Sähköinen säädöskokoelma: 2021

1048/2021 Suomeksi På svenska
LUETTELO kuntien ja seurakuntien tuloveroprosenteista vuonna 2022, 2.12.2021
1047/2021 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön työjärjestyksestä annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta, 2.12.2021
1046/2021 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön asetus ulkoasianhallinnon suoritteiden maksuista vuosina 2020–2022 annetun asetuksen liitteen muuttamisesta, 2.12.2021
1045/2021 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2022, 1.12.2021
1044/2021 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sosiaali- ja terveysministeriön työjärjestyksen muuttamisesta, 1.12.2021
1043/2021 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus ympäristöministeriön maksullisista suoritteista, 1.12.2021
1042/2021 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön asetus Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen maksullisista suoritteista, 1.12.2021
1041/2021 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus rahastoyhtiön ja säilytysyhteisön lupahakemuksiin liitettävistä selvityksistä, palkitsemisjärjestelmästä, rahastoesitteestä ja sijoitusrahastolain 13 luvussa tarkoitetuista rahoitusvälineistä sekä yhteissijoitusyrityksen saatavilla pidettävien tietojen laajuudesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen muuttamisesta, 30.11.2021
1040/2021 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus vaihtoehtorahastojen hoitajien toiminnasta, 30.11.2021
1039/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eläkkeensaajan asumistuen määräytymisperusteista vuonna 2022, 30.11.2021
1038/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 30.11.2021
1037/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon maksuista vuonna 2022, 30.11.2021
1036/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 30.11.2021
1035/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ympäristöministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 29.11.2021
1034/2021 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus velallisen maksukyvyn arvioinnin perusteista yksityishenkilön velkajärjestelyssä annetun oikeusministeriön asetuksen 4 ja 6 a §:n muuttamisesta, 29.11.2021
1033/2021 Suomeksi På svenska
Oikeusministeriön asetus suojaosuuden määrästä määräajoin maksettavan palkan ulosmittauksessa vuonna 2022, 29.11.2021
1032/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 17 ja 19 §:n muuttamisesta, 29.11.2021
1031/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2021 maksettavista lypsylehmä-, nauta-, uuhi- ja kuttupalkkioista, teuraskaritsa- ja teuraskilipalkkiosta sekä peltokasvipalkkiosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 29.11.2021
1030/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 29.11.2021
1029/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus pakkauksista ja pakkausjätteistä, 29.11.2021
1028/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus romuajoneuvoista sekä vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta ajoneuvoissa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 29.11.2021
1027/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus paristoista ja akuista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 29.11.2021
1026/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 29.11.2021
1025/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus käytöstä poistettujen renkaiden erilliskeräyksestä ja hyödyntämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 29.11.2021
1024/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ravitsemisliikkeiden toiminnan väliaikaisesta rajoittamisesta tartuntataudin leviämisen estämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 3 ja 4 §:n muuttamisesta, 26.11.2021
1023/2021 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisgallerian maastavientilupapäätöksen maksullisuudesta vuosina 2022–2023, 25.11.2021
1022/2021 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Näkövammaisten kirjaston suoritteiden maksullisuudesta vuonna 2022, 25.11.2021
1021/2021 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös vuodelta 2022 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista, 25.11.2021
1020/2021 Suomeksi På svenska
Laki päästökauppalain muuttamisesta, 25.11.2021
1019/2021 Suomeksi På svenska
Laki merityösopimuslain 4 luvun 5 §:n muuttamisesta, 25.11.2021
1018/2021 Suomeksi På svenska
Laki työsopimuslain 3 luvun 5 §:n muuttamisesta, 25.11.2021
1017/2021 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ammattitutkintostipendin määrästä, 25.11.2021
1016/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sairausvakuutusmaksujen maksuprosenteista vuonna 2022, 25.11.2021
1015/2021 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain 4 ja 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta, 25.11.2021
1014/2021 Suomeksi På svenska
Laki eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 32 §:n muuttamisesta, 25.11.2021
1013/2021 Suomeksi På svenska
Laki eläketukilain 20 §:n muuttamisesta, 25.11.2021
1012/2021 Suomeksi På svenska
Laki takuueläkkeestä annetun lain 23 §:n muuttamisesta, 25.11.2021
1011/2021 Suomeksi På svenska
Laki kansaneläkelain muuttamisesta, 25.11.2021
1010/2021 Suomeksi På svenska
Laki julkisten alojen eläkelain muuttamisesta, 25.11.2021
1009/2021 Suomeksi På svenska
Laki merimieseläkelain muuttamisesta, 25.11.2021
1008/2021 Suomeksi På svenska
Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta, 25.11.2021
1007/2021 Suomeksi På svenska
Laki yrittäjän eläkelain muuttamisesta, 25.11.2021
1006/2021 Suomeksi På svenska
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta, 25.11.2021
1005/2021 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 25.11.2021
1004/2021 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 25.11.2021
