Säädösmuutosten hakemisto: 1903

Säädösmuutokset numeroittain

58 - 38 37 - 18 17 - 1

37/1903
Asetus Tampereen suomalaisen reaalilyseon klassillisten rinnakkaisluokkien muuttamisesta itsenäiseksi suomalaiseksi klassilliseksi lyseoksi
37/1903
Asetus Turun suomalaisen klassillisen lyseon reaaliosaston muuttamisesta itsenäiseksi reaalilyseoksi sekä vuosirahansäännön vahvistamisesta sille lyseolle
36/1903
Päätös lisäys 19.12.1892 annettuun julistukseen liitettyihin luetteloihin luotsauspiireistä
36/1903
Asetus lukusuunnitelmain vahvistamisesta Suomen klassillisille ja reaalilyseoille
35/1903
Asetus tavaraleimain suojelemisesta 11 Helmikuuta 1889 annetun Armollisen Asetuksen 9 ja 13 §:n muuttamisesta toisin kuuluviksi
34/1903
Päätös siitä ajasta, jolloin Suomen valtionrautateiden hallintoa koskeva Armollinen asetus on astuva voimaan
34/1903
Asetus koskeva Suomen valtionrautateiden hallintoa.
34/1903
Asetus koskeva Pietarissa olevan Suomen Passiviraston vuosirahansääntöä
34/1903
Asetus niistä maksuista, jotka kannetaan passeja annettaessa syntyperäisille suomalaisille
34/1903
Asetus koskeva järjestystä passeja antaessa suomalaisille syntyperäisille asukkaille Keisarikunnassa oleskelemista varten
33/1903
Päätös koskeva palkkion maksamista maanmittaustoimituksista ennenkuin palkkiolasku on maanmittausrevisionissa tarkastettu
32/1903
Päätös Keisarillisen Majesteetin Armollisen määräyksen johdosta 26 p:ltä Kesäkuuta (9 p:ltä Heinäkuuta) 1903, joka koskee lupaa kirkolliskokousten kokoonkutsumiseen
32/1903
Päätös koskeva Tornion, Loviisan, Heinolan ja Kokkolan alkeiskouluihin asetettujen opettajattarien palkkausta
32/1903
Päätös koskeva kruununvoutien ja kruununnimismiesten virkaan nimittämisen ja virasta erottamisen järjestystä
32/1903
Päätös koskeva Suomen Sotakomissariaattiin kuuluvain asiain väliaikaista jakoa tämän maan lääninhallitusten ja muiden siviiliviranomaisten kesken
32/1903
Asetus Suomen Sotakomisariaatin lakkauttamisesta
32/1903
Asetus koskeva Keisarillisen Suomen Senaatin Sota-asiain toimituskunnan lakkauttamista
32/1903
Asetus eräistä muutoksista Keisarillisen Suomen Senaatin voimassa olevaan vuosirahansääntöön
31/1903
Päätös sisältävä järjestyssäännön Oravin kanavalle
30/1903
Asetus ampuma-aseitten ja ampumatarpeiden kuin myöskin räjähdysaineitten myymisestä ja säilyttämisestä sekä maaliinampumisratojen perustamisesta
30/1903
Päätös sisältävä järjestyssäännön Pohjan lahden poikki Tammisaaren aseman luona menevän valtionrautateiden kääntösillan kautta kulkevalle meriliikenteelle
30/1903
Päätös sisältävä järjestyssäännön sen valtionrautateiden kääntösillan käyttämisestä, joka on Suosaaren luona Kuopion-Iisalmen rautatien menopaikalla Kallaveden poikki
30/1903
Päätös sisältävä järjestyssäännön Wiipurin luona Riihimäen-Pietarin rautatiellä olevan valtionrautateiden kääntösillan käyttämisestä
30/1903
Päätös sisältävä järjestyssäännön niiden valtionrautateiden kääntösiltain käyttämisestä, jotka ovat Sorsasalon ja Virtasalmen luona Kuopion-Iisalmen rautatien menopaikoilla Kallaveden järven poikki
30/1903
Päätös sisältävä järjestyssäännön valtionrautateiden niiden kääntösiltain käyttämisestä, jotka ovat Hämeenlinnan ja Salon asemain luona, Vaskiluodon satamaradalla sekä Hillosensalmessa Voikosken ja Selänpään asemain välillä.
30/1903
Päätös sisältävä järjestyssäännön Helsingin satamaradalla olevain valtionrautateiden kääntösiltain käyttämisestä
30/1903
Päätös koskeva Suomen valtionrautateille 21 p:nä Tammikuuta 1897 annetun armollisen liikenneohjesäännön 77 §:n muuttamista toisin kuuluvaksi
30/1903
Päätös koskeva vaivaishoitohallitukselle myönnettyä postirahanvapautta
30/1903
Asetus koskeva Suomen Suuriruhtinaanmaalle 22 p:nä Joulukuuta 1886 armollisesti vahvistetun Tullitaksan täydentämistä
30/1903
Päätös Suomenmaan lääketaksan muuttamisesta
29/1903
Asetus koskeva ilmoitusluettelojen antamista tavaraa rautateitse vietäessä Suomesta
28/1903
