Sähköinen säädöskokoelma: 2022

Säädöskokoelmat numeroittain

495 - 396 395 - 296 295 - 196 195 - 96 95 - 1

495/2022 Suomeksi På svenska
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 27.6.2022
494/2022 Suomeksi På svenska
Laki jätelain muuttamisesta, 27.6.2022
493/2022 Suomeksi På svenska
Laki energiaintensiivisen teollisuuden sähköistämistuesta, 27.6.2022
492/2022 Suomeksi På svenska
Laki Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan annetun lain muuttamisesta, 27.6.2022
491/2022 Suomeksi På svenska
Laki vesilain 11 ja 18 luvun muuttamisesta, 27.6.2022
490/2022 Suomeksi På svenska
Laki ympäristönsuojelulain muuttamisesta, 27.6.2022
489/2022 Suomeksi På svenska
Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta, 27.6.2022
488/2022 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus kunnan taloustietojen toimittamiseen sovellettavasta tietosisällöstä ja teknisistä kuvauksista koskien tilikautta 2023, 27.6.2022
487/2022 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus hyvinvointialueen taloustietojen toimittamiseen sovellettavista tietosisällöstä ja teknisistä kuvauksista koskien tilikautta 2023, 27.6.2022
486/2022 Suomeksi På svenska
Maanmittauslaitoksen työjärjestys , 27.6.2022
485/2022 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus työympäristötyön erityisansiomitalista, 23.6.2022
484/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnasta, 23.6.2022
483/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus pelastustoimen neuvottelukunnasta, 23.6.2022
482/2022 Suomeksi På svenska
Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta , 23.6.2022
481/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta lukuvuonna 2022–2023, 23.6.2022
480/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus hyvinvointialuetalouden ja -hallinnon neuvottelukunnasta, 23.6.2022
479/2022 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansiorististä ja ansiomitalista annetun tasavallan presidentin asetuksen muuttamisesta, 23.6.2022
478/2022 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yleisistä kielitutkinnoista perittävistä maksuista annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 23.6.2022
477/2022 Suomeksi På svenska
Laki päästökauppalain 56 a ja 56 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 23.6.2022
476/2022 Suomeksi På svenska
Laki raideliikennelain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, 22.6.2022
475/2022 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus kuluttajariitalautakunnasta annetun oikeusministeriön asetuksen 6 §:n muuttamisesta, 22.6.2022
474/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta Bulgarian kanssa tehdyn sopimuksen irtisanomisesta tehdystä sopimuksesta, 21.6.2022
473/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sijoitusten edistämisestä ja suojaamisesta Puolan kanssa tehdyn sopimuksen irtisanomisesta tehdystä sopimuksesta, 21.6.2022
472/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2022 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 21.6.2022
471/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus poikkeuksellisesta mukautustuesta ja sen lisätuesta maataloustuottajille vuonna 2022, 21.6.2022
470/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus poronhoitovuodelta 2022/2023 maksettavasta eläinkohtaisesta tuesta, 21.6.2022
469/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tieliikennettä koskevaan yleissopimukseen tehdyistä muutoksista, 21.6.2022
468/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta annetun lain 4 §:n 3 momentin voimaantulosta, 21.6.2022
467/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta annetussa laissa tarkoitetuista tukialueista vuosina 2022–2027, 20.6.2022
466/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus betonimurskeen jätteeksi luokittelun päättymisen arviointiperusteista , 20.6.2022
465/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus arvonlisäverosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 20.6.2022
464/2022 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksen perusteista vuonna 2022, 20.6.2022
463/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 1 a ja 10 §:n muuttamisesta, 20.6.2022
462/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus hyvinvointialueen taloutta koskevien tietojen toimittamisesta , 20.6.2022
461/2022 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Singaporen tasavallan välillä tehdystä sijoitus-suojasopimuksesta, 16.6.2022
460/2022 Suomeksi På svenska
Laki lastensuojelulain 17 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 16.6.2022
459/2022 Suomeksi På svenska
Laki lastensuojelulain 17 §:n muuttamisesta , 16.6.2022
458/2022 Suomeksi På svenska
Laki yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien pohjoismaisten tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annetun lain 8 §:n muuttamisesta , 16.6.2022
457/2022 Suomeksi På svenska
Laki avioliittolain 119 §:n muuttamisesta, 16.6.2022
456/2022 Suomeksi På svenska
Laki lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annetun lain 33 §:n muuttamisesta, 16.6.2022
455/2022 Suomeksi På svenska
Laki lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain muuttamisesta , 16.6.2022
454/2022 Suomeksi På svenska
Laki tuomioistuimen toimivallasta, päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälisestä lapsikaappauksesta annetun neuvoston asetuksen soveltamisesta, 16.6.2022
453/2022 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta, 15.6.2022
452/2022 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus peruskoron vahvistamisesta, 15.6.2022
451/2022 Suomeksi På svenska
Laki Digi- ja väestötietovirastosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta , 15.6.2022
450/2022 Suomeksi På svenska
Laki rakennusverolain 17 §:n muuttamisesta, 15.6.2022
449/2022 Suomeksi På svenska
Laki arvonimistä suoritettavasta verosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 15.6.2022
448/2022 Suomeksi På svenska
Laki veronkantolain 62 §:n muuttamisesta, 15.6.2022
447/2022 Suomeksi På svenska
Laki matkailijamyynnistä suoritetun arvonlisäveron käteispalautustoimintaa harjoittavan velvollisuuksista annetun lain 11 §:n muuttamisesta, 15.6.2022
446/2022 Suomeksi På svenska
Laki yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetun lain 22 §:n muuttamisesta, 15.6.2022
