Sähköinen säädöskokoelma: 2021

80/2021 Suomeksi På svenska
Työ- ja elinkeinoministeriön asetus vakiomuotoisen ja yksinkertaistetun päästöjen tarkkailusuunnitelman yksinkertaistetusta riskinarvioinnista, 21.1.2021
79/2021 Suomeksi På svenska
Laki metsästyslain 23 §:n muuttamisesta, 20.1.2021
78/2021 Suomeksi På svenska
Laki eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain 2 ja 30 §:n muuttamisesta, 20.1.2021
77/2021 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain muuttamisesta, 20.1.2021
76/2021 Suomeksi På svenska
Eläintautilaki, 20.1.2021
75/2021 Suomeksi På svenska
Laki rikosrekisterilain 4 a ja 5 §:n muuttamisesta, 19.1.2021
74/2021 Suomeksi På svenska
Laki rikosrekisteritietojen säilyttämisestä ja luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain muuttamisesta, 19.1.2021
73/2021 Suomeksi På svenska
Laki räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä, 19.1.2021
72/2021 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain muuttamisesta, 19.1.2021
71/2021 Suomeksi På svenska
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Pohjoismaiden välillä annetun lain 9 §:n muuttamisesta, 19.1.2021
70/2021 Suomeksi På svenska
Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetun lain 12 §:n muuttamisesta, 19.1.2021
69/2021 Suomeksi På svenska
Laki Syyttäjälaitoksesta annetun lain 11 ja 27 §:n muuttamisesta, 19.1.2021
68/2021 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 1 luvun 10 §:n muuttamisesta, 19.1.2021
67/2021 Suomeksi På svenska
Laki esitutkintalain 3 luvun 10 a §:n ja 5 luvun 1 §:n muuttamisesta, 19.1.2021
66/2021 Suomeksi På svenska
Laki Suomen osallistumisesta Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) toimintaan, 19.1.2021
65/2021 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön asetus Tansanian osallistavan istutusmetsäohjelman toisen vaiheen tukemisesta Tansanian kanssa tehdyn sopimuksen muuttamisesta, 19.1.2021
64/2021 Suomeksi På svenska
Laki siemenlain 44 §:n muuttamisesta, 19.1.2021
63/2021 Suomeksi På svenska
Laki muuntogeenisen organismin viljelyn rajoittamisesta annetun lain 13 §:n muuttamisesta, 19.1.2021
62/2021 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain 48 §:n muuttamisesta, 19.1.2021
61/2021 Suomeksi På svenska
Laki erillisten vesijättöjen lakkauttamisesta kiinteistöinä annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 19.1.2021
60/2021 Suomeksi På svenska
Laki Metsähallituksesta annetun lain muuttamisesta, 19.1.2021
59/2021 Suomeksi På svenska
Laki eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain 73 §:n muuttamisesta, 19.1.2021
58/2021 Suomeksi På svenska
Laki kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 46 §:n muuttamisesta, 19.1.2021
57/2021 Suomeksi På svenska
Laki luonnonmukaisen tuotannon valvonnasta annetun lain 37 §:n muuttamisesta, 19.1.2021
56/2021 Suomeksi På svenska
Laki yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain 71 §:n muuttamisesta, 19.1.2021
55/2021 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain 39 §:n muuttamisesta, 19.1.2021
54/2021 Suomeksi På svenska
Laki eläinten lääkitsemisestä annetun lain 49 §:n muuttamisesta, 19.1.2021
53/2021 Suomeksi På svenska
Laki eläinjalostustoiminnasta annetun lain 21 §:n muuttamisesta, 19.1.2021
52/2021 Suomeksi På svenska
Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain 69 §:n muuttamisesta, 19.1.2021
51/2021 Suomeksi På svenska
Laki maaseudun kehittämisohjelmien hallinnoinnista annetun lain 20 §:n muuttamisesta, 19.1.2021
50/2021 Suomeksi På svenska
Laki metsätuhojen torjunnasta annetun lain 27 §:n muuttamisesta, 19.1.2021
49/2021 Suomeksi På svenska
Laki tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun lain 56 §:n muuttamisesta, 19.1.2021
48/2021 Suomeksi På svenska
Laki puutavaran mittauksesta annetun lain 46 ja 51 §:n muuttamisesta, 19.1.2021
47/2021 Suomeksi På svenska
Laki maatalouden tukien toimeenpanosta annetun lain 54 §:n muuttamisesta, 19.1.2021
46/2021 Suomeksi På svenska
Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetun lain 90 §:n muuttamisesta, 19.1.2021
45/2021 Suomeksi På svenska
Laki kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta annetun lain 20 §:n muuttamisesta, 19.1.2021
44/2021 Suomeksi På svenska
Laki kasvinsuojeluaineista annetun lain 48 §:n muuttamisesta, 19.1.2021
43/2021 Suomeksi På svenska
Laki porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta annetun lain 14 a §:n muuttamisesta, 19.1.2021
42/2021 Suomeksi På svenska
Laki riistahallintolain 31 §:n muuttamisesta, 19.1.2021
41/2021 Suomeksi På svenska
Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annetun lain 115 §:n muuttamisesta, 19.1.2021
