Säädösmuutosten hakemisto: 1901

Säädösmuutokset numeroittain

50 - 31 30 - 11 10 - 1

30/1901
K koulutoimen Ylihallitukselle, koskeva venäjänkielen opetusta maan reaali- ja klassillisissa lyseoissa
30/1901
J koskeva tilustenlohkomisesta Suomessa syntyvien kustannusten suorittamista edeltäpäin yleisistä varoista
29/1901
K Suomen Aleksanderin-Yliopiston Konsistorille, koskeva naisten oikeutta tulla sisäänkirjoitetuiksi Yliopistoon
29/1901
J koskeva Suomen Aleksanderin-Yliopistolle määrättyjen tarverahojen koroittamista
29/1901
J koskeva väliaikaisen maanviljelyskemiallisen laboratoorion perustamista Suomen Aleksanderin-Yliopistoon
29/1901
J sisältävä muutoksen erityisiin osiin 3 ja 4 §:ää armollisessa julistuksessa 26 p:ltä Tammikuuta 1897 farmaseuttisesta opetuksesta Aleksanderin-Yliopistossa Helsingissä
29/1901
J koskeva matematiikan apulaisenviran asettamista Suomen Aleksanderin-Yliopistoon
29/1901
J koskeva ylimääräisen maantieteen professorinviran asettamista Suomen Aleksanderin-Yliopistoon
29/1901
J sisältävä lisäyksen 26 p:nä Kesäkuuta 1895 annettuun Armolliseen Julistukseen siitä, että Suomen Aleksanderin-Yliopistoon perustetaan vakinainen professorinvirka, nimeltään Pippingsköldin professorinvirka sovelletussa fysiikassa
28/1901
K Suomenmaan asevelvollisen miehistön kutsumisesta vakinaiseen sotapalvelukseen vuonna 1901
27/1901
K koulutoimen Ylihallitukselle rinnakkaisosaston perustamisesta Tampereen suomalaiseen reaalilyseoon sekä Turun suomalaisen klassillisen lyseon rinnakkaisosaston laajentamisesta
27/1901
J Kylliälän eli Nygårdin kasvatuslaitoksesta pahantapaisia poikia varten
27/1901
J 19.8.1896 annetun julistuksen muuttamisesta
26/1901
Suomen Suuriruhtinaanmaan Asevelvollisuuslaki
26/1901
K Keisarillisen Majesteetin Armollinen Julistuskirja
25/1901
Asetus sisältävä Suomen Pankin uuden vuosirahansäännön
24/1901
S Yleinen Terveydenhoito-ohjesääntö toimenpiteistä ruton tuomisen ja leviämisen estämiseksi
24/1901
K Kansainvälinen liittokirja, joka koskee toimenpiteitä ruton tuomisen ja leviämisen estämiseksi Euroopassa
23/1901
K Suomen Siviiliviraston leski- ja orpokassalle, koskeva Heinolan kaupunginlääkärille myönnettyä osallisuutta mainittuun kassaan
23/1901
Asetus toisen maalla kasvavan metsän hakkuuoikeuden kiinnittämisestä
22/1901
Osuustoimintalaki
21/1901
J sisältävä muutoksen 1:seen momenttiin Armollista Julistusta 21 p: ltä Heinäkuuta 1898, joka koskee kelpoisuutta maan ylempien kansakoulujen opettajan- ja opettajattarenvirkoihin sekä näitten virkain täyttämistä kuin myös sitä aikaa, jolloin niihin astutaan ja niistä erotaan
21/1901
J Julistus, jolla julkisten oppilaitosten opettajille ja opettajattarille myönnetään laajempi oikeus pensionin saantia varten lukea hyväkseen edellinen virantoimituksensa yksityisessä koulussa
21/1901
J jolla muutamia Suomen kouluviraston eläkekassalle 19 p:nä Toukokuuta 1883 annetun armollisen ohjesäännön pykäliä muutetaan toisin kuuluviksi
20/1901
K sen johdosta, että Hänen Majesteettinsa Keisarinna Aleksandra Feodorowna on synnyttänyt Tyttären, joka on saanut nimen Anastasia ja on kutsuttava Keisarilliseksi Korkeudeksi.
19/1901
Asetus 19.8.1898 annetun sakkopäätöksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen muuttamisesta
