Säädösmuutosten hakemisto: 1905

Säädösmuutokset numeroittain

62 - 42 41 - 22 21 - 1

41/1905
M koskeva kustannusten suorittamista 1907 vuoden valtiopäivistä sekä Säätytalon ynnä Valtiosäätyjen arkiston ja kirjaston hoidosta ja ylläpidosta varainhoitokaudella 1905 - 1907
40/1905
Päätös Keisarillisen Majesteetin Armollisen määräyksen johdosta 11 (24) päivältä Elokuuta 1905, jolla kumotaan 26 päivänä Kesäkuuta (9 päivänä Heinäkuuta) 1903 annettu määräys, joka koskee lupaa kirkolliskokousten kokoonkutsumiseen
39/1905
Asetus vankeinhoitolaitoksen palkkasääntöjen muuttamisesta
39/1905
Asetus Vaasan Hovioikeuden vakinaisten vahtimestarien palkkaetujen muuttamisesta
39/1905
Päätös koskeva Reisjärven pitäjän Kankaan kylän perintötilojen Honkalan N:o 21, Hyvösen N:o 23 ja Toivolan N:o 32 sekä Öljymäen, Lammasniemen ja Kumpulan kruununtorppain ynnä Teeriharjun metsänvartijantorpan siirtämistä hallinnollisessa, kirkollisessa ja oikeudellisessa suhteessa sanotusta pitäjästä Sievin pitäjään kuuluviksi
39/1905
K Liittokirja tehty Pietarissa 16 p:nä Helmikuuta/1 p:nä Maaliskuuta 1905 Venäjän ja Tanskan kesken pakollisesta välitystuomiosta
39/1905
Asetus Suomen Valtionarkistossa palvelevain aktuaarien virkanimen muuttamisesta sekä heidän asettamisestaan samanarvoisiksi virkaan kuuluviin oikeuksiin ja etuuksiin nähden
39/1905
Asetus Keisarillisen Suomen Senaatin Prokuraattorin Apulaisen palkkaetujen lisäämisestä
38/1905
Päätös joka sisältää 20 p:nä Helmikuuta 1893 paloviinan denaturoimisesta annetun Armollisen Asetuksen 5 §:n muutoksen.
38/1905
Asetus Suomen postilaitokselle 19.11.1896 annetun vuosirahansäännön muuttamisesta
37/1905
Asetus koskeva 20 päivänä Lokakuuta 1898 metsästyksestä annetun Armollisen julistuksen 1 - 3 §:n muuttamista
36/1905
Päätös joka tehtiin ja annettiin määräaikaisilla valtiopäivillä Helsingissä 15 päivänä huhtikuuta 1905
35/1905
Asetus eläkkeen antamisesta maaseutujen kansakouluntarkastajille
34/1905
Asetus Suomen valtiovaroista valtakunnanrahastoon sotilastarpeisiin vuonna 1905 suoritettavasta apumaksusta
34/1905
Asetus paloviinan valmistamisesta maksettavasta verosta, mallasjuomain valmistamisesta maksettavasta suostuntaverosta, pelikorteista maksettavasta suostuntaverosta sekä leimasuostunnasta vuoden 1905 jälkimäisellä puoliskolla
33/1905
Asetus väliaikaisten ammattiosastojen perustamisesta kutoma-, paperi- ja teknokemiallista teollisuutta varten Tampereen kaupunkiin sijoitettuun teollisuuskouluun
32/1905
Päätös Iisalmen kaupungin Pormestarille myönnetystä osallisuudesta Suomen Siviilivirkakunnan leskien- ja orpoinkassaan.
32/1905
Asetus hammaslääkintätaidon opetuksesta Keisarillisessa Aleksanderin- Yliopistossa.
31/1905
Asetus alaikäisiä miespuolisia lainrikkojia varten perustettavan Kotiniemen kasvatuslaitoksen järjestämisestä
30/1905
Asetus moottoriveneistä matkustajain kuljettamista varten
30/1905
Päätös sisältävä erityisiä määräyksiä päiväkirjan pitämisestä ehdotonta vapausrangaistusta määräävän tuomion täytäntöön panemisesta
29/1905
Päätös koskeva myönnytystä Karjalankosken rautatien luovuttamiseen yleiselle liikenteelle
28/1905
Päätös koskeva uuden lääketaksan vahvistamista Suomenmaalle
28/1905
Päätös sisältävä tarkempia määräyksiä toimenpiteistä Suomen hevosrodun parantamiseksi
27/1905
Päätös koskeva Gumtähden ynnä eräiden muiden Helsingin pitäjän Vähän- Huopalahden kylää olevain tilain liittämistä hallinnollisessa, kirkollisessa ja oikeudellisessa suhteessa Helsingin kaupunkiin
26/1905
Päätös Hämeenlinnan kaupunginlääkärille myönnetystä osallisuudesta Suomen Siviilivirkakunnan leskien- ja orpoinkassaan.
26/1905
Päätös Nikolainkaupungin maistraatinsihteerille ja toiselle kaupunginlääkärille myönnetystä osallisuudesta Suomen Siviilivirkakunnan leskien- ja orpoinkassaan
26/1905
Asetus koskeva muutoksia erinäisiin osiin Keisarillisen Suomen Aleksanderin-Yliopiston opinto- ja kurinpito-ohjesääntöä
25/1905
S pakollisesta välitystuomiosta Venäjän sekä Ruotsin ja Norjan välillä, tehty Pietarissa 26 p:nä Marraskuuta (9 p:nä Joulukuuta) 1904 ja vahvistettu 12 p:nä Helmikuuta 1905
24/1905
Päätös koskeva uusien maan luotsauspiirien ja luotsipaikkain luettelojen vahvistamista
24/1905
Päätös Kotiniemen kasvatuslaitoksen johtajalle myönnetystä vapaakirjeoikeudesta
23/1905
Päätös koskeva armollisessa kirjeessä 23 päivältä Heinäkuuta 1895 oppilasluvusta seminaarien alimmalla luokalla annetun määräyksen lakkauttamista
23/1905
Päätös koskeva uuden ohjesäännön vahvistamista Suomen kirkollisviraston leski- ja orpokassalle
22/1905
Päätös koskeva Helsingin tyttökoulujen valmistavien luokkien oppikurssien muuttamista samanlaisiksi kuin ylemmän kansakoulun I ja II vuosiosaston sekä maan muiden tyttökoulujen I luokan pääsyehtojen muuttamista
Säädösmuutokset numeroittain

62 - 42 41 - 22 21 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.