Sähköinen säädöskokoelma: 2019

696/2019 Suomeksi På svenska
Laki terveydenhuoltolain 17 §:n muuttamisesta, 23.5.2019
695/2019 Suomeksi På svenska
Laki korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta, 23.5.2019
694/2019 Suomeksi På svenska
Laki työntekijän eläkelain 168 §:n muuttamisesta, 22.5.2019
693/2019 Suomeksi På svenska
Laki valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta, 22.5.2019
692/2019 Suomeksi På svenska
Laki Kevasta annetun lain 10 §:n muuttamisesta, 22.5.2019
691/2019 Suomeksi På svenska
Laki maatalousyrittäjän eläkelain muuttamisesta, 22.5.2019
690/2019 Suomeksi På svenska
Laki merimieseläkelain muuttamisesta, 22.5.2019
689/2019 Suomeksi På svenska
Laki vakuutuskassalain muuttamisesta, 22.5.2019
688/2019 Suomeksi På svenska
Laki eläkesäätiölain muuttamisesta, 22.5.2019
687/2019 Suomeksi På svenska
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 9 b ja 9 e §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 22.5.2019
686/2019 Suomeksi På svenska
Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta, 22.5.2019
685/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden elintarvikkeiden alkuperämaan ilmoittamisesta annetun maa ja metsäta-lousministeriön asetuksen 8 §:n muuttamisesta, 22.5.2019
684/2019 Suomeksi På svenska
Laki luonnonsuojelulain 37 §:n muuttamisesta, 22.5.2019
683/2019 Suomeksi På svenska
Laki metsästyslain muuttamisesta, 22.5.2019
682/2019 Suomeksi På svenska
Laki vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetun lain muuttamisesta, 22.5.2019
681/2019 Suomeksi På svenska
Laki Finanssivalvonnasta annetun lain 40 §:n muuttamisesta, 22.5.2019
680/2019 Suomeksi På svenska
Laki osakesäästötilistä, 22.5.2019
679/2019 Suomeksi På svenska
Laki lentoliikenteen päästökaupasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta , 22.5.2019
678/2019 Suomeksi På svenska
Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta , 21.5.2019
677/2019 Suomeksi På svenska
Laki arpajaislain muuttamisesta, 21.5.2019
676/2019 Suomeksi På svenska
Laki merimiesten palkkaturvalain 18 §:n muuttamisesta, 21.5.2019
675/2019 Suomeksi På svenska
Laki palkkaturvalain 20 §:n muuttamisesta, 21.5.2019
674/2019 Suomeksi På svenska
Laki verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetun lain 21 §:n muuttamisesta, 21.5.2019
673/2019 Suomeksi På svenska
Laki ulosottokaaren 3 luvun 44 §:n muuttamisesta, 21.5.2019
672/2019 Suomeksi På svenska
Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 49 §:n muuttamisesta, 21.5.2019
671/2019 Suomeksi På svenska
Laki liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain 39 §:n muuttamisesta, 21.5.2019
670/2019 Suomeksi På svenska
Laki maanvuokralain 19 §:n muuttamisesta, 21.5.2019
669/2019 Suomeksi På svenska
Laki velkajärjestelyrekisteristä annetun lain 8 §:n muuttamisesta, 21.5.2019
668/2019 Suomeksi På svenska
Laki konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä annetun lain 9 §:n muuttamisesta, 21.5.2019
667/2019 Suomeksi På svenska
Laki konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmästä, 21.5.2019
666/2019 Suomeksi På svenska
Laki konkurssipesien hallinnon valvonnasta annetun lain muuttamisesta, 21.5.2019
665/2019 Suomeksi På svenska
Laki yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta, 21.5.2019
664/2019 Suomeksi På svenska
Laki konkurssilain muuttamisesta, 21.5.2019
663/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Kanadan sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välisestä lentoliikennesopimuksesta, 20.5.2019
662/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta, 20.5.2019
661/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelystä, 20.5.2019
660/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 2 ja 4 §:n muuttamisesta, 17.5.2019
659/2019 Suomeksi På svenska
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 16.5.2019
658/2019 Suomeksi På svenska
Laki poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta annetun lain 5 §:n muuttamisesta, 16.5.2019
657/2019 Suomeksi På svenska
Laki lentoliikenteen matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden torjunnassa, 16.5.2019
656/2019 Suomeksi På svenska
Laki turvallisuusselvityslain 25 §:n muuttamisesta, 16.5.2019
655/2019 Suomeksi På svenska
Laki sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 322 §:n muuttamisesta, 16.5.2019
654/2019 Suomeksi På svenska
Laki valmisteverotuslain 4 a §:n muuttamisesta, 16.5.2019
653/2019 Suomeksi På svenska
Laki autoverolain 87 a §:n muuttamisesta, 16.5.2019
652/2019 Suomeksi På svenska
Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 12 §:n muuttamisesta, 16.5.2019
651/2019 Suomeksi På svenska
Laki rikostorjunnasta Tullissa annetun lain muuttamisesta, 16.5.2019
650/2019 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä Tullissa, 16.5.2019
649/2019 Suomeksi På svenska
Laki turvallisuusselvityslain 25 §:n muuttamisesta, 16.5.2019
648/2019 Suomeksi På svenska
Laki tullilain 31 §:n muuttamisesta, 16.5.2019
647/2019 Suomeksi På svenska
Laki poliisilain 2 luvun 21 §:n muuttamisesta, 16.5.2019
646/2019 Suomeksi På svenska
Laki hätäkeskustoiminnasta annetun lain 19 ja 20 §:n muuttamisesta, 16.5.2019
645/2019 Suomeksi På svenska
Laki esitutkintalain 11 luvun 8 §:n muuttamisesta, 16.5.2019
644/2019 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta, 16.5.2019