18/1901
J koskeva laajennettua luotsausvelvollisuutta Turun luotsauspiirissä olevista Paraistenportin ja Gullkronan luotsipaikoista
18/1901
J sisältävä tarkempia määräyksiä siitä 25,000,000 markan kuoletuslainasta, mikä tulee 30 p:nä Huhtikuuta 1901 annetun armollisen asetuksen perusteella otettavaksi.
17/1901
Päätös Keisarilliseen senaattiin jätetyn, Keisarilliselle Majesteetille asetetun kirjelmän johdosta, jossa Kauppias K.H. Renlund, silloinen Professori, nyttemmin Senaattori E.R. Neovius, Pankintirehtööri O. Hjelt, Yliopiston dosentti Ernst Lindelöf ja Asianajaja John Svanljung, kaikki Helsingin kaupungista, sekä Kauppias Seth Sohlberg, Wiipurin kaupungista, alamaisesti ovat anoneet vahvistusta anomuskirjelmään liitetylle ruotsin- ja suomenkieliselle ehdotukselle "Finska Kredit Försäkrings- Aktiebolaget" nimisen vakuutus-osakeyhtiön yhtiöjärjestykseksi, jonka yhtiön tarkoituksena olisi vakuutusmaksua vastaan antaa takuu velallisen ja takausmiesten velka- ja takuusitoumusten täyttämisestä
16/1901
Asetus uusista rautatierakennuksista.
15/1901
K Postihallitukselle, koskeva Suomen Pankille, sen alaisille konttoreille ja asiamiehille myönnettyä, laajennettua vapaakirjeoikeutta
15/1901
J koskeva kulkulaitosrahaston tulo- ja menoarviota vuosina 1901-1904
15/1901
J siitä, että tapahtuneet kuolleeksi julistamiset ovat ilmoitettavat papistolle.
15/1901
Laki kuolleeksi julistamisesta
14/1901
Julistus Armollisen ohjesäännön 31.12.1880 muutoksesta
13/1901
Päätös Keisarilliseen senaattiin annetun, Keisarilliselle Majesteetille annetun kirjoituksen johdosta, jossa Lääketieteenlisensiaatti Edvard Wilhelm Lybeck, joka Helsingin kaupungin alaiselle Kammion huvila-alueelle perustamansa hermo- ja mielisairasten parannus- ja hoitolaitoksen aiottua laajentamista varten on lunastanut itselleen vuokraoikeuden Kammioon rajoittuvaan Mäntymäki nimiseen huvila-alueeseen ja siihen aikoo rakentaa sairaalarakennuksen
13/1901
Asetus lukkarien ja urkurien palkkauksen järjestämisestä Suomen evankelis-luterilaisissa seurakunnissa
12/1901
Kirje Turun Hovioikeudelle, koskeva vissin oikeudenkäyntipäivän määräämistä niiden asiain käsittelemistä varten, jotka lykätään kihlakunnan käräjistä toisiin
12/1901
Hakemuksesta myönnetty lupa perustaa kirkkokunta Tampereen kaupunkiin
12/1901
Hakemuksesta myönnetty lupa perustaa kirkkokunta Viipurin kaupunkiin
12/1901
Julistus Suomen valtionrautateiden liikenneohjesäännön muuttamisesta
12/1901
Asetus noin 25 000 000 markan kuoletuslainan ottamisesta
11/1901
K kaikille Hovioikeuksille sen johdosta, että 14 p:nä Marraskuuta 1896 Haag'issa tehty sovintokirja julkaistaan Suomessa
11/1901
K kaikille Kuvernööreille sen johdosta, että 14 p:nä Marraskuuta 1896 Haag'issa tehty sovintokirja julkaistaan Suomessa
11/1901
J neljännen maanviljelysinsinöörin asettamisesta
11/1901
J koskeva Suomenmaan Valtiosäätyjen valtiopäivillä vuonna 1900 myöntämiä määrärahoja valtiopäiväkustannusten suorittamiseen, maan kansakoulujen ja Suomen sotaväen voimassa pitämiseen y.m. sekä keinoja näiden määrärahojen hankkimiseksi
Säädösmuutokset numeroittain

50 - 31 30 - 11 10 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.