Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Säädösmuutosten hakemisto: 1901

Säädösmuutokset numeroittain

50 - 31 30 - 11 10 - 1

50/1901
K Kuopion Hiippakunnan Tuomiokapitulille, koskeva Tuira nimisen kruununtalon siirtämistä kirkollisessa suhteessa Oulun maaseurakunnasta Oulun kaupunkiin
50/1901
Laki Lisäys Suomen Suuriruhtinaanmaan ylimääräiseen meno- ja tuloarvioon vuodeksi 1901
50/1901
Laki Lisäys Suomen Suuriruhtinaanmaan vakinaiseen tulo- ja menoarvioon vuodeksi 1901
49/1901
Päätös Keisarilliseen Senaattiin annetun kirjoituksen johdosta, jossa Haminan Rautatieyhtiön Hallitus, yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa viimekuluneen Marraskuun 23 päivänä tekemän päätöksen mukaan, on alamaisesti anonut ei ainoastaan lupaa painettuja obligatsioneja antamalla ottaa 5% vuosikoron mukaan juoksevan 500,000 markan suuruisen kuoletuslainan kiinnitystä vastaan yhtiön omistamaan Haminan-Inkeroisten rautatiehen, vaan myöskin vahvistusta anomuskirjaan liitetylle mainittujen obligatsionien tekstin ja kuoletuskaavan ehdotukselle
49/1901
K Koulutoimen Ylihallitukselle, koskeva maan muissa kaupungeissa paitsi Helsingissä olevain tyttökoulujen laulunopettajain ja - opettajatarten palkkion korottamista
49/1901
K Koulutoimen Ylihallitukselle, koskeva maan kuuromykkäin- ja sokeainkoulujen opettajistolle edelleenkin stipendeiksi myönnettyjä määrärahoja
49/1901
K Oulun läänin virkaatoimittavalle Kuvernöörille parannetuista palkkaeduista Lapinmaan tuomiokunnan tuomarille sekä hänelle virasta erotessa tulevasta pensionista
49/1901
J koskeva maan alkeisoppilaitosten palkkauksen korottamista
48/1901
K Uudenmaan läänin Kuvernöörille Uudenmaan sekä Turun ja Porin läänien lääninrahastonhoitajanapulaisen-virkain lakkauttamisesta
48/1901
J viiden vakinaisen työnjohtajan asettamisesta maanviljelysinsinöörien avuksi
48/1901
J koskeva erityisen tarkastajan asettamista niitä maalaiskansakouluja varten, joissa oppilaiden enemmistö kuuluu kreikkalais-katoliseen uskontunnustukseen
47/1901
K Käskykirje erityisten etujen myöntämisestä Suomen sotajoukoissa ja sotilashallituksissa palveleville henkilöille mainittuin sotajoukkojen ja hallitusten lakkautuksen jälkeen
46/1901
K Turun ja Porin läänin Kuvernöörille Perniön pitäjän kirkonkylän toripäivien luvun lisäämisestä
46/1901
Päätös ehdotuksesta ohjesäännöksi Suomenmaan evankelis-luterilaisten seurakuntain paloapuyhtiölle
45/1901
J 8.4.1895 annetun J:n muuttamisesta
44/1901
Plakaatti neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä, jotka koko Suomen Suuriruhtinaanmaassa ovat juhlallisesti pidettävät ja vietettävät vuonna 1902
43/1901
K Lääkintöhallitukselle päivämaksuista Suomen siviilisairashuoneisiin otetuilta sotilashenkilöiltä
43/1901
K Lääkintöhallitukselle päivämaksuista yleiseen lapsenpäästölaitokseen otetulta naiselta
43/1901
K Lääkintöhallitukselle päivämaksuista maan päälaitoksissa ja turvapaikoissa sairasmielisiä varten
43/1901
K Lääkintöhallitukselle sairasmaksuista maan siviilisairashuoneissa
43/1901
Päätös erään Keisarilliseen Senaattiin annetun alamaisen hakemuksen johdosta, jossa Suomen Hypoteekkiyhdistyksen Johtokunta, Yhdistyksen osakasten yhtiökokouksissa 24 p:nä Toukokuuta ja 16 p:nä Lokakuuta 1901 tekemän päätöksen mukaan, on pyytänyt että alempana oleva ehdotus yhdistykselle voimassa olevan ohjesäännön 3 ja 4 §:n muuttamiseksi toisin kuuluvaksi vahvistettaisiin, nimittäin:...
