Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Sähköinen säädöskokoelma: 2021

1384/2021 Suomeksi På svenska
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2021
1383/2021 Suomeksi På svenska
Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain 4 ja 5 §:n muuttamisesta, 31.12.2021
1382/2021 Suomeksi På svenska
Laki kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta, 31.12.2021
1381/2021 Suomeksi På svenska
Laki työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2021
1380/2021 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, 31.12.2021
1379/2021 Suomeksi På svenska
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2021
1378/2021 Suomeksi På svenska
Laki tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta, 31.12.2021
1377/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen antamisesta vuonna 2022, 31.12.2021
1376/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 31.12.2021
1375/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta, 31.12.2021
1374/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta, 31.12.2021
1373/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tilapäisistä poikkeuksista EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisesta käytöstä annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 31.12.2021
1372/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tilapäisistä poikkeuksista EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisesta käytöstä annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 31.12.2021
1371/2021 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Opetushallituksen ja sen erillisyksiköiden suoritteiden maksullisuudesta, 31.12.2021
1370/2021 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston maksullisista suoritteista vuosina 2022 ja 2023, 31.12.2021
1369/2021 Suomeksi På svenska
Laki arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta, 31.12.2021
1368/2021 Suomeksi På svenska
Laki osuuskuntalain 20 luvun 26 §:n ja 21 luvun 25 §:n muuttamisesta, 31.12.2021
1367/2021 Suomeksi På svenska
Laki osakeyhtiölain 16 luvun 25 §:n ja 17 luvun 24 §:n muuttamisesta, 31.12.2021
1366/2021 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 47 luvun 4 §:n muuttamisesta, 31.12.2021
1365/2021 Suomeksi På svenska
Laki säästöpankkilain 79 f §:n muuttamisesta, 31.12.2021
1364/2021 Suomeksi På svenska
Laki sijoituspalvelulain 6 b luvun 11 §:n muuttamisesta, 31.12.2021
1363/2021 Suomeksi På svenska
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 7 luvun 5 §:n muuttamisesta, 31.12.2021
1362/2021 Suomeksi På svenska
Laki maatilatalouden tuloverolain 10 f §:n muuttamisesta, 31.12.2021
1361/2021 Suomeksi På svenska
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 56 §:n muuttamisesta, 31.12.2021
1360/2021 Suomeksi På svenska
Laki tuloverolain 80 §:n muuttamisesta, 31.12.2021
1359/2021 Suomeksi På svenska
Laki eläkesäätiölain 17 §:n muuttamisesta, 31.12.2021
1358/2021 Suomeksi På svenska
Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 2 luvun 4 §:n ja 18 luvun 8 §:n muuttamisesta, 31.12.2021
1357/2021 Suomeksi På svenska
Laki meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 31.12.2021
1356/2021 Suomeksi På svenska
Laki sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 148 ja 153 §:n muuttamisesta, 31.12.2021
1355/2021 Suomeksi På svenska
Laki valtion liikelaitoksista annetun lain 10 §:n muuttamisesta, 31.12.2021
1354/2021 Suomeksi På svenska
Laki Metsähallituksesta annetun lain 32 §:n muuttamisesta, 31.12.2021
1353/2021 Suomeksi På svenska
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta, 31.12.2021
1352/2021 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta, 31.12.2021
1351/2021 Suomeksi På svenska
Laki työtapaturma- ja ammattitautilain 81 §:n muuttamisesta, 31.12.2021
1350/2021 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain 11 luvun 3 §:n muuttamisesta, 31.12.2021
1349/2021 Suomeksi På svenska
Laki merimieseläkelain 78 §:n muuttamisesta, 31.12.2021
1348/2021 Suomeksi På svenska
Laki julkisten alojen eläkelain 85 §:n muuttamisesta, 31.12.2021
1347/2021 Suomeksi På svenska
Laki työntekijän eläkelain 70 §:n muuttamisesta, 31.12.2021
1346/2021 Suomeksi På svenska
Laki työterveyshuoltolain 11 §:n muuttamisesta, 31.12.2021
1345/2021 Suomeksi På svenska
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 49 §:n muuttamisesta, 31.12.2021
1344/2021 Suomeksi På svenska
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 12 luvun 3 §:n muuttamisesta, 31.12.2021
1343/2021 Suomeksi På svenska
Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 31.12.2021
1342/2021 Suomeksi På svenska
Laki henkilöstörahastolain 2 ja 9 §:n muuttamisesta, 31.12.2021
1341/2021 Suomeksi På svenska
Laki opintovapaalain 9 §:n muuttamisesta, 31.12.2021
1340/2021 Suomeksi På svenska
Laki merityösopimuslain 8 luvun 11 §:n muuttamisesta, 31.12.2021
1339/2021 Suomeksi På svenska
Laki työsopimuslain 7 luvun 13 §:n muuttamisesta, 31.12.2021
1338/2021 Suomeksi På svenska
Laki yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annetun lain muuttamisesta, 31.12.2021
1337/2021 Suomeksi På svenska
Laki yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain 4 ja 21 §:n muuttamisesta, 31.12.2021
1336/2021 Suomeksi På svenska
Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista annetun lain 7 ja 8 §:n muuttamisesta, 31.12.2021
1335/2021 Suomeksi På svenska
Laki yhteistoiminta-asiamiehestä annetun lain muuttamisesta, 31.12.2021
1334/2021 Suomeksi På svenska
Laki henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) ja eurooppaosuuskunnassa (SCE) annetun lain muuttamisesta, 31.12.2021
1333/2021 Suomeksi På svenska
Yhteistoimintalaki, 31.12.2021
1332/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn sopimuksen (ADR) liitteen A 1.5 luvun 1.5.1 kohdan mukaisesta monenkeskisestä sopimuksesta M342, 31.12.2021
1331/2021 Suomeksi På svenska
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta, 31.12.2021
1330/2021 Suomeksi På svenska
Laki luonnonmukaisesta tuotannosta, 31.12.2021
1329/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta, 30.12.2021
1328/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta, 30.12.2021
1327/2021 Suomeksi På svenska
Laki ilmailulain muuttamisesta, 30.12.2021
