Säädösmuutosten hakemisto: 1904

Säädösmuutokset numeroittain

59 - 40 39 - 20 19 - 1

39/1904
K Perintöruhtinaan Cesarevitschin ja Suuriruhtinaan Aleksei Nikolajevitschin syntymisen johdosta
38/1904
J siitä että Hänen Keisarillinen Majesteettinsa Keisarinna Aleksandra Feodorovna on synnyttänyt Pojan, Suuriruhtinaan Perintöruhtinaan Sesarevitshin, joka on saanut nimen Aleksei
37/1904
K koskeva niiden väliaikaisten toimenpiteiden vahvistamista, jotka tarkottavat eräiden Venäjän satamain suojelemista sodanaikana siihen asti kuin ne julistetaan sotatilaan
36/1904
Asetus koskeva Oulun ruotsalaisen tyttökoulun uudestajärjestämistä viisiluokkaiseksi ruotsalaiseksi realioppilaitokseksi
36/1904
Asetus koskeva Suomen kreikkalais-katooliselle hiippakuntahallitukselle myönnettyä lupaa venäläisten oppilaitosten perustamiseen
36/1904
Asetus 31.5.1867 ann. A:n muuttamisesta
35/1904
Asetus vuosirahansäännön vahvistamisesta Loviisan kaupungin poliisilaitokselle
35/1904
Asetus vuosirahansäännön vahvistamisesta Tammisaaren kaupungin poliisilaitokselle
35/1904
Asetus vuosirahansäännön vahvistamisesta Porin kaupungin poliisilaitokselle
35/1904
siitä että sotajoukkojen hallinnosta ja linnoitusten hoidosta annettujen Asetusten sekä sotatilaan julistettuja paikkakuntia koskevain Säännösten vaikutus ulotetaan Suomenmaahan
34/1904
Asetus toimenpiteistä yhteyden aikaansaamiseksi Keisarikunnan ja Suomen Suuriruhtinaanmaan rahajärjestelmäin välillä
33/1904
Asetus koskeva muutoksia Keisarillisen Suomen Aleksanderin-Yliopiston eläintieteellisen museon vuosirahansääntöön
33/1904
Asetus asistentinviran perustamisesta Keisarillisen Aleksanderin- Yliopiston kemialliseen laboratorioon.
33/1904
Päätös toisen kotimaisen kielen poistamisesta pääsyvaatimuksena maan tyttökouluihin
32/1904
Päätös joka koskee uutta taksaa pakettien kuljetuksesta Keisarikunnassa.
32/1904
Päätös koskeva johtosääntöä Suomen rautatiehallitukselle.
31/1904
Päätös neljän luotsipaikan perustamisesta Päijänteen luotsauspiiriä olevaa Keiteleen järveä varten
30/1904
Päätös koskeva hevosten maastavientikieltoa sodan aikana
30/1904
Päätös koskeva erinäisiä määräyksiä lastenopetuksen korottamisesta Lapinmaassa sekä Kuolajärven ja Kuusamon seurakunnissa
30/1904
Asetus vuosirahansäännön vahvistamisesta Kotkan kaupungin poliisilaitokselle
29/1904
S Ohjesääntö Venäjän konsuleille, annettu 31 p. Joulukuuta 1902
29/1904
Päätös koskeva kaikkien Lapinmaan kihlakunnan kuntien kansakoulujen opettajille ja opettajattarille myönnettyä oikeutta lukea hyväksensä kaksinkertaiset virkavuodet
28/1904
Asetus Suomen postilaitoksen vuosirahansäännön muuttamisesta
27/1904
Asetus vuosirahansäännön vahvistamisesta Tornion kaupungin poliisilaitokselle
27/1904
Päätös siitä, että esittelijänvirka Sotaministerin luona Suomen sotaväkeä koskevia asioita varten lakkautetaan
27/1904
Päätös Keisarillisen Majesteetin Armollisen käskyn johdosta, joka koskee jäsenen määräämistä Keisarillisen Senaatin Talousosaston Erityiseen Täysi-istuntoon esteen sattuessa sille Oikeusosaston jäsenelle, joka Armossa on määrätty ottamaan osaa sanottuun Täysi-istuntoon
26/1904
Päätös 14 §:n muuttamisesta Armollisessa Julistuksessa 3 p:ltä Toukokuuta 1899, joka sisältää tarkempia määräyksiä samana päivänä annetussa Armollisessa Asetuksessa käskettyä valtiovaraston kassa- ja tililaitoksen uudestaan-järjestämistä toimeenpantaessa
25/1904
Päätös Säästöpankintarkastajan apulaiselle myönnetystä postirahanvapaudesta
24/1904
Päätös niistä ehdoista ja velvollisuuksista, joita vastaan matkastipendejä venäjänkielen oppimista varten Keisarikunnassa annetaan henkilöille, jotka ovat valtion palveluksessa taikka haluavat siihen valmistautua
24/1904
Päätös niiden venäjänkielen kurssien uudestaan järjestämisestä, jotka Helsingin kaupungissa on toimeenpantu valtion palveluksessa olevia tahi siihen valmistautumaan haluavia henkilöitä varten, kuin myös sanottuja kursseja koskevista tarkemmista määräyksistä
23/1904
Asetus suomenkielen ottamisesta opetuskieleksi Oulun ruotsalaisessa realilyseossa
23/1904
Asetus Kuvernöörien alamaisten kertomusten ohjelman muuttamisesta
23/1904
Päätös koskeva Tampereen kaupungin Raastuvanoikeuden ja Maistraatin kokoonpanoa ja toimintaa
22/1904
Käskykirje niiden henkilöiden lukumäärästä, jotka 1904 vuoden kutsunnassa Suomen Suuriruhtinaanmaassa ovat kutsuttavat vakinaiseen sotapalvelukseen
22/1904
Asetus korotetuista määrärahoista kutsuntatoimistoille
21/1904
Asetus Suomen kuuromykkäin- ja sokeainoppilaitosten uudestajärjestämisestä
21/1904
Päätös N:o 77,6 kohdan muuttamisesta siinä luettelossa, joka on liitetty 30 p:nä Toukokuuta 1888 annettuun Armolliseen Julistukseen erityisistä muutoksista tullitaksaan
20/1904
Päätös koskeva Santarmiosastoon kuuluvain henkilöiden ja siviiliviranomaisten välisiä tiedoksiantoja
Säädösmuutokset numeroittain

59 - 40 39 - 20 19 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.