42/1901
K Turun arkkihiippakunnan Tuomiokapitulille siitä, että Salon rautatienaseman alue kokonansa kuin myöskin kaksi Halikon pitäjässä sijaitsevasta Joensuun sukukartanosta pakkolunastettavaksi määrättyä maakappaletta, alaltaan yhteensä 6,803 hehtaaria, ovat hallinnollisessa ja kunnallisessa sekä kirkollisessa suhteessa siirrettävät mainitusta pitäjästä Salon kauppalaan
42/1901
J koskeva Ahvenanmaan luotsauspiiriin kuuluvain Björkörin ja Rödhamnin luotsipaikkain lakkauttamista
41/1901
K Selityskirja Venäjän ja Norjan välillä laivain kantavuuskirjain tunnustamisesta
40/1901
Laki Liittokirjat ja selityskirjat, allekirjoitetut rauhankonferenssissa Haagissa 17/29 p:nä Heinäkuuta 1899
39/1901
Päätös Keisarilliseen Senaattiin annetun kirjoituksen johdosta, jossa Kaupanhoitaja Kalle Helminen, Kauppias J.A. Lindroos sekä Kirjanpitäjät J.K. Laurila ja Hjalmar Nyberg alamaisesti ovat anoneet vahvistusta hakemuskirjoitusta seuranneelle ehdotukselle yhtiöjärjestykseksi eräälle nimellä "Osakeyhtiö Tampereen Panttilainakonttoori" muodostetulle osakeyhtiölle;...
38/1901
K Kuopion läänin Kuvernöörille Nurmeksen ja Rautavaaran nimismiehenpiirien järjestämisestä
38/1901
S Ohjesääntö Kylliälän eli Nygårdin kasvatuslaitokselle pahantapaisia poikia varten
37/1901
K Koulutoimen Ylihallitukselle, ynnä uusi lukusuunnitelma maan klassillisille lyseoille
37/1901
K Koulutoimen Ylihallitukselle, ynnä uusi lukusuunnitelma maan realilyseoille
37/1901
J koskeva asetusten ja julistusten tiedoksisaattamista Suomenmaan kreikkalais-katoolisissa seurakunnissa
37/1901
J puutavarain ilmoittamisesta niitä ulosvietäissä kuin myös puutavaroista suoritettavan sahausmaksun ja vientitullin tuloutuksesta, ylöskannosta sekä tilinteosta
37/1901
J sahahirsien ja muiden sahaamattomien puutavarain vientitullista
37/1901
J sahausmaksun suorittamisesta Suomessa
37/1901
J kyytirättärinvirkain lakkauttamisesta
36/1901
K Viipurin läänin Kuvernöörille ulosottoviranomaisten järjestelystä Lappeenrannan kaupungissa
36/1901
J sisältävä eräitä määräyksiä siitä, miten on hankittava kirjallinen haaste alioikeuteen
36/1901
J yleisten alioikeuksien esiinhuutolistoista
36/1901
Asetus haastemiehistä
35/1901
K Kirje Hämeen läänin Kuvernöörille Heinäkuun 15 päivänä 1874 Messukylän pitäjän Kyttölän kylän maasta valtionrautateiden tarpeeseen pakkolunastetun alueen siirtämisestä kirkollisessa, hallinnollisessa ja oikeudellisessa suhteessa Tampereen kaupunkiin kuuluvaksi
35/1901
J Julistus, joka koskee 8 p:nä elokuuta 1901 keinotekoisten lannoitusaineitten ja valmistettujen rehuvarain sekä siementavarain kaupasta annetun asetuksen käyttämistä
35/1901
Asetus keinotekoisten lannoitusaineitten ja valmistettujen rehuvarain sekä siementavarain kaupasta
34/1901
Laki asiakirjain kuolettamisesta
33/1901
K siitä että Koulutoimen Ylihallitukseen on perustettava kolme vakinaista venäjänkielen opetuksen tarkastajanvirkaa
33/1901
Asetus sisältävä erinäisiä määräyksiä muutoksen hakemisesta alioikeuksien tuomioihin ja päätöksiin.
32/1901
K Selityskirja Venäjän ja Ranskan välillä tehtyjen sopimusten vaikutuksen ulontamisesta Tunis'in Hallituskuntaan
31/1901
J Julistuskirja Hänen Keisarillisen Korkeutensa, Suuriruhtinatar Olga Aleksandrownan avioliittoonvihkimisen johdosta
Säädösmuutokset numeroittain

50 - 31 30 - 11 10 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.