643/2019 Suomeksi På svenska
Laki rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa annetun lain muuttamisesta, 16.5.2019
642/2019 Suomeksi På svenska
Laki rajavartiolain muuttamisesta, 16.5.2019
641/2019 Suomeksi På svenska
Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta, 16.5.2019
640/2019 Suomeksi På svenska
Laki meripelastuslain muuttamisesta, 16.5.2019
639/2019 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa, 16.5.2019
638/2019 Suomeksi På svenska
Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista annetun lain 86 §:n muuttamisesta, 16.5.2019
637/2019 Suomeksi På svenska
Laki yksityisoikeuden alalla määrättyjen suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen soveltamisesta annetun lain 9 §:n muuttamisesta, 16.5.2019
636/2019 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta, 16.5.2019
635/2019 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaislain 131 §:n muuttamisesta, 16.5.2019
634/2019 Suomeksi På svenska
Laki turvallisuusselvityslain 25 ja 32 §:n muuttamisesta, 16.5.2019
633/2019 Suomeksi På svenska
Laki todistajansuojeluohjelmasta annetun lain 13 §:n muuttamisesta, 16.5.2019
632/2019 Suomeksi På svenska
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 19 §:n muuttamisesta, 16.5.2019
631/2019 Suomeksi På svenska
Laki rahanpesun selvittelykeskuksesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 16.5.2019
630/2019 Suomeksi På svenska
Laki rahankeräyslain 27 §:n muuttamisesta, 16.5.2019
629/2019 Suomeksi På svenska
Laki passilain 29 §:n muuttamisesta, 16.5.2019
628/2019 Suomeksi På svenska
Laki poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen yhteistoiminnasta annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 16.5.2019
627/2019 Suomeksi På svenska
Laki poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain muuttamisesta, 16.5.2019
626/2019 Suomeksi På svenska
Laki poliisilain muuttamisesta, 16.5.2019
625/2019 Suomeksi På svenska
Laki Poliisiammattikorkeakoulusta annetun lain 49 §:n muuttamisesta, 16.5.2019
624/2019 Suomeksi På svenska
Laki pakkokeinolain muuttamisesta, 16.5.2019
623/2019 Suomeksi På svenska
Laki lähestymiskiellosta annetun lain 15 §:n muuttamisesta, 16.5.2019
622/2019 Suomeksi På svenska
Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 16.5.2019
621/2019 Suomeksi På svenska
Laki hätäkeskustoiminnasta annetun lain 17 ja 19 §:n muuttamisesta, 16.5.2019
620/2019 Suomeksi På svenska
Laki henkilökorttilain 17 ja 31 §:n muuttamisesta, 16.5.2019
619/2019 Suomeksi På svenska
Laki Eurojustia koskevan päätöksen eräiden määräysten täytäntöönpanosta annetun lain 10 §:n muuttamisesta, 16.5.2019
618/2019 Suomeksi På svenska
Laki Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta tehdyn neuvoston puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta, 16.5.2019
617/2019 Suomeksi På svenska
Laki arpajaislain 42 b §:n muuttamisesta, 16.5.2019
616/2019 Suomeksi På svenska
Laki henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa, 16.5.2019
615/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta härkäpavun kylvösiemenen sertifiointia koskevasta väliaikaisesta poikkeuksesta, 15.5.2019
614/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus uhanalaisten ja taantuneiden kalojen arvoista, 14.5.2019
613/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus haahkan metsästyksen rajoittamisesta, 14.5.2019
612/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ylioppilastutkinnosta, 14.5.2019
611/2019 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön ilmoitus sisäministeriön asetuksesta Veikkaus Oy:n rahapelien pelisäännöistä, 13.5.2019
610/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa tarkoitetuista merkittävistä julkisista tehtävistä, 13.5.2019
609/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vuonna 2019 toimitettavissa eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen II muuttamisesta, 13.5.2019
608/2019 Suomeksi På svenska
Valtiovarainministeriön asetus osakkeen liikkeeseenlaskijan palkitsemispolitiikasta ja palkitsemisraportista, 7.5.2019
607/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja Latinalaisen Amerikan sekä Karibian alueen kansainvälisen säätiön perustamisesta tehdystä sopimuksesta, 6.5.2019
606/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus turvakotipalvelujen tuottamiselle asetettavista edellytyksistä annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 6.5.2019
605/2019 Suomeksi På svenska
Laki vankeuslain 2 luvun 9 §:n kumoamisesta, 3.5.2019
604/2019 Suomeksi På svenska
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 28 ja 37 §:n muuttamisesta, 3.5.2019
603/2019 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 2 a luvun muuttamisesta, 3.5.2019
602/2019 Suomeksi På svenska
Laki sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 3.5.2019
601/2019 Suomeksi På svenska
Laki sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta, 3.5.2019
600/2019 Suomeksi På svenska
Siemenlaki, 3.5.2019
599/2019 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäymiskaaren 5 luvun 3 §:n muuttamisesta, 3.5.2019
598/2019 Suomeksi På svenska
Laki saatavien perinnästä annetun lain 3 §:n muuttamisesta, 3.5.2019
597/2019 Suomeksi På svenska
Laki korkolain 2 §:n muuttamisesta, 3.5.2019

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.