Säädösmuutosten hakemisto: 1901

Säädösmuutokset numeroittain

50 - 31 30 - 11 10 - 1

10/1901
K Valtiokonttorille koulurahaston lakkauttamisesta.
10/1901
J siitä, että 7 p:nä helmikuuta 1888 annettuun armolliseen julistukseen, joka koskee muun muassa Kuvernöörien vuosikertomusten ja näihin kertomuksiin kuuluvain tilastollisten taulujen kaavoja, liitetty taulunkaava No 37 on muutettava toisin kuuluvaksi.
10/1901
J koskeva 25.5.1859 annetun julistuksen muuttamista
10/1901
J koskeva viidenkymmenen markan ja suurempiarvoisiin Suomen Pankin seteleihin koneellisesti tehtäviä nimikirjoituksia
10/1901
Asetus jolla eräät 10 p:nä Toukokuuta 1886 annetun asetuksen pykälät muutetaan
9/1901
Asetus niistä ehdoista, joilla saadaan perustaa ja käyttää sähkölaitoksia valon synnyttämistä tahi voiman siirtoa varten
9/1901
Laki sähkölaitoksista valon synnyttämistä tahi voiman siirtoa varten.
8/1901
Laki Suomen Suuriruhtinanmaan ylimääräinen tulo- ja menoarvio vuodeksi 1901.
8/1901
Laki Suomen Suuriruhtinanmaan vakinainen tulo- ja menoarvio vuodeksi 1901.
7/1901
K Postihallitukselle, koskeva kansakoulujohtokunnalle maalla myönnettyä, laajennettua postirahanvapautta
7/1901
Päätös Keisarilliseen Senaattiin annetun kirjoituksen johdosta, jossa "Yhdistys haavoitettujen ja sairasten sotilasten hoitoa varten" Toimikuntansa kautta on alamaisesti anonut vahvistusta mainitun yhdistyksen jäsenten vuosikokouksessa Joulukuun 28 p:nä 1900 hyväksymälle ehdotukselle Maaliskuun 15 p:nä 1876 yhdistykselle vahvistettujen sääntöjen 10 §:n muuttamisesta;
7/1901
J muutoksista ja lisäyksistä Suomen tarkk'ampujapataljoonain ja Suomen rakuunarykmentin vuosirahansääntöihin
7/1901
J koskeva Halikon y.m. pitäjissä Turun ja Porin lääniä sijaitsevalle Joensuun sukukartanolle myönnettyä korvausta pakkolunastuksella siitä luovutetuista maa-alueista
6/1901
K Kansainvälinen Sovintokirja, koskeva eräitä siviiliprosessiin kuuluvia, kansainvälistä luontoa olevia asioita, tehty Haagissa 14 p:nä Marraskuuta 1896 ja vahvistettu Pietarissa 8 p:nä Maaliskuuta (24 p:nä Helmikuuta) 1899
5/1901
K Postihallitukselle, käsittävä kiellon jättämästä adressaatille postikorttia, jonka sisällys on loukkaavaa laatua
5/1901
K Viipurin läänin Kuvernöörille Lappeenrannan kaupungin Raastuvanoikeuden ja Maistraatin uudestaanjärjestämisestä.
5/1901
K Mikkelin läänin Kuvernöörille siitä, että Häikiä niminen, Jäppilän kappelin Kukkolan kylässä olevasta Pekkalan perintötalosta N:o 2 lohkomalla erotettu talo kirkollisessa, hallinnollisessa ja oikeudellisessa suhteessa siirretään Suonenjoen pitäjään
5/1901
K Turun ja Porin läänin Kuvernöörille, koskeva Paino nimisen, itsekannattavaksi tilaksi lohkaistun takamaan siirtämistä kirkollisessa, hallinnollisessa ja oikeudellisessa suhteessa Karkun pitäjästä Noormarkun pitäjään.
5/1901
Asetus valan tekemistä koskevain määräysten muuttamisesta. (29.12.1877 annetun määräyksen muuttamista).
4/1901
J maalaiskansakoulujen mies- ja naisopettajille tulevasta palkankorotuksesta
4/1901
J koskeva Suomenmaan Valtiosäätyjen valtiopäivillä vuonna 1900 myöntämiä määrärahoja kansakoulutointa varten
3/1901
Päätös Keisarilliseen Senaattiin annetun, Keisarilliselle Majesteetille asetetun kirjoituksen johdosta, jossa Suomen Paperiteollisuuden Tapaturmavakuutusyhtiö, asiamiehensä Karl V. Sauren'in kautta, on alamaisesti anonut vahvistusta kirjoitukseen liitetylle, yhtiön osallisten 1 p:nä Marraskuuta ja 14 p:nä Joulukuuta 1900 pidetyissä ylimääräisissä yhtiökokouksissa hyväksymälle ehdotukselle, jonka mukaan yhtiölle 14 p:nä Lokakuuta 1897 vahvistettujen sääntöjen §§ 5, 14, mom. 6 ja 9, 21, mom.4, 23, mom.4, ja 28 tulisivat saamaan seuraavan muutetun sanamuodon nimittäin:
3/1901
Päätös Keisarilliseen Senaattiin annetun, Keisarilliselle Majesteetille asetetun kirjelmän johdosta, jossa Kauppaneuvos Fredrik von Rettig, Kauppaneuvos E. Dahlström, Kauppias Edv. Åström, tirehtööri Aleks. Törnudd ja Kunnallisneuvos G.A. Petrelius, kaikki Turun kaupungista, alamaisuudessa ovat anoneet vahvistusta hakemuskirjaan liitetylle ehdotukselle säännöiksi perustettavaksi aiotulle palovakuutusyhtiölle, nimeltä "Brandförsäkringsbolaget för industrin i Finland" (Suomen teollisuuden Palovakuutusyhtiö), jonka tarkoituksena olisi keskinäisellä vastuunalaisuudella antaa osakkailleen vakuutusta tulipalon, ukkoseniskun tahi räjähdyksen tuottamista vahingoista
2/1901
J reservin vuonna 1901 pidettäväin harjoituskokousten peruuttamisesta
1/1901
K tie- ja vesirakennusten Ylihallitukselle siitä, että järjestyssääntöä liikenteelle Kautun kanavan kautta on noudatettava myöskin Haapasalmen kääntösiltaa käytettäessä.
1/1901
K Suomen Siviiliviraston leski- ja orpokassan osallisten Valtuutetuille, koskeva Kuopion kaupungin toiselle kaupunginlääkärille myönnettyä osallisuutta sanottuun kassaan.
1/1901
J Suomen läänineläinlääkärinpiirien lisäämisestä ja uudestijärjestämisestä.
Säädösmuutokset numeroittain

50 - 31 30 - 11 10 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.