Säädösmuutosten hakemisto: 1904

Säädösmuutokset numeroittain

59 - 40 39 - 20 19 - 1

19/1904
Päätös sisältävä ohjesäännön Tuomarniemen tilalle Ätsärin pitäjään perustetulle metsänvartijakoululle
19/1904
Päätös sisältävä taksan, jonka mukaan metsätoimitukset Suomen evankelis-luterilaisten seurakuntain papiston virkataloilla ovat korvattavat
19/1904
Päätös määrätyksi ajaksi voimassa olevain todistusten antamisesta palvelukseen otetuille asevelvollisille heitä kotiin laskettaessa
18/1904
Asetus koskeva palkkauksen korotusta kreikkalais-katolisen uskonopin opettajille Suomessa
17/1904
Asetus poliisikunnan järjestämisestä niissä kaupungeissa ja muissa yhdyskunnissa, joissa ei ole täydellistä poliisilaitosta
17/1904
Päätös koskeva määräyksiä apumaksuista poliisin voimassa pitämiseksi niissä kaupungeissa ja muissa yhdyskunnissa, joissa ei ole täydellistä poliisilaitosta
16/1904
Päätös koskeva aikaa, jolloin Armollinen Asetus tarttuvain kotieläintautien ehkäisemisestä Suomessa ja Armollinen Asetus, sisältävä lisäsäännöksiä edellämainittuun Armolliseen Asetukseen astuvat voimaan.
16/1904
Asetus tarttuvien kotieläintautien ehkäisemisestä Suomessa
16/1904
Asetus koskeva muutosta määräyksiin lastenopetuksesta Suomenmaan kreikkalais-katolisissa seurakunnissa
15/1904
Päätös sisältävä muutoksen voimassa oleviin määräyksiin jälkivaatimuslähetysten kuljetuksesta postissa Suomen ja Venäjän valtakunnan muiden osien välillä
15/1904
Päätös koskeva evankelis-luterilaiseen tai metodistiseen uskontunnustukseen kuuluvien suomalaisten rekryyttien sotilasvalaa
14/1904
Asetus koskeva muutoksia Tampereen kaupungin poliisilaitoksen vuosirahansääntöön
14/1904
Päätös siitä, missä järjestyksessä Suomen Lapin paikkakuntiin muuttavat henkilöt ovat kutsuttavat suorittamaan asevelvollisuutensa
13/1904
Päätös kauppaoppilaitoksia Suomessa koskevan Armollisen asetuksen voimaantulosta
13/1904
Asetus kauppaoppilaitoksista Suomessa
13/1904
Päätös armollisen käskyn johdosta, koskeva Waasan suomalaisen tyttökoulun ottamista valtion haltuun
12/1904
Päätös koskeva liikenneohjesääntöä ja taksaa y.m. Loviisan-Vesijärven rautatielle
12/1904
Päätös koskeva Säästöpankkien tarkastajan apulaisen virkatoimintaa
12/1904
Päätös sisältävä järjestyssäännön laivaliikenteelle Jämsän joessa Jämsän pitäjässä Päijänteen järven ja Jämsän kosken välisellä matkalla
11/1904
J Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistuskirja sotatoimien alottamisesta Japanin Keisarikuntaa vastaan
11/1904
Päätös koskeva erinäisiä määräyksiä Santarmiosastossa palvelevain henkilöiden sekä Suomen tullilaitoksen virkamiesten ja palvelijain virkatoiminnasta
10/1904
Asetus Suomen sotaväen leskien- ja orpoinkassan nimen muuttamisesta
10/1904
Laki Suomen Suuriruhtinaanmaan ylimääräinen tulo- ja menoarvio vuodelle 1904
10/1904
Laki Suomen Suuriruhtinaanmaan vakinainen tulo- ja menoarvio vuodelle 1904
9/1904
Päätös muutamien Suomen kouluviraston eläkekassalle 19 p:nä Toukokuuta 1883 annetun Armollisen ohjesäännön pykälien muuttamisesta
9/1904
Päätös koskeva 13/26 päivänä Heinäkuuta 1903 annetulla Armollisella asetuksella vahvistettujen uusien lukusuunnitelmien lopullista voimaan-panoa
