Sähköinen säädöskokoelma: 2019

896/2019 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä annetun opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta, 15.7.2019
895/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Maailman postiliiton yleissopimuksen päättöpöytäkirjasta, Maailman postiliiton perussopimuksen yhdeksännestä lisäpöytäkirjasta ja Maailman postiliiton yleisohjesäännön ensimmäisestä lisäpöytäkirjasta, 15.7.2019
894/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Maailman postiliiton yleissopimuksesta, 15.7.2019
893/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmästä, 15.7.2019
892/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta, 12.7.2019
891/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston päätös turvapaikanhakijoiden ottamisesta Suomeen Italiasta, 12.7.2019
890/2019 Suomeksi På svenska
Sisäministeriön asetus teknisistä vaatimuksista ampuma-aseeksi muuttamisen estämiseksi sekä latauslaitteen kapasiteetin pysyvästä rajoittamisesta ja sen toiminnan pysyvästä estämisestä, 12.7.2019
889/2019 Suomeksi På svenska
Ulkoministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoministeriön asetuksen muuttamisesta, 12.7.2019
888/2019 Suomeksi På svenska
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksesta, 12.7.2019
887/2019 Suomeksi På svenska
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 6 luvun 7 §:n ja 14 luvun 1 §:n muuttamisesta , 12.7.2019
886/2019 Suomeksi På svenska
Laki eläintautilain 88 §:n muuttamisesta, 11.7.2019
885/2019 Suomeksi På svenska
Laki ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 77 §:n muuttamisesta, 11.7.2019
884/2019 Suomeksi På svenska
Laki valmiuslain 93 §:n muuttamisesta, 11.7.2019
883/2019 Suomeksi På svenska
Laki puolustusvoimista annetun lain 44 §:n muuttamisesta, 11.7.2019
882/2019 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain 8 luvun 11 §:n ja 14 luvun 4 §:n muuttamisesta, 11.7.2019
881/2019 Suomeksi På svenska
Laki kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta, 11.7.2019
880/2019 Suomeksi På svenska
Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 4 luvun 8 §:n muuttamisesta, 11.7.2019
879/2019 Suomeksi På svenska
Laki työttömyysturvalain 4 luvun 3 §:n muuttamisesta, 11.7.2019
878/2019 Suomeksi På svenska
Laki nuorista työntekijöistä annetun lain muuttamisesta, 11.7.2019
877/2019 Suomeksi På svenska
Laki työneuvostosta ja eräistä työsuojelun poikkeusluvista annetun lain 7 ja 9 §:n muuttamisesta, 11.7.2019
876/2019 Suomeksi På svenska
Laki työntekijöiden lähettämisestä annetun lain muuttamisesta, 11.7.2019
875/2019 Suomeksi På svenska
Laki vuosilomalain 2 §:n muuttamisesta, 11.7.2019
874/2019 Suomeksi På svenska
Laki työsopimuslain 11 a luvun 9 §:n muuttamisesta, 11.7.2019
873/2019 Suomeksi På svenska
Laki puolustuslaitoksen virkamiesten työajasta annetun lain muuttamisesta, 11.7.2019
872/2019 Suomeksi På svenska
Työaikalaki, 11.7.2019
871/2019 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 45 luvun 27 §:n muuttamisesta, 10.7.2019
870/2019 Suomeksi På svenska
Laki työturvallisuuslain 6 §:n muuttamisesta, 10.7.2019
869/2019 Suomeksi På svenska
Laki ampuma-aselain 17 §:n muuttamisesta, 10.7.2019
868/2019 Suomeksi På svenska
Laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain muuttamisesta, 10.7.2019
867/2019 Suomeksi På svenska
Laki ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta, 10.7.2019
866/2019 Suomeksi På svenska
Laki joukkorahoituslain 1 §:n muuttamisesta, 10.7.2019
865/2019 Suomeksi På svenska
Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 18 §:n muuttamisesta, 10.7.2019
864/2019 Suomeksi På svenska
Laki rikoslain 17 luvun 16 c §:n muuttamisesta, 10.7.2019
863/2019 Suomeksi På svenska
Rahankeräyslaki, 10.7.2019
862/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Vietnamin kanssa tehdystä sopimuksesta, 9.7.2019
861/2019 Suomeksi På svenska
Laki opintotukilain muuttamisesta, 9.7.2019
860/2019 Suomeksi På svenska
Maa- ja metsätalousministeriön asetus poikkeusluvan ja alueellisen kiintiön nojalla sallittavasta karhun metsästyksestä metsästysvuonna 2019–2020, 9.7.2019
859/2019 Suomeksi På svenska
Laki veronkantolain 35 §:n muuttamisesta, 8.7.2019
858/2019 Suomeksi På svenska
Laki maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annetun lain 12 §:n muuttamisesta, 8.7.2019
857/2019 Suomeksi På svenska
Laki ajoneuvoverolain 48 ja 50 a §:n muuttamisesta, 8.7.2019
856/2019 Suomeksi På svenska
Laki polttoainemaksusta annetun lain 19 ja 23 a §:n muuttamisesta, 8.7.2019
855/2019 Suomeksi På svenska
Laki autoverolain 70 a ja 72 §:n muuttamisesta, 8.7.2019
854/2019 Suomeksi På svenska
Laki tullilain 92 ja 94 §:n muuttamisesta, 8.7.2019
853/2019 Suomeksi På svenska
Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 66 ja 72 §:n muuttamisesta, 8.7.2019
852/2019 Suomeksi På svenska
Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta, 8.7.2019
851/2019 Suomeksi På svenska
Laki kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta, 8.7.2019
850/2019 Suomeksi På svenska
Laki ulkomaalaislain muuttamisesta, 8.7.2019
849/2019 Suomeksi På svenska
Laki sähkömarkkinalain 114 §:n muuttamisesta, 8.7.2019
848/2019 Suomeksi På svenska
Laki sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 37 §:n muuttamisesta, 8.7.2019
847/2019 Suomeksi På svenska
Laki maakaasumarkkinalain 96 §:n muuttamisesta, 8.7.2019
846/2019 Suomeksi På svenska
Laki sosiaalisista yrityksistä annetun lain 9 §:n muuttamisesta, 8.7.2019
845/2019 Suomeksi På svenska
Laki julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain muuttamisesta, 8.7.2019
844/2019 Suomeksi På svenska
Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain muuttamisesta, 8.7.2019
843/2019 Suomeksi På svenska
Laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 117 §:n muuttamisesta, 8.7.2019
842/2019 Suomeksi På svenska
Laki merimiesten palkkaturvalain 24 §:n muuttamisesta, 8.7.2019
841/2019 Suomeksi På svenska
Laki palkkaturvalain 26 §:n muuttamisesta, 8.7.2019
840/2019 Suomeksi På svenska
Laki opintotuen muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 10 ja 12 §:n muuttamisesta, 8.7.2019
839/2019 Suomeksi På svenska
Laki tapaturma-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 10 ja 14 §:n muuttamisesta , 8.7.2019
838/2019 Suomeksi På svenska
Laki työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 8 a ja 12 §:n muuttamisesta, 8.7.2019
837/2019 Suomeksi På svenska
Laki sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnasta annetun lain 10 a ja 14 §:n muuttamisesta , 8.7.2019
836/2019 Suomeksi På svenska
Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta, 8.7.2019
835/2019 Suomeksi På svenska
Laki maatalousyrittäjän työtapaturma- ja ammattitautilain 136 §:n muuttamisesta, 8.7.2019
834/2019 Suomeksi På svenska
Laki työtapaturma- ja ammattitautilain 238 §:n muuttamisesta, 8.7.2019
833/2019 Suomeksi På svenska
Laki opiskelijoiden oikeusturvalautakunnasta annetun lain muuttamisesta, 8.7.2019
832/2019 Suomeksi På svenska
Laki Helsingin eurooppalaisesta koulusta annetun lain 26 ja 43 §:n muuttamisesta, 8.7.2019
831/2019 Suomeksi På svenska