445/2022 Suomeksi På svenska
Laki polttoainemaksusta annetun lain 24 §:n muuttamisesta , 15.6.2022
444/2022 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvoverolain 51 §:n muuttamisesta , 15.6.2022
443/2022 Suomeksi På svenska
Laki autoverolain muuttamisesta, 15.6.2022
442/2022 Suomeksi På svenska
Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 67 §:n muuttamisesta, 15.6.2022
441/2022 Suomeksi På svenska
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 15.6.2022
440/2022 Suomeksi På svenska
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta, 15.6.2022
439/2022 Suomeksi På svenska
Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta, 15.6.2022
438/2022 Suomeksi På svenska
Laki kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelystä annetun lain 20 §:n muuttamisesta, 15.6.2022
437/2022 Suomeksi På svenska
Laki Verohallinnosta annetun lain 24 ja 32 §:n muuttamisesta, 15.6.2022
436/2022 Suomeksi På svenska
Laki Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain 31 §:n muuttamisesta, 15.6.2022
435/2022 Suomeksi På svenska
Laki Suomen Pankista annetun lain 16 ja 24 §:n muuttamisesta, 15.6.2022
434/2022 Suomeksi På svenska
Laki valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain muuttamisesta, 15.6.2022
433/2022 Suomeksi På svenska
Laki panttilainauslaitoksista annetun lain 40 c §:n muuttamisesta, 15.6.2022
432/2022 Suomeksi På svenska
Laki maksuvapautuslain 2 a §:n muuttamisesta, 15.6.2022
431/2022 Suomeksi På svenska
Laki kuntarakennelain 38 ja 53 §:n muuttamisesta, 15.6.2022
430/2022 Suomeksi På svenska
Laki valtionavustuslain 34 ja 35 §:n muuttamisesta, 15.6.2022
429/2022 Suomeksi På svenska
Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta, 15.6.2022
428/2022 Suomeksi På svenska
Laki Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamisesta, 15.6.2022
427/2022 Suomeksi På svenska
Laki valtion maksuperustelain muuttamisesta, 15.6.2022
426/2022 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain 93 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 15.6.2022
425/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta, 14.6.2022
424/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 14.6.2022
423/2022 Suomeksi På svenska
Ilmastolaki, 14.6.2022
422/2022 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairaanhoitajan rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden edellytyksenä olevan koulutuksen korvauksen suuruudesta vuonna 2022, 14.6.2022
421/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus maa- ja metsätalousministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta, 14.6.2022
420/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus harvaan asuttujen alueiden luonto-, ruoka-, kalastus- ja metsästysmatkailun kehittämiseksi vuosina 2022–2023 myönnettävästä valtionavustuksesta, 14.6.2022
419/2022 Suomeksi På svenska
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 4 luvun 4 §:n muuttamisesta, 14.6.2022
418/2022 Suomeksi På svenska
Laki valmisteverotuslain 18 §:n muuttamisesta , 13.6.2022
417/2022 Suomeksi På svenska
Laki arvonlisäverolain muuttamisesta , 13.6.2022
416/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rajavyöhykkeestä ja rajavyöhykkeen takarajasta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 ja 6 §:n muuttamisesta, 13.6.2022
415/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun asetuksen muuttamisesta, 13.6.2022
414/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yrityksen saneerauksesta annetun asetuksen muuttamisesta, 13.6.2022
413/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus hyvinvointialueen, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän tiedonhallinnan ja tietohallinnon muutoksen rahoituksesta vuosina 2021–2026 annetun asetuksen 6 ja 7 §:n muuttamisesta, 13.6.2022
412/2022 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös autoveroilmoituksella ilmoitettavista tiedoista, 13.6.2022
411/2022 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös ajoneuvon rekisteröintiluvasta, 13.6.2022
410/2022 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvista kalastusluvista vuonna 2022, 10.6.2022
409/2022 Suomeksi På svenska
Laki lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä, 10.6.2022
408/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräistä kalastuslupiin liittyvistä säännöksistä Tenojoen vesistössä vuonna 2022, 10.6.2022
407/2022 Suomeksi På svenska
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta, 9.6.2022
406/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuksesta korvattavan taksimatkan enimmäishinnasta vuonna 2022 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 8.6.2022
405/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksasta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta, 8.6.2022
404/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutuslain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 8.6.2022
403/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämishankkeiden valtionavustuksista vuosina 2020–2023 annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 6.6.2022
402/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen 6 §:n muuttamisesta, 6.6.2022
401/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2021 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 6.6.2022
400/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 6.6.2022
399/2022 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus velallisen maksukyvyn arvioinnin perusteista yksityishenkilön velkajärjestelyssä annetun oikeusministeriön asetuksen muuttamisesta, 6.6.2022
398/2022 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön ilmoitus rangaistussäännöksistä, joita sovelletaan rikottaessa neuvoston asetusta (EU) 2022/263 rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueiden, jotka eivät ole hallituksen valvomia, tunnustamisen ja Venäjän asevoimien siirtymistä kyseisille alueille koskevan määräyksen johdosta, 2.6.2022
397/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Rajavartiolaitoksen vaativasta virka-avusta poliisille, 1.6.2022
396/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Puolustusvoimien virka-avusta poliisille, 1.6.2022
Säädöskokoelmat numeroittain

495 - 396 395 - 296 295 - 196 195 - 96 95 - 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.