, jonka mukaan metsätoimitukset kruunun pää- ja karjataloilla sekä sotilas- ja siviiliviraston puustelleilla ovat korvattavat
21/1906
K Uudenmaan läänin Kuvernöörille vahvistetusta johtosäännöstä tilatonta väestöä varten annettujen valtiolainojen Tarkastajalle
20/1906
Päätös Tammikuun 21 p:nä 1897 annetun armollisen liikenneohjesäännön 83 §:n 2 momentin ja 84 §:n 1 momentin muuttamisesta toisin kuuluviksi
20/1906
Asetus koskeva kolmannen kansakouluntarkastajan viran perustamisesta Koulutoimen Ylihallitukseen
20/1906
Asetus eräistä lisäyksistä voimassa oleviin säännöksiin uusien virkojen asettamisesta Suomen Aleksanderin Yliopiston lainopilliseen tiedekuntaan.
19/1906
Päätös Wiipurin luotsauspiiriä olevan Orrengrundin luotsipaikan vanhimmantoimen lakkauttamisasiasta
19/1906
Päätös koskeva Suomen eläinlääkärinpiirien lisäämistä ja uudelleen- järjestämistä
19/1906
Asetus koskeva kymmenen uuden läänineläinlääkärinviran perustamista ja Wiipurin läänin ylimääräisen eläinlääkärinviran muuttamista vakinaiseksi
18/1906
Asetus väliaikaisten suomenkielisten tyttökoulun jatkoluokkien perustamisesta Helsingin kaupunkiin
17/1906
Asetus venäjänkielen käyttämisestä asiain käsittelyssä Suomen hallintovirastoissa
16/1906
Päätös Nilsiän pitäjässä olevan Lastukosken kanavan avaamisesta yleiselle liikenteelle
16/1906
Päätös Kiurujoen kanavareitin avaamisesta yleiselle liikenteelle
16/1906
Päätös koskeva Helsingin luotsauspiirissä olevan Busön luotsiaseman lakkauttamista
15/1906
Asetus koskeva muutosta Armolliseen sivusaatavataksaan virkamiehille ja käskyläisille tullilaitoksissa ja tullivartioissa 23 päivältä Kesäkuuta 1885
14/1906
Päätös koskeva konsulentin viran perustamista väliaikaisesti tuberkuloosin vastustamiseksi nautaeläimissä
14/1906
Asetus koskeva kansantaloustieteen professorinviran perustamista Keisarilliseen Aleksanterin-Yliopistoon ja siitä aiheutuvia toimenpiteitä
13/1906
Asetus kuuden uuden piiritarkastajan asettamisesta kansakouluja varten maalla
12/1906
Asetus joka koskee väkijuomista ja erinäisistä apteekkitavaroista suoritettavan tullin korottamista.
11/1906
Asetus sisältävä muutoksia erinäisissä kohdissa armolliseen ohjesääntöön Suomen Pankille Helmikuun 19 p:ltä 1895 muutoksineen 10 p:ltä Heinäkuuta 1901 sekä uuden vuosirahansäännön pankille
10/1906
K Tullihallitukselle vaskikankien ja vaskilangan tullissa käyttelemisestä
10/1906
Päätös koskeva tuberkuloosiin sairastuneiden nautaeläinten merkitsemistä
9/1906
K Tullihallitukselle n.k. Ameriikan silavan ja "lard" eli "schmaltz" nimisen sulatetun sianrasvan tullikäyttelystä
9/1906
Asetus seminaarien kolleeganvirkojen muuttamisesta lehtorinviroiksi
8/1906
Asetus jolla eräissä kohdin peruutetaan Armollisessa Julistuksessa Joulukuun 6 päivältä 1869 vahvistettuja säännöksiä ja toimenpiteitä.
7/1906
M koskeva Keisarillisen Aleksanderin-Yliopiston yleisen kirjaston varakirjastonhoitajan palkkauksen korottamista
Säädösmuutokset numeroittain

67 - 47 46 - 27 26 - 7 6 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.