Laki perusopetuslain 36 a ja 42 a §:n muuttamisesta, 8.7.2019
830/2019 Suomeksi På svenska
Laki erikoiskasvien markkinoimismaksuista annetun lain kumoamisesta, 8.7.2019
829/2019 Suomeksi På svenska
Laki eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi annetun lain 25 §:n muuttamisesta, 8.7.2019
828/2019 Suomeksi På svenska
Laki kalastuslain 124 ja 125 §:n muuttamisesta, 8.7.2019
827/2019 Suomeksi På svenska
Laki vesihuoltolain 16 ja 32 §:n muuttamisesta, 8.7.2019
826/2019 Suomeksi På svenska
Laki Etelämantereen ympäristönsuojelusta annetun lain 35 f ja 37 §:n muuttamisesta, 8.7.2019
825/2019 Suomeksi På svenska
Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain 18 §:n muuttamisesta, 8.7.2019
824/2019 Suomeksi På svenska
Laki ympäristönsuojelu- ja vesiasioiden käsittelystä aluehallintovirastossa annetun lain 4 §:n muuttamisesta, 8.7.2019
823/2019 Suomeksi På svenska
Laki ympäristönsuojelulain 190 ja 197 §:n muuttamisesta, 8.7.2019
822/2019 Suomeksi På svenska
Laki vesilain muuttamisesta, 8.7.2019
821/2019 Suomeksi På svenska
Laki säätiölain 14 luvun 16 §:n muuttamisesta, 8.7.2019
820/2019 Suomeksi På svenska
Laki tutkintavankeuslain 15 luvun 1 §:n muuttamisesta, 8.7.2019
819/2019 Suomeksi På svenska
Laki vankeuslain 20 luvun 1 ja 4 §:n muuttamisesta, 8.7.2019
818/2019 Suomeksi På svenska
Laki oikeusapulain muuttamisesta, 8.7.2019
817/2019 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain 2 §:n muuttamisesta, 8.7.2019
816/2019 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetun lain muuttamisesta, 8.7.2019
815/2019 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta, 8.7.2019
814/2019 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäynnistä vakuutusoikeudessa annetun lain muuttamisesta, 8.7.2019
813/2019 Suomeksi På svenska
Laki ulosottokaaren 2 luvun 21 §:n muuttamisesta, 8.7.2019
812/2019 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta, 8.7.2019
811/2019 Suomeksi På svenska
Laki hallinto-oikeuslain muuttamisesta, 8.7.2019
810/2019 Suomeksi På svenska
Laki korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta, 8.7.2019
809/2019 Suomeksi På svenska
Laki hallintolain muuttamisesta, 8.7.2019
808/2019 Suomeksi På svenska
Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa, 8.7.2019
807/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta, 8.7.2019
806/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 8.7.2019
805/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sähkölaitteistoista annetun valtioneuvoston asetuksen 3 §:n muuttamisesta, 8.7.2019
804/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus sähkötyöstä ja käyttötyöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 8.7.2019
803/2019 Suomeksi På svenska
Maa ja metsätalousministeriön asetus kanojen ja kalkkunoiden salmonellavalvonnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta, 2.7.2019
802/2019 Suomeksi På svenska
Vuoden 2019 II lisätalousarvio , 2.7.2019
801/2019 Suomeksi På svenska
Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus Kansallisarkiston suoritteiden maksullisuudesta, 1.7.2019
800/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tavaramerkkioikeudesta tehdystä Singaporen sopimuksesta ja sen soveltamissäännöistä, 1.7.2019
799/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus tavaramerkeistä, 1.7.2019
798/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus Syyttäjälaitoksesta, 28.6.2019
797/2019 Suomeksi På svenska
Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta, 28.6.2019

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.