Sähköinen säädöskokoelma: 2022

63/2022 Suomeksi På svenska
Laki ylikuormamaksusta annetun lain 16 §:n muuttamisesta, 20.1.2022
62/2022 Suomeksi På svenska
Laki työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta, 20.1.2022
61/2022 Suomeksi På svenska
Laki työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 20.1.2022
60/2022 Suomeksi På svenska
Laki liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta, 20.1.2022
59/2022 Suomeksi På svenska
Laki aikuiskoulutusetuuksista annetun lain 7 §:n muuttamisesta, 20.1.2022
58/2022 Suomeksi På svenska
Laki vuorotteluvapaalain 4 §:n muuttamisesta, 20.1.2022
57/2022 Suomeksi På svenska
Laki tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetun lain 17 §:n muuttamisesta, 20.1.2022
56/2022 Suomeksi På svenska
Laki oppivelvollisuuslain 7 §:n muuttamisesta, 20.1.2022
55/2022 Suomeksi På svenska
Laki lukiolain 23 §:n muuttamisesta, 20.1.2022
54/2022 Suomeksi På svenska
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 96 §:n muuttamisesta, 20.1.2022
53/2022 Suomeksi På svenska
Laki ammattikorkeakoululain 29 ja 30 §:n muuttamisesta, 20.1.2022
52/2022 Suomeksi På svenska
Laki yliopistolain 39 ja 41 §:n muuttamisesta, 20.1.2022
51/2022 Suomeksi På svenska
Laki Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain 30 §:n muuttamisesta, 20.1.2022
50/2022 Suomeksi På svenska
Laki Pelastusopistosta annetun lain 29 §:n muuttamisesta, 20.1.2022
49/2022 Suomeksi På svenska
Laki sotilaallisesta kriisinhallinnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta, 20.1.2022
48/2022 Suomeksi På svenska
Laki Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain 19 §:n muuttamisesta, 20.1.2022
47/2022 Suomeksi På svenska
Laki valtion virkamieslain 25 §:n muuttamisesta, 20.1.2022
46/2022 Suomeksi På svenska
Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain 12 §:n muuttamisesta, 20.1.2022
45/2022 Suomeksi På svenska
Laki kansaneläkelain 34 §:n muuttamisesta, 20.1.2022
44/2022 Suomeksi På svenska
Laki julkisten alojen eläkelain muuttamisesta, 20.1.2022
43/2022 Suomeksi På svenska
Laki maatalousyrittäjän eläkelain 59 a §:n muuttamisesta, 20.1.2022
42/2022 Suomeksi På svenska
Laki merimieseläkelain muuttamisesta, 20.1.2022
41/2022 Suomeksi På svenska
Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta, 20.1.2022
40/2022 Suomeksi På svenska
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta, 20.1.2022
39/2022 Suomeksi På svenska
Laki sotilasavustuslain 5 ja 11 §:n muuttamisesta, 20.1.2022
38/2022 Suomeksi På svenska
Laki maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muuttamisesta, 20.1.2022
37/2022 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain 3 luvun 4 §:n ja 4 luvun 8 §:n muuttamisesta, 20.1.2022
36/2022 Suomeksi På svenska
Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 38 §:n muuttamisesta, 20.1.2022
35/2022 Suomeksi På svenska
Laki merimiesten vuosilomalain muuttamisesta, 20.1.2022
34/2022 Suomeksi På svenska
Laki vuosilomalain muuttamisesta, 20.1.2022
33/2022 Suomeksi På svenska
Laki merityösopimuslain muuttamisesta, 20.1.2022
32/2022 Suomeksi På svenska
Laki työsopimuslain muuttamisesta, 20.1.2022
31/2022 Suomeksi På svenska
Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 9 ja 20 §:n muuttamisesta, 20.1.2022
30/2022 Suomeksi På svenska
Laki varhaiskasvatuslain 12 ja 15 §:n muuttamisesta, 20.1.2022
29/2022 Suomeksi På svenska
Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain muuttamisesta, 20.1.2022
28/2022 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta, 20.1.2022
27/2022 Suomeksi På svenska
Ruokaviraston päätös kalojen tarttuvan verta muodostavan kuolion (IHN) vuoksi perustetun rajoitusvyöhykkeen suojavyöhykkeiden lakkauttamisesta ja eräiden rajoitusvyöhykettä koskevien vaatimusten lieventämisestä, 19.1.2022
26/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sosiaaliturvasta Japanin kanssa tehdystä sopimuksesta, 19.1.2022
25/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen liittyvän pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskevan vuoden 1998 pöytäkirjan muutoksista, 19.1.2022
24/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yrittäjän eläkelain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 19.1.2022
23/2022 Suomeksi På svenska
Laki rikosrekisterilain 4 a §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 19.1.2022
22/2022 Suomeksi På svenska
Laki tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 19.1.2022
21/2022 Suomeksi På svenska
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta, 19.1.2022
20/2022 Suomeksi På svenska
Laki rekrytointitukikokeilusta, 19.1.2022
19/2022 Suomeksi På svenska
Laki kalastuksesta Tenojoen vesistössä tehdyn sopimuksen 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kalastussäännön voimassaoloajan pidentämisestä tehdystä sopimuksesta, 19.1.2022
18/2022 Suomeksi På svenska
Laki rehulain muuttamisesta, 18.1.2022
17/2022 Suomeksi På svenska
Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta, 18.1.2022
16/2022 Suomeksi På svenska
Laki eläinten lääkitsemisestä annetun lain muuttamisesta, 18.1.2022
15/2022 Suomeksi På svenska
Laki rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennalta ehkäisemisestä ja korvaamisesta, 18.1.2022
14/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta, 18.1.2022
13/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 18.1.2022
12/2022 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta, 17.1.2022
11/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta, 17.1.2022
10/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus pyörillä varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten yhdenmukaisten ehtojen hyväksymisestä sekä näiden katsastusten vastavuoroisesta tunnustamisesta tehdystä sopimuksesta, 17.1.2022
9/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista tieliikenteen ajo- ja lepoaikoihin, 17.1.2022
8/2022 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 13.1.2022
7/2022 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus luonnonmukaisesta tuotannosta, 13.1.2022
6/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tilapäisistä poikkeuksista EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisesta käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta, 11.1.2022
5/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 11.1.2022
4/2022 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain 3 luvun 8 §:n muuttamisesta, 10.1.2022
3/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tilapäisistä poikkeuksista EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisesta käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 7.1.2022
2/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 7.1.2022
1/2022 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ennakkoäänestyspaikoista ulkomailla ja Ahvenanmaan maakunnassa vuoden 2022 aluevaaleissa annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta, 5.1.2022

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.