Säädösmuutosten hakemisto: 1905

Säädösmuutokset numeroittain

62 - 42 41 - 22 21 - 1

21/1905
Asetus koskeva muutettuja määräyksiä Suomen metsäkassöörien virkaan- nimittämisestä ja virasta-erottamisesta
20/1905
Päätös Porvoon luotsiaseman luotsivanhimmanviran lakkauttamisesta sekä vielä yhden nuoremman luotsin ottamisesta sinne vakinaiselle vuosipalkalle
19/1905
Asetus Suomen Suuriruhtinaanmaan tyttökoulujen johtajattarenvirkojen lakkauttamisesta ja vastaavien opettajattarenvirkojen perustamisesta niiden sijaan
19/1905
Päätös Puhe Suomen Suuriruhtinaanmaan Valtiosäädyille valtiopäiviä lopetettaessa Helsingissä 15 (2) p:nä Huhtikuuta 1905
18/1905
Asetus veronvähennyksestä eräissä Turun ja Porin läänin rannikkoseuduissa
17/1905
K Suomenmaan Valtiosäädyille määräaikaisten valtiopäiväin päättämisestä 15/2 p:nä Huhtikuuta 1905
17/1905
Asetus koskeva palkkauksen määräämistä Keisarillisen Aleksanderin- Yliopiston ylimääräisille professoreille
16/1905
O Juhlamenojenohjeet Valtiopäiväin päättäjäisissä Helsingissä vuonna 1905
15/1905
jolla kumotaan 1 (14) päivänä elokuuta 1902 annettu väliaikainen asetus siitä, missä järjestyksessä oikeuskunnan virkamiehiä on erotettava virasta
15/1905
J koskeva 12 p:nä Heinäkuuta (29 p:nä Kesäkuuta) 1901 annetun Suomen Suuriruhtinaanmaan Asevelvollisuuslain toistaiseksi lakkauttamista käytännöstä
14/1905
S Sopimus postiyhdistyksistä Venäjän (Suomi siihen luettuna) ja Ruotsin välillä
13/1905
Laki Suomen Suuriruhtinaanmaan ylimääräinen tulo- ja menoarvio vuodelle 1905.
13/1905
Laki Suomen Suuriruhtinaanmaan vakinainen tulo- ja menoarvio vuodelle 1905
13/1905
Päätös koskeva Tammisaaren neliluokkaisen alkeiskoulun lakkauttamista ja luovuttamista mainitulle kaupungille sekä kaupungin oikeuttamista muodostamaan ja laajentamaan se viisiluokkaiseksi yhteiskouluksi
13/1905
Päätös koskeva vaivais- ja työhuonerahaston sekä Turun läänin säästörahaston lakkauttamista
13/1905
Asetus suostuntavaroista vuonna 1905 suoritettavista määrärahoista
13/1905
Asetus paloviinan valmistamisesta suoritettavasta verosta, mallasjuomain valmistamisesta maksettavasta suostuntaverosta, pelikorteista maksettavasta suostuntaverosta sekä leimasuostunnasta 1905 vuoden ensimmäisellä puoliskolla
12/1905
Päätös koskeva Ruokolahden ja Rautjärven kruununnimismiespiirin jakamista
11/1905
Päätös siitä ajasta, jolloin Pielaveden pitäjän Varpaisten kylä kirkollisessa, hallinnollisessa ja oikeudellisessa suhteessa on siirrettävä Maaningan pitäjään kuuluvaksi
11/1905
J Julistuskirja, annettu Tsarskoje Selossa 18 p:nä helmikuuta (3 p: nä Maaliskuuta) 1905
10/1905
Päätös siitä milloin Armollinen asetus neuvojanviran asettamisesta hevoshoidon edistämistä varten ja Armollinen asetus hevoshoidon edistämiseen Suomessa myönnetyistä määrärahoista tulevat voimaansa.
10/1905
Asetus neuvojanviran asettamisesta hevoshoidon edistämistä varten
10/1905
Asetus hevoshoidon edistämiseen Suomessa myönnetyistä määrärahoista.
8/1905
Päätös siitä, milloin eräs Joensuun sukukartanosta pakkoluovutettu maa- alue on erotettava Uskelan pitäjästä ja kunnallisessa suhteessa yhdistettävä Salon kauppalaan