Päätös , jolla kumotaan 26 p:nä Tammikuuta 1898 annettu kielto Suomeen tuomasta eläviä sarviraavaita ja sikoja kuin myös verta y.m. sellaisista eläimistä saatuja raaka-aineita Ruotsista, Tanskasta ja Alankomaista, minkä se kielto koskee Tanskan Kuningaskuntaa
28/1903
Päätös koskeva Piippola nimisen talon N:ro 47 Maarianvaaran kylässä Kaavin pitäjää siirtämistä hallinnollisessa ja kirkollisessa suhteessa Kaavin pitäjästä Polvijärven pitäjään
28/1903
Päätös N:o 90 a kohdan muuttamisesta siinä luettelossa, joka on liitetty Toukokuun 30 p:nä 1888 annettuun Armolliseen Julistukseen erityisistä muutoksista tullitaksaan
28/1903
Asetus muutoksesta Viipurin kaupungin poliisilaitoksen vuosirahansääntöön
28/1903
Päätös koskeva Kankaanpään pitäjän Samminmajan kylän siirtämistä kirkollisessa, hallinnollisessa ja oikeudellisessa suhteessa sanotusta pitäjästä Siikaisten pitäjään
27/1903
Päätös koskeva Suomen sotakomissariuksenvirkain lakkauttamista
27/1903
Päätös Keisarillisen Majesteetin 1/14 p:nä Toukokuuta 1903 antaman Armollisen määräyksen johdosta niistä perusteista, joiden mukaan matkakustannusten korvausta ja päivärahaa annetaan upseereille, lääkäreille ja välskäreille, jotka määrätään asevelvollisuuskutsuntoihin sotajoukoista tahi hallituksista, jotka sijaitsevat Suomen Sotilaspiirin ulkopuolella
26/1903
Asetus koskeva muutettua järjestystä passien annossa syntyperäisille suomalaisille ulkomaalle lähtemistä varten
25/1903
M sisältävä ohjeita siitä järjestyksestä, jota on noudatettava määrättäessä kyvyttömyyttä työhön ja toteensaatettaessa perheenjäsenen poissaoloa tuntemattomalla paikkakunnalla, kun on kysymys helpotusten myöntämisestä perheolojen perusteella henkilöille, jotka kutsutaan suorittamaan asevelvollisuutta
24/1903
Päätös siitä ajasta, jolloin Armollinen asetus Suomen kruununvoutien ja kruununnimismiesten virkapuvusta on astuva voimaan
24/1903
Asetus Suomen kruununvoutien ja kruununnimismiesten virkapuvusta
23/1903
Asetus luotsilaitokselle 3 p:nä Toukokuuta 1888 armollisesti vahvistetun vuosirahansäännön muuttamisesta
23/1903
Asetus Suomen luotsi- ja majakkavirastoille 9 p:nä Toukokuuta 1870 Armollisesti vahvistetun ohjesäännön 8 ja 68 §:n muuttamisesta toisin kuuluviksi
23/1903
Asetus koskeva 9 p:nä Toukokuuta 1870 luotsi- ja majakkalaitoksesta Suomessa annetun armollisen asetuksen 1, 2, 3 ja 18 §:n muutettua sanamuotoa
22/1903
Päätös erinäisistä määräyksistä Armollisen asetuksen johdosta, joka sisältää osittaisia muutoksia Polyteknillisen opiston sääntöihin ynnä uuden vuosirahansäännön tälle opistolle
22/1903
Asetus muutoksista eräisiin osiin Suomen Polyteknilliselle Opistolle voimassa olevia sääntöjä
21/1903
Päätös koskeva Suomen kaupunginpoliisin virkamiesten ja palvelijain vanhaa mallia olevan virkapuvun kuluttamisaikaa
21/1903
Asetus Suomen kaupunginpoliisin virkamiesten ja palvelijain virkapuvusta
21/1903
Päätös uuden vuosirahansäännön voimaansaattamisesta Suomen Kenraalikuvernöörinkanslialle
21/1903
Asetus vuosirahansäännön vahvistamisesta Suomen Kenraalikuvernöörinkanslialle
20/1903
Päätös Suomenmaan Kuvernööreille tulevista palkkaeduista
20/1903
Asetus vuosirahansäännön vahvistamisesta Nikolainkaupungin poliisilaitokselle
20/1903
Asetus poliisilaitoksen perustamisesta Nikolainkaupunkiin
20/1903
Asetus 15.12.1897 ann. A:n muuttamisesta
20/1903
Asetus uuden vuosirahansäännön vahvistamisesta Helsingin kaupungin poliisilaitosta varten
19/1903
Asetus toimenpiteistä valtiollisen järjestyksen ja yleisen rauhan säilyttämiseksi Suomessa
19/1903
K koskeva toimenpiteitä valtiollisen järjestyksen ja yleisen rauhan säilyttämiseksi Suomessa
19/1903
Asetus luvan myöntämisestä julkisten näytäntöjen toimeenpanemiseen Suomessa
19/1903
Asetus Kuvernöörien johtosäännön muuttamisesta
19/1903
Asetus Suomenmaan Kenraalikuvernöörin ja hänen Apulaisensa johtosääntöjen vahvistamisesta
18/1903
K koskeva helpotuksia sivistyksen perusteella nuorukaisille, jotka ovat saaneet kasvatuksensa ulkomaan oppilaitoksissa
18/1903
M Suomen oppilaitosten jakamisesta luokkiin asevelvollisuuden suorittamiseen nähden
Säädösmuutokset numeroittain

58 - 38 37 - 18 17 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.