40/2021 Suomeksi På svenska
Laki merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetun lain 33 §:n muuttamisesta , 19.1.2021
39/2021 Suomeksi På svenska
Laki tulvariskien hallinnasta annetun lain muuttamisesta, 19.1.2021
38/2021 Suomeksi På svenska
Laki kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain 45 §:n muuttamisesta, 19.1.2021
37/2021 Suomeksi På svenska
Laki eläinlääkintähuoltolain 35 §:n muuttamisesta, 19.1.2021
36/2021 Suomeksi På svenska
Laki riistavahinkolain 47 §:n muuttamisesta, 19.1.2021
35/2021 Suomeksi På svenska
Laki maatalouden rakennetuista annetun lain 67 §:n muuttamisesta, 19.1.2021
34/2021 Suomeksi På svenska
Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain 57 §:n muuttamisesta, 19.1.2021
33/2021 Suomeksi På svenska
Laki lannoitevalmistelain 41 §:n muuttamisesta, 19.1.2021
32/2021 Suomeksi På svenska
Laki yhteismetsälain 47 a §:n muuttamisesta, 19.1.2021
31/2021 Suomeksi På svenska
Laki metsänviljelyaineiston kaupasta annetun lain 29 §:n muuttamisesta, 19.1.2021
30/2021 Suomeksi På svenska
Laki hukkakauran torjunnasta annetun lain 22 §:n muuttamisesta, 19.1.2021
29/2021 Suomeksi På svenska
Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain 39 §:n muuttamisesta, 19.1.2021
28/2021 Suomeksi På svenska
Laki maaseutuelinkeinojen rahoituslain 58 §:n muuttamisesta, 19.1.2021
27/2021 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan yhteisön yhteisen maatalouspolitiikan tunnistamis- ja tiedonantojärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 7 § muuttamisesta, 19.1.2021
26/2021 Suomeksi På svenska
Laki peruskuivatustoiminnan tukemisesta annetun lain 27 §:n muuttamisesta, 19.1.2021
25/2021 Suomeksi På svenska
Laki metsälain 23 §:n muuttamisesta, 19.1.2021
24/2021 Suomeksi På svenska
Laki eläinsuojelulain 51 §:n muuttamisesta, 19.1.2021
23/2021 Suomeksi På svenska
Laki kolttalain muuttamisesta, 19.1.2021
22/2021 Suomeksi På svenska
Laki maatalousyrittäjien luopumistuesta annetun lain 37 §:n muuttamisesta, 19.1.2021
21/2021 Suomeksi På svenska
Laki poronhoitolain 44 ja 45 §:n muuttamisesta, 19.1.2021
20/2021 Suomeksi På svenska
Laki luopumiseläkelain 23 §:n muuttamisesta, 19.1.2021
19/2021 Suomeksi På svenska
Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta, 19.1.2021
18/2021 Suomeksi På svenska
Ympäristöministeriön ilmoitus asetuksista koskien rakennusten vesilaitteistoihin ja viemärilaitteistoihin tarkoitettujen rakennustuotteiden tyyppihyväksyntöjä, 18.1.2021
17/2021 Suomeksi På svenska
Laki huoneistotietojärjestelmää koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain muuttamisesta, 18.1.2021
16/2021 Suomeksi På svenska
Laki asunto-osakeyhtiölain 28 luvun 1 §:n muuttamisesta, 18.1.2021
15/2021 Suomeksi På svenska
Laki huoneistotietojärjestelmästä annetun lain 25 §:n muuttamisesta, 18.1.2021
14/2021 Suomeksi På svenska
Laki konkurssilain 2 luvun 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, 18.1.2021
13/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus poronhoitoasetuksen eräiden säännösten kumoamisesta, 18.1.2021
12/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus porovahinkolautakunnasta, 18.1.2021
11/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 18.1.2021
10/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tuotantoeläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 18.1.2021
9/2021 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön asetus Lusakassa sijaitsevan kiinteistön numero F/377A/28/A1/B hallintaoikeuden siirrosta Sambian kanssa tehdystä sopimuksesta, 15.1.2021
8/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus erikoissairaanhoidon työnjaosta ja eräiden tehtävien keskittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 15.1.2021
7/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen antamisesta vuonna 2021, 15.1.2021
6/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista, 14.1.2021
5/2021 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuosina 2020−2025 maankäyttösektorin ilmastotoimenpiteisiin myönnettävästä avustuksesta ja tähän tarkoitukseen osoitetusta määrärahasta, 11.1.2021
4/2021 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös maksujärjestelyssä noudatettavasta menettelystä, 11.1.2021
3/2021 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös korkoajan laskemisesta, 11.1.2021
2/2021 Suomeksi På svenska
Verohallinnon päätös maksujen ja palautusten käyttämisestä verojen suoritukseksi, 11.1.2021
1/2021 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus koirien tunnistamisesta ja rekisteröinnistä, 11.1.2021

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.