8/1905
Päätös Keisarillisen Majesteetin armollisen käskyn johdosta, joka koskee Suomen Suuriruhtinaanmaan Valtiosihteerinviraston ja Hänen Majesteettinsa Keisarin Suomen Kanslian sekä Pietarissa olevan Suomen Passiviraston virka- ja palvelusmiesten virkapukuja.
8/1905
J Keisarillisen Korkeuden Suuriruhtinaan Sergej Aleksandrovitshin kuoleman johdosta.
7/1905
Asetus toisen protokollasihteerinviran perustamisesta Keisarillisen Suomen Senaatin Talousosaston Kirkollisasiain Toimituskuntaan
6/1905
Asetus Suomen luotsi ja majakkavirastoille 9.5.1870 annetun Ohjesäännön 42 ja 65 §:n muuttamisesta toisin kuuluviksi
6/1905
Asetus 3.5.1888 vahvistetun luotsilaitoksen vuosirahansäännön muuttamisesta
5/1905
Asetus 77 numeron 6 momentin muuttamisesta siinä luettelossa, joka on liitetty Toukokuun 30 p:nä 1888 annettuun Armolliseen Julistukseen erityisistä muutoksista Suomen Suuriruhtinaanmaan tullitaksaan
5/1905
Päätös puutavarain ilmoittamisesta niitä ulosvietäessä kuin myös puutavaroista suoritettavan sahausmaksun ja vientitullin tulouttamisesta, ylöskannosta sekä tilinteosta.
5/1905
Asetus koskeva vientitullia sahahirsistä ja muista sahaamattomista jykevämmistä ja pienemmistä Suomen puutavaroista
5/1905
Asetus sahausmaksun suorittamisesta Suomessa
5/1905
Asetus toisen esittelijäsihteerinviran perustamisesta Keisarillisen Suomen Senaatin Talousosaston Oikeustoimituskuntaan
5/1905
Asetus koskeva Suomen Tilastollisen Päätoimiston vuosirahansäännön muuttamista
4/1905
Päätös postiosotusten ja postietuanti-lähetysten vaihtoa Suomen Suuriruhtinaanmaassa koskevain uusien määräysten voimaanpanemisesta Helmikuun 1 päivästä 1905 alkaen
4/1905
Päätös koskeva uutta taksaa postipakettien kuljetukselle Keisarikunnassa
4/1905
Päätös maanviljelysinsinöörien virantoimituspiireistä ja asemapaikoista
4/1905
Asetus maanviljelysinsinöörien lukumäärän lisäämisestä
3/1905
Asetus muutoksista tullilaitoksen vuosirahansääntöön
3/1905
Asetus vapaan asunnon antamisesta kansakoulunopettaja- ja opettajatarseminaarien vahtimestareille sekä lisäpalkkiosta eräille mainituista vahtimestareista
2/1905
Asetus alilääkärintointen perustamisesta Viipurin, Mikkelin, Kuopion ja Hämeenlinnan lääninsairaaloihin.
2/1905
Päätös koskeva sitä ajankohtaa, milloin kaksi Joensuun sukukartanosta pakkoluovutettua maa-aluetta ja Salon asema-alue ovat erotettavat Halikon pitäjästä ja nimismiehenpiiristä sekä kunnallisessa ja hallinnollisessa suhteessa yhdistettävät Salon kauppalaan
2/1905
Asetus Turun ja Wiipurin Hovioikeuksien vakinaisten vahtimestarien palkkaetujen muuttamisesta
2/1905
Asetus vankienhoitolaitoksen vuosirahansääntöjen muuttamisesta
1/1905
Asetus uuden suomenkielisen viisiluokkaisen tyttökoulun perustamisesta Helsinkiin
1/1905
Käskykirje Hänen Majesteettinsa Hovin Tallimestarille, Amiraalikunnan Kenraaliluutnantille, Ruhtinas Ivan Obolenskij`ille
Säädösmuutokset numeroittain

62 - 42 41 - 22 21 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.