1003/2021 Suomeksi På svenska
Laki sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 304 §:n muuttamisesta, 24.11.2021
1002/2021 Suomeksi På svenska
Laki Liikenne- ja viestintävirastosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 24.11.2021
1001/2021 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus eräiden oppilailta ja opiskelijoilta perittävien maksujen perusteista annetun opetusministeriön asetuksen 2 §:n muuttamisesta, 24.11.2021
1000/2021 Suomeksi På svenska
Laki väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 24.11.2021
999/2021 Suomeksi På svenska
Laki ratalain 24 §:n muuttamisesta, 24.11.2021
998/2021 Suomeksi På svenska
Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain muuttamisesta, 24.11.2021
997/2021 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta, 24.11.2021
996/2021 Suomeksi På svenska
Laki kiinteistötoimitusmaksusta annetun lain 12 a §:n muuttamisesta, 24.11.2021
995/2021 Suomeksi På svenska
Laki kiinteistörekisterilain 14 b §:n muuttamisesta, 24.11.2021
994/2021 Suomeksi På svenska
Laki ratalain 69 §:n muuttamisesta, 24.11.2021
993/2021 Suomeksi På svenska
Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 79 §:n muuttamisesta, 24.11.2021
992/2021 Suomeksi På svenska
Laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta annetun lain muuttamisesta, 24.11.2021
991/2021 Suomeksi På svenska
Laki yksityistielain 77 §:n muuttamisesta, 24.11.2021
990/2021 Suomeksi På svenska
Laki kaivoslain 84 ja 97 §:n muuttamisesta, 24.11.2021
989/2021 Suomeksi På svenska
Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta, 24.11.2021
988/2021 Suomeksi På svenska
Laki yhdenvertaisuusvaltuutetusta annetun lain muuttamisesta, 24.11.2021
987/2021 Suomeksi På svenska
Laki sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta ja kaasukäyttöisen kuorma-auton hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta, 24.11.2021
986/2021 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 44 luvun muuttamisesta, 24.11.2021
985/2021 Suomeksi På svenska
Laki lääkelain muuttamisesta, 24.11.2021
984/2021 Suomeksi På svenska
Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, 24.11.2021
983/2021 Suomeksi På svenska
Laki kliinisestä lääketutkimuksesta, 24.11.2021
982/2021 Suomeksi På svenska
Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta, 24.11.2021
981/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 §:n muuttamisesta, 23.11.2021
980/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 7 §:n muuttamisesta, 23.11.2021
979/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 23.11.2021
978/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus jätteistä, 23.11.2021
977/2021 Suomeksi På svenska
Tasavallan presidentin asetus Ahvenanmaalla suoritetuista ammattikorkeakoulututkinnoista, 23.11.2021
976/2021 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, 22.11.2021
975/2021 Suomeksi På svenska
Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta, 22.11.2021
974/2021 Suomeksi På svenska
Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta, 22.11.2021
973/2021 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 22.11.2021
972/2021 Suomeksi På svenska
Laki rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 22.11.2021
971/2021 Suomeksi På svenska
Laki kilpailulain 23 §:n muuttamisesta, 22.11.2021
970/2021 Suomeksi På svenska
Laki yrittäjän eläkelain voimaanpanosta annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 22.11.2021
969/2021 Suomeksi På svenska
Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 5 luvun 15 §:n muuttamisesta, 22.11.2021
968/2021 Suomeksi På svenska
Laki julkisten alojen eläkelain muuttamisesta, 22.11.2021
967/2021 Suomeksi På svenska
Laki työtapaturma- ja ammattitautilain 81 §:n muuttamisesta, 22.11.2021
966/2021 Suomeksi På svenska
Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta, 22.11.2021
965/2021 Suomeksi På svenska
Laki työntekijän eläkelain voimaanpanolain 4 ja 30 c §:n muuttamisesta, 22.11.2021
964/2021 Suomeksi På svenska
Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 22.11.2021
963/2021 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta, 22.11.2021
962/2021 Suomeksi På svenska
Laki vapaaehtoisten lisäeläkejärjestelyjen tasa-arvoistamisesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta, 22.11.2021
961/2021 Suomeksi På svenska
Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta, 22.11.2021
960/2021 Suomeksi På svenska
Laki merimieseläkelain 215 §:n muuttamisesta, 22.11.2021
959/2021 Suomeksi På svenska
Laki työnantajan sairausvakuutusmaksusta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 22.11.2021
958/2021 Suomeksi På svenska
Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 1 luvun 4 §:n ja 7 luvun 6 b §:n muuttamisesta, 22.11.2021
957/2021 Suomeksi På svenska
Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta, 22.11.2021
956/2021 Suomeksi På svenska
Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta annetun lain muuttamisesta, 22.11.2021
955/2021 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta, 22.11.2021
954/2021 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta, 22.11.2021
953/2021 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain 11 luvun 3 §:n muuttamisesta, 22.11.2021
952/2021 Suomeksi På svenska
Laki yrittäjän eläkelain 1 ja 146 §:n muuttamisesta, 22.11.2021
951/2021 Suomeksi På svenska
Laki eläkesäätiöistä ja eläkekassoista annetun lain, lisäeläkesäätiöistä ja lisäeläkekassoista annetun lain ja vakuutuskassalain voimaanpanosta, 22.11.2021
950/2021 Suomeksi På svenska
Laki työntekijän eläkelain muuttamisesta, 22.11.2021
949/2021 Suomeksi På svenska
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 29 a ja 29 e §:n muuttamisesta, 22.11.2021

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.