1326/2021 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Vankiterveydenhuollon yksikön maksullisista suoritteista, 30.12.2021
1325/2021 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvalla sallittavasta ahman metsästyksestä metsästysvuonna 2021–2022, 30.12.2021
1324/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ydinvastuulain muuttamisesta annetun lain, ydinvastuulain muuttamisesta annetun lain ja ydinvastuulain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosta, 30.12.2021
1323/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vahingonkorvausvastuusta ydinvoiman alalla Pariisissa 29 päivänä heinäkuuta 1960 tehtyä yleissopimusta täydentävää, Brysselissä 31 päivänä tammikuuta 1963 tehtyä lisäyleissopimusta muuttavasta, Pariisissa 12 päivänä helmikuuta 2004 tehdystä pöytäkirjasta, 30.12.2021
1322/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vahingonkorvausvastuusta ydinvoiman alalla Pariisissa 29 päivänä heinäkuuta 1960 tehtyä yleissopimusta muuttavasta, Pariisissa 12 päivänä helmikuuta 2004 tehdystä pöytäkirjasta, 30.12.2021
1321/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräiden Alankomaiden kanssa Alankomaiden Antillien osalta tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten voimaansaattamisesta ja sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta annetun tasavallan presidentin asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta, 30.12.2021
1320/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eräiden Alankomaiden kanssa Aruban osalta tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten voimaansaattamisesta ja sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta annetun tasavallan presidentin asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta, 30.12.2021
1319/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 4 §:n 4 momentin ja 5 §:n 2 momentin kumoamisesta annetun lain voimaantulosta, 30.12.2021
1318/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Turks- ja Caicossaarten kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta, 30.12.2021
1317/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Montserratin kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta, 30.12.2021
1316/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Mansaaren kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta, 30.12.2021
1315/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Jerseyn kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta, 30.12.2021
1314/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Guernseyn kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta, 30.12.2021
1313/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Caymansaarten kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta, 30.12.2021
1312/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Brittiläisten Neitsytsaarten kanssa säästötulojen verottamisesta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta, 30.12.2021
1311/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Anguillan kanssa automaattisesta tietojenvaihdosta säästöjen tuottamista korkotuloista tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain kumoamisesta annetun lain voimaantulosta, 30.12.2021
1310/2021 Suomeksi På svenska
Laki Vankiterveydenhuollon yksiköstä annetun lain muuttamisesta, 30.12.2021
1309/2021 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä Tullissa annetun lain 16 §:n muuttamisesta, 30.12.2021
1308/2021 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 16 §:n muuttamisesta, 30.12.2021
1307/2021 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 8 luvun muuttamisesta, 30.12.2021
1306/2021 Suomeksi På svenska
Laki yhdistelmärangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta, 30.12.2021
1305/2021 Suomeksi På svenska
Laki valvotusta koevapaudesta annetun lain muuttamisesta, 30.12.2021
1304/2021 Suomeksi På svenska
Laki yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta, 30.12.2021
1303/2021 Suomeksi På svenska
Laki tutkintavankeuslain muuttamisesta, 30.12.2021
1302/2021 Suomeksi På svenska
Laki vankeuslain muuttamisesta, 30.12.2021
1301/2021 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä Rikosseuraamuslaitoksessa, 30.12.2021
1300/2021 Suomeksi På svenska
Suomen Pankin ilmoitus viitekorosta ja viivästyskoroista, 30.12.2021
1299/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 30.12.2021
1298/2021 Suomeksi På svenska
Puolustusministeriön asetus asevelvollisuuslaissa ja terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa tarkoitetuista etuuksista annetun puolustusministeriön asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta annetun puolustusministeriön asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 30.12.2021
1297/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tilapäisistä poikkeuksista EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisesta käytöstä, 28.12.2021
1296/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tilapäisistä poikkeuksista EU:n digitaalisen koronatodistuksen kansallisesta käytöstä, 28.12.2021
1295/2021 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä, 28.12.2021
1294/2021 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen suoritteiden maksullisuudesta, 28.12.2021
1293/2021 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus Hätäkeskuslaitoksen maksullisista suoritteista, 28.12.2021
1292/2021 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus Pelastusopiston maksullisista suoritteista, 28.12.2021
1291/2021 Suomeksi På svenska
Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta, 28.12.2021
1290/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus meriliikenteen tukemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen 10 §:n muuttamisesta, 28.12.2021
1289/2021 Suomeksi På svenska
Laki vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta, 28.12.2021
1288/2021 Suomeksi På svenska
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 28.12.2021
1287/2021 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 ja 6 §:n muuttamisesta, 28.12.2021
1286/2021 Suomeksi På svenska
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta, 28.12.2021
1285/2021 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 12 §:n muuttamisesta, 28.12.2021

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.