8/1904
Päätös koskeva Tuomarniemen metsänvartijakoulun johtajalle myönnettyä postirahanvapautta
7/1904
Päätös opetuksen järjestämisestä kreikkalais-katolisina pyhäpäivinä sekä Keisarillisina juhlapäivinä myös niissä maan alkeisoppilaitoksissa ja tyttökouluissa sekä Koulutoimen Ylihallituksen valvonnan-alaisissa yksityiskouluissa, joissa käy kreikkalais-katolisia oppilaita
6/1904
Päätös siitä ajasta, jolloin Kankaanpään pitäjän Samminmajan kylä on hallinnollisessa ja oikeudellisessa suhteessa siirrettävä Siikaisten pitäjään.
6/1904
Päätös koskeva Porvoon tuomiokunnan tuomarille tulevan kruununpalkan määrää
6/1904
Päätös koskeva Maskun tuomiokunnan tuomarille tulevan kruununpalkan määrää
6/1904
Päätös koskeva merivahingonkatsastusmiesten velvollisuutta eräissä tapauksissa Merenkuluntarkastajalle lähettää pöytäkirja merivahingon kärsineen laivan katsastamisesta
5/1904
Päätös koskeva Nikolainkaupungin suomalaisen reaalilyseon kolmen ylimmän luokan oppilaille suotua oikeutta 5 vuoden kuluessa saada opetusta latinan kielessä
4/1904
Asetus Valtakunnanpankin osastokonttorien perustamisesta Suomeen
3/1904
Asetus Kuopion kaupungin poliisilaitoksen vuosirahansäännön muuttamisesta
3/1904
Päätös sen Armollisen selityksen johdosta, jonka Keisarillinen Majesteetti on antanut 2 kohdasta Armollisessa Asetuksessa 1/14 Elokuuta 1902 siitä, missä järjestyksessä hallintovirastojen virkamiehiä on erotettava virasta
2/1904
Päätös Senaatille suodun Armollisen luvan johdosta myöntää oikeutta poikkeamisiin voimassa olevista määräyksistä oppilaisten luvusta maan karjanhoitaja- ja meijerikouluissa
2/1904
Päätös Keisarillisen Majesteetin Armollisen käskyn johdosta, koskeva erinäisten oikeuksien ja etujen myöntämistä Suomen kadettikoulussa palvelleelle miehistölle
1/1904
Päätös koskeva molempain Helsingissä olevain normaalilyseoiden kolmelle ylimmälle luokalle kreikan kielen opetusta varten järjestettäviä rinnakkaisosastoja
1/1904
Asetus vuosirahansäännön vahvistamisesta Mikkelin kaupungin poliisilaitokselle
1/1904
Asetus vuosirahansäännön vahvistamisesta Oulun kaupungin poliisilaitokselle
1/1904
Asetus vuosirahansäännön vahvistamisesta Viipurin kaupungin poliisilaitokselle
1/1904
Asetus vuosirahansäännön vahvistamisesta Turun kaupungin poliisilaitokselle
1/1904
K Suomenmaan Kenraalikuvernöörille siitä, että henkilöt, jotka ovat kielletyt oleskelemasta Suomessa, älkööt saako nauttia yleisiä valtiollisia ja kunnallisia oikeuksia
1/1904
Päätös koskeva sitä aikaa, jolloin Suomenmaalaisen Santarmihallituksen vuosirahansääntö on astuva voimaan, sekä edellämainitun Santarmihallituksen ylläpitokustannuksia
1/1904
S Vuosirahansääntö Suomenmaalaiselle Santarmihallitukselle
1/1904
Asetus johtosäännön vahvistamisesta Suomen Santarmiosastolle.
1/1904
K rangaistustoimista 1903 vuoden asevelvollisuuskutsunnasta ilman laillista syytä poisjääneitä asevelvollisia vastaan
1/1904
K Suomen valtiovaroista Valtakunnan rahastolle suoritettavista maksuista sotilasmenojen korvaamista varten
Säädösmuutokset numeroittain

59 - 40 39 